Adviseur Digitaal Informatiebeheer | Tiel

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Tiel
Aanvraagnummer:
A2019-0926
Startdatum:
14-11-2019
Verwachte einddatum:
14-03-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
16
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22 Oct 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor het Waterschap Rivierenland op zoek naar een Senior Adviseur Digitaal Informatiebeheer voor 16 uur per week. 

Aanleiding van de opdracht:
De visie van WSRL op haar Documentaire Informatie Voorziening is recentelijk herijkt. De kern van deze visie (concept) is op te vragen door een bericht te sturen via de module Berichten in Negometrix. Dit is mogelijk tot de sluiting van de inschrijving zoals vermeld in paragraaf 2.6. Centraal in de visie staat dat de omslag van een analoog naar een digitaal denkraam. Van oudsher hebben wij ons werk op analoge uitgangspunten georganiseerd en hebben wij dit digitaal ondersteund. Om concreet invulling te geven aan de herijkte visie ontwikkelt WSRL een roadmap waarin een doorkijk wordt gegeven naar het digitale informatiebeheer van WSRL in 2030 en waarin langere en korte termijn activiteiten uitgewerkt zijn waarmee zij invulling geeft aan haar visie. Een klein projectteam geeft vorm aan de roadmap. Dit team werkt de activiteiten op de roadmap uit naar concrete voorstellen die input zijn voor de voorjaarsnota van WSRL. Daarnaast realiseert het team de activiteiten en projecten op de roadmap. Dit projectteam heeft uitbreiding nodig van een expert op gebied van digitaal informatiebeheer. We zoeken iemand die mee gaat denken en doen. Iemand die thuis is in digitale systemen, analytisch kan denken, de organisatie in beweging kan krijgen en de handen uit de mouwen wil steken.

Werkzaamheden/taken:
De aangeboden kandidaat, ofwel de Senior Adviseur Digitaal Informatiebeheer moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • (Mede) ontwikkelen en uitwerken roadmap op digitaal informatiebeheer;
 • Inrichten en uitvoeren activiteiten en projecten op de roadmap. Deze activiteiten en projecten hebben naar verwachting betrekking op:
  – de governance en spelregels van digitaal informatiebeheer;
  – proces en sturing, optimaliseren van digitaal informatiebeheer in de werkprocessen;
  – de applicatieve ondersteuning en de content van digitaal informatiebeheer;
  – gebruik en gedrag;
  – draagvlak voor visie en activiteiten op de roadmap bewerkstelligen binnen de gehele organisatie zowel bestuurlijk als in de operatie;
 • Inhoudelijk adviseren en begeleiden/coachen van de projectgroepleden zodat de kennis over digitaal informatiebeheer binnen WSRL is geborgd. Coachingvaardigheden inzetten om in processen en projecten het nieuwe digitale werken te introduceren en te borgen;
 • Advies geven over afhankelijkheden met andere, gerelateerde ontwikkelingen;
 • Advies geven voor succesvolle implementatie van de roadmap activiteiten en de verandering.

Functieprofiel:
WSRL zoekt een adviseur en expert op het gebied van digitaal Informatiebeheer.

De geschikte kandidaat beschikt over het volgende functieprofiel:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatievoorziening of een daarmee vergelijkbare studie;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied als adviseur bij het (her)inrichten van het beheer van de digitale informatievoorziening en op het gebied van digitaal informatiebeheer en het begeleiden van de besluitvorming hierover. Dit staat duidelijk omschreven in het CV;
 • Aantoonbare ervaring met het inrichten van de governance voor digitaal informatiebeheer;
 • Kennis van wet- en regelgeving zoals o.a., Archiefwet, Wet Open Overheid en AVG en van relevante overheidsstandaarden zoals BIO, handreiking Vervanging, zaakgericht werken, en TMLO;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met applicaties en systemen op het gebied van digitaal informatiebeheer (DMS en RMS);
 • Aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met het spanningsveld van het toegankelijk en beschikbaar hebben van digitale informatie in de dagelijkse werkprocessen en de (verplichte) archieffunctie;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van projectuitvoering binnen het domein digitaal informatiebeheer;
 • Aantoonbare ervaring en kennis van de overheidsprocessen, bij voorkeur waterschapsprocessen, in relatie tot de informatievoorziening;
 • Ervaring met uitvoeren van risicoanalyses binnen het domein digitaal informatiebeheer is een pré;
 • Overall kennis van architectuurraamwerken en is bekend met het werken onder architectuur.

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar op 29 oktober 2019 aanstaande tussen 9.00 – 12.00 uur voor een intake gesprek;
 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatievoorziening of een daarmee vergelijkbare studie. Geef aan waaruit dit blijk;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met digitaal informatiebeheer in een overheidsomgeving. Geef aan hoeveel jaar en geef aan waaruit dit blijkt;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in veranderingsprojecten, op het gebied van digitaal informatiebeheer (het inrichten of optimaliseren van digitaal informatiebeheer in een verandertraject). Geef aan hoeveel jaar en geef aan waaruit dit blijkt;
 • Ervaring in de rol van verantwoordelijke projectleider met of als uitvoerder/realisator van het inrichten van de governance voor digitaal informatiebeheer. Geef aan hoeveel trajecten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in uitvoering of als projectleider betrokken geweest veranderprojecten waarbij zowel individuele gedragswijziging als een verandering bij een collectief (team, organisatie) is gerealiseerd. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Minimaal 3 trajecten ervaring met coaching vaardigheden. Inhoudelijke coaching/kennis overdracht en coaching van individuele medewerkers en teams in het toepassen van afspraken op gebied van digitaal informatiebeheer. Geef aan hoeveel trajecten;
 • Om aan te tonen dat je over bovenstaande minimumeisen beschikt, dien je het duidelijk in je Curriculum Vitae te hebben staan. 

 Wensen:

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met applicaties en systemen op het gebied van digitaal informatiebeheer (DMS en RMS);
 • Aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met het spanningsveld van het toegankelijk en beschikbaar hebben van digitale informatie in de dagelijkse werkprocessen en de (verplichte) archieffunctie. Geef aan hoeveel trajecten ervaring;
 • Ervaring met uitvoeren van risicoanalyses binnen het domein digitaal informatiebeheer. Geef aan hoeveel jaar.
 • Er is sprake van toegevoegde waarde in je CV in relatie tot de gevraagde functie. Zo ja, waaruit blijkt dit?

Het beheer van de digitale informatievoorziening van WSRL naar een hoger plan tillen is een veranderkundig vraagstuk. Veranderkundige vaardigheden en competenties zijn essentieel voor het slagen van het project. Daarom beschikt de kandidaat over de volgende competenties:

 • Weet de organisatie op een prettige maar sturende wijze mee te krijgen, is organisatiesensitief;
 • In staat op gelijkwaardig niveau met bestuurders, leidinggevenden en collega’s informatie op te halen, te delen en af te stemmen;
 • Daadkrachtig, proactief en zelf startend. Zet zelf activiteiten in gang en monitort voortgang;
 • In staat op praktische wijze vorm en inhoud te geven aan roadmap activiteiten zonder het ambitieniveau uit het oog te verliezen;
 • Coachingsvaardigheden (vakinhoudelijke coaching en coaching op de werkplek);
 • Communiceert mondeling en schriftelijk goed;
 • Accuraat en vakkundig en werkt gedisciplineerd en nauwgezet;
 • Kan zowel goed zelfstandig als binnen een team functioneren.

De competenties kunnen worden getoetst in het interview.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-10-10 09:48:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden