Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Kabinet stelt opnieuw handhaving zzp-wet uit

De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als ze onbedoeld met verkapte dienstverbanden werken.

De Wet DBA moet duidelijkheid geven over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op, constateert het kabinet.

Het kabinet wil het bewust overtreden van deze wet juist strenger gaan aanpakken, schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De handhaving was om die reden al eerder opgeschort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuwe wet komt, die een einde moet maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt, schrijven de bewindslieden. Het kabinet wil deze grote groep de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat de zzp’ers een bewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid.

Wij als Quest4  vinden een trieste zaak dat de overheid onzekerheid zaait richting  zelfstandigen en intermediairs en geen duidelijkheid verschaft. Hoe kan ondernemend Nederland op basis van dit beleid invulling geven aan de groeiende vraag van flexibel inzetbare arbeidskrachten die men nodig heeft voor de continuïteit  van de primaire bedrijfsprocessen.

 

Deel dit verhaal:
Winhold Bartelink

Geschreven door:

Winhold Bartelink

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

CV aanbieden