Nieuwe privacy wetgeving zegen voor kandidaten

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Ook binnen onze branche, de arbeidsbemiddeling, vraagt dit de nodige aanpassingen in de processen en werkwijzen van detacheringsbureaus, werving- & selectiebureaus en brokers.

Persoonsgegevens, lees de CV’s , mogen niet zonder toestemming worden gebruikt en worden opgeslagen. Kandidaten die reageren op vacatures moeten specifiek toestemming geven dat hun CV mag worden gebruikt voor het selectieproces. Zodra het selectieproces is beëindigd en de kandidaat niet blijkt te zijn geselecteerd, dan moeten de gegevens binnen 30 dagen uit de systemen zijn verwijderd, tenzij de kandidaat heeft aangeven dat het CV voor langere perioden mag worden opgeslagen in en talent pool.

In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over deze toestemming. Hierin staan de voorwaarden vermeld voor organisaties om wettelijke toestemming te verkrijgen van kandidaten om hun persoonsgegevens te mogen bewaren voor andere opportunities. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij deze geldige toestemming hebben gekregen.

Zo moet het voor kandidaten ook net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken om de persoonsgegevens in alle systemen te verwijderen. Bij Quest4 verkrijgen wij de toestemming van de kandidaat door middel van een zogenaamde opt-in. De kandidaat kan zelf aangeven voor welk doel persoonsgegevens mogen worden bewaard en kan ook zelf bepalen wanneer deze moeten worden verwijderd tenzij er een gerechtvaardigd belang is dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de kandidaat. Bijvoorbeeld de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar van arbeidscontracten of ten behoeve van de loonadministratie.

Het inregelen van de processen om te voldoen aan de AVG-wetgeving vereist de nodige aandacht maar zal zeker leiden tot een kwaliteitsslag. Kandidaten zullen snel in de gaten krijgen welke organisatie wel of niet volgens de AVG-wetgeving werkt. Quest4 respecteert de privacy van de kandidaat en is compliant aan deze wetgeving. Volg ons proces, schrijf je in voor onze Job Alert of reageer op een mooie opdracht en ervaar hoe jij controle hebt over jouw gegevens.

Deel dit verhaal:
Winhold Bartelink

Geschreven door:

Winhold Bartelink

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

CV aanbieden