Adviseur integraal portfoliomanagement | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
Startdatum:
01-08-2021
Verwachte einddatum:
31-01-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
01-07-2021 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar een adviseur integraal portfoliomanagement op basis van 24 uur per week. 

Deze opdracht kent 2 doelstellingen:
1. Het bijdragen en deelnemen aan onderzoeksteam welke CIO oordelen, CIO adviezen, evaluaties (grote) ICT projecten binnen het gestelde kader van EZK uitvoert. Eindoplevering van de (advies) rapportages hiervan geschiedt via de CIO-office EZK/LNV. Komende periode worden verschillende adviezen verwacht op het gebied van: Informatiehuishouding van de Toekomst, Realtime vervoersbewijs mest, Gemeenschappelijk landbouw beleid.
2. Kennis en waarde toevoegen op aspecten in het taakgebied integraal portfoliomanagement, bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteitsbeheersing in brede zin en bijdragen aan lifecycle management binnen het kader van EZK en LNV.

Beoogd resultaat, beschrijving van de werkzaamheden Werkzaamheden omvatten in ieder geval: Opzetten en beheren van onderzoeksdossier, feiten gebaseerd onderzoek doen, notuleren van interviews, uitwerken van bevinden rapportages, aanbevelingen doen vanuit eigen kennis en ervaring, interviewen en communiceren op alle niveaus, kennis van de verschillende onderzoek onderwerpen maar in ieder geval programma- en verandermanagement, architectuur en softwareontwikkeling.

Hierbij is belangrijk volledig en zelfstandig mee te kunnen draaien in het team. In een onderzoek wordt gestart met deskresearch gevolgd door interviews en worden in een gezamenlijke rapportage bevindingen, conclusies en aanbevelingen gedaan. Hierbij worden verslagen gemaakt, bevindingen rapportages maar ook het bijhouden en opzetten van het onderzoek dossier. Daarnaast is belangrijk dat men goed kan schrijven en bekend is met onderzoekmethoden zoals oordeelsvorming.

Verder is de wens om vanuit het departement bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteitsbeheersing (eerste lijn) bij ICT programma’s, projecten en trajecten. Door bijvoorbeeld kwaliteit verhogende mogelijkheden uit te werken en voorstellen te doen deze verder te implementeren. Maar denk hierbij ook aan het concreet invullen van QA rol in een groot ICT programma, opstellen en uitdragen van en kwaliteitshandboek, opzetten van een community, leveren van handreikingen e.d.

Momenteel wordt integraal portfoliomanagement verder ontwikkelt waardoor het identificeren van beheer en onderhoud trajecten en inrichten van lifecycle management aandacht behoeven. Wanneer geen oordelen of adviezen lopen is gewenst ook bij deze ontwikkelingen werkzaamheden te kunnen oppakken zoals het bijdragen aan de ontwikkeling van een visie op het departementale portfoliomanagement, en deze ook implementeren. Dit vraagt afstemming met de diensten, inrichten van nieuwe processen en informatiestromen. Er wordt gevraagd om zware advisering en uitvoering op het gebied van integraal portfoliomanagement. Dit is niet een standaard profiel zoals nu gekozen in het formulier -dus gekozen is voor het dichtstbijzijnde profiel. NB er wordt dus geen portfoliomanagment gevraagd maar een zware adviseur op het gebied van integraal portfoliomanagement.

Achtergrond Opdracht:
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) zetten in op het verbeteren van de beheersing van (ICT) projecten en ontwikkeltrajecten. Binnen de Rijksoverheid wordt voorgeschreven dat een Chief Information Officer (CIO) van een departement een CIO-oordeel uitvoert waarin de haalbaarheid van een project wordt getoetst. Naast deze CIO-oordelen worden ook adviezen uitgevoerd – beide onderzoeken worden volgens een methodisch kader en een handboek uitgevoerd. Daarbij is wordt beoogd waarde toe te voegen en deze trajecten te voorzien van concrete adviezen en aanbevelingen. Verder wordt in het geval van CIO-oordelen ook voldaan aan een verplichting die een CIO heeft mbt grote ICT projecten en programma’s. deze onderzoeken worden uitgevoerd volgens een handboek en methodisch kader wat binnen EZK en LNV bestaat. Binnen het CIO-office is beperkt capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van de adviezen en oordelen, daarnaast is te beperkt ruimte om de algemene kwaliteit verhogende mogelijkheden op het gebied van integraal portfoliomanagement aandacht te geven.

Organisatorische context en cultuur:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • MoP (Management of Portfolio’s) of MSP Foundantion, SCRUM of SAFE (Agile framework);
  • Aantoonbare actuele expertise op het gebied van life cycle management, portfoliomanagement, project- /programmabeheersing, feitengebaseerde onderzoeken en risicomanagement ( 5 jaar);
  • Ervaring met het actuele politiek bestuurlijke speelveld op een kerndepartement met een decentraal stelsel ( 2 jaar).

Wensen:

  • Competenties: Politiek bestuurlijke sensitief. Goede adviesvaardigeheden. Sterk analytisch. Flexibel (weet goed met de dynamiek van één of meerdere onderzoeken) om te gaan. Integer. Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Resultaatgericht en stressbestendig;
  • Aantoonbare ervaring met het inrichten van lifecycle management in een (decentrale) organisatie;
  • Kennis en ervaring met verbinding van de taakgebieden portfoliomanagement, Enterprice Architectuur en informatiebeveiliging en privacy;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met CIO-oordelen of adviezen bij complexe ICT trajecten;
  • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Flexibiliteit in inzet op de verschillende expertise gebieden;
  • Beschikt over bestuurs- en organisatiesensitiviteit. Handelt conform de richtlijnen voor de professionele onderzoeken en hanteert onderzoeksmethodes.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-06-29 19:51:44

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden