Adviseur Informatiemanagement | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1689
Startdatum:
09-08-2021
Verwachte einddatum:
08-08-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22-07-2021 13:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een adviseur informatiemanagement op basis van 32 uur per week.

Digitalisering en ICT spelen een belangrijke rol in de samenleving én in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Als adviseur bij de CIO van het ministerie van BZK, lever jij een belangrijke bijdrage aan de verdere versterking van de I-functie binnen dit ministerie. Verdergaande digitalisering roept vragen op rondom de wijze waarop wij medewerkers ondersteunen in hun informatiebehoefte, in de wijze waarop we duurzaam kunnen en moeten archiveren en hoe we met ICT het primair proces verder kunnen ondersteunen.

We nodigen uitdrukkelijk kandidaten uit die zich thuis voelen binnen de overheid en de bijbehorende wet- en regelgeving rondom de informatiehuishouding en informatiemanagement. Dit ligt in elkaars verlengde. Dus snap jij de archiefwet, de wet open op orde, weet je wat selectielijsten zijn en hoe we zorgen voor een goede informatiestrategie, dan zoeken we jou. De hoeveelheid informatie neemt alleen maar toe, maar ook de systemen waarin we informatie kunnen verwerken. Dat leidt tot allerlei vragen, zoals welke informatie moet ik bewaren, aan welke kaders moet ik voldoen, is onze informatiestrategie nog wel op orde, moeten we door de nieuwe archiefwet onze afspraken wijzigen, etc.

Als adviseur informatiehuishouding en –management, adviseer en ondersteun je het management van CIO bij vraagstukken op het gebied van data- en informatiehuishouding. Samen met de collega’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zorg je ervoor dat BZK voldoet aan de wettelijke kaders van de Archiefwet, de Wet Open overheid en onderliggende regelgeving. Binnen BZK werken we met een CIO-stelsel, waarin afspraken gemaakt worden met alle organisatieonderdelen, ook over informatiehuishouding en – voorziening. Je bent in staat om te analyseren wat nodig is om onze rol te versterken, de informatiehuishouding verder te verbeteren en je weet dit te vertalen naar concrete voorstellen tot verbetering. Deze verbeterplannen voer je zelf gedeeltelijk uit; voor de rest werk je samen met de onderdelen. Jij bekijkt samen met de onderdelen wat nodig is, maakt daar een gezamenlijke roadmap voor en houdt in de gaten of hier stappen in worden gezet.

Je werkt op dit domein volop samen met collega’s. Binnen de directie CIO & Informatiemanagement is een klein team werkzaam, om de rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van archivering en informatiehuishouding naar departementale kaders te vertalen, inclusief praktische handreikingen voor de organisatie. Dit team heeft een nauwe relatie met andere collega’s, zoals van de afdeling bedrijfsvoering, maar ook de collega’s van het programma BZK Transparant. Dat is een meerjarig programma dat is opgezet naar aanleiding van het rijksbrede actieplan ‘Open op orde’ op de Informatiehuishouding.

Wat ga je (onder meer) doen:

 • Het aanjagen van ontwikkelingen in informatiemanagement;
 • Zorgen voor het doorvoeren van concrete verbetermaatregelen en meehelpen aan het actualiseren van kaders en richtlijnen;
 • Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de Informatiehuishouding;
 • Actief bijdragen aan het CIO-stelsel
 • Kennisdelen op het domein van Informatiehuishouding
 • Vertalen van de informatiebehoeften van de (beleids)onderdelen naar concrete verbetertrajecten;
 • Je onderhoudt makkelijk contact met de verschillende partijen om te weten wat er speelt. Je creëert draagvlak voor beleid en voor samenwerking om knelpunten op te lossen.

Achtergrond:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. Onze missie: ‘samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

De directie CIO & Informatiemanagement:
De directie CIO en Informatiemanagement (CIO&I) helpt BZK bij het versterken van de I-functie in het primaire proces. CIO&I werkt voor BZK aan een betere samenhang in en verbetering van de informatievoorziening door advies, overzicht, kennis en kaders. We zijn strategisch partner in het IT-domein bij zowel ontwikkeling als exploitatie, jagen technologische innovaties aan en verhogen kennis bij medewerkers. We zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de departementale I-strategie en visie op informatievoorziening en ICT, van de departementale kaders en richtlijnen en verantwoordelijk voor de samenhang in de informatiehuishouding – voorziening. ‘Digitalisering’ en ‘innovatie’ zijn daarbij sleutelwoorden.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over een WO werk en denkniveau, een opleiding zoals informatiekunde, informatiemanagement of andere opleiding waarmee je op het snijvlak opereert van organisatie en ICT;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol;
 • Je hebt werkervaring op het gebied van Informatiehuishouding en –management binnen de publieke sector;
 • Je bent in staat om de relevante ontwikkelingen te signaleren en te benutten voor het eigen werk;
 • Je bent resultaatgericht en bent in staat om op het juiste moment het netwerk in te schakelen om doelstellingen te behalen;
 • Je bent creatief en in staat om innovatief te handelen of nieuwe oplossingen te bedenken;
 • Je hebt ervaring met het schrijven van adviezen en hebt goede communicatieve vaardigheden.

Wensen:

 • Je bent in staat zelf te komen tot meetbare resultaten;
 • Je hebt ervaring met het CIO-stelsel rijksdienst:
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-07-21 07:30:43

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden