Agile Expert Coaches Team I-domein 4fte | Amsterdam

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2021-1147
Startdatum:
29-03-2021
Verwachte einddatum:
29-03-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-02-2021 09:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een team met 4 Agile Expert Coaches (Team I-domein) op basis van 32-36 per uur per persoon. 

Er vindt een versnelde transitie plaats naar het digitale tijdperk, waarbij er een toenemende digitalisering is bij allerlei opgaven in de stad. Een logisch gevolg daarvan is dat de collegedoelen ook een steeds groter i-component hebben. Dit vereist een betere samenwerking tussen Business en het I-domein. Daarom zijn er een vijftal ambities geformuleerd om bijvoorbeeld te komen tot meer inzicht, regie en governance, maar ook een sterker data-fundament en cloud infrastructuur.

Aan deze ambities wordt op dit moment gewerkt in de zogenaamde ‘werkplaatsen’. In deze Werkplaatsen staat altijd de opgave centraal en werken we aan een nieuw samenwerkingsmodel tussen Business en I Domein op basis van agile uitgangspunten. Naast deze werkplaatsen vindt er een overkoepelende transformatie plaats van het I-domein naar een Agile organisatie. Van belang is dat de werkplaatsen (blijven) passen in de Agile visie en nadere inrichting van de Agile werkomgeving. In de Werkplaatsen willen we in 2021 het opgave gerichte en agile werken versterken en verbreden.

Voor bovenstaande opgave is de gemeente Amsterdam op zoek naar externe agile expertise support. We zijn op zoek naar een team bestaande uit 4 agile expert coaches dat ons helpt met het implementeren van een eenduidige opgave gerichte en agile werkwijze. Daarbij we verwachten we een bijdrage aan het meedenken over de keuze in agile visie en strategie, passend in de context van Amsterdam.

Dit team zal samen met de I lead van het opgave team in de Werkplaats en de interne agile experts het agile werken naar een volgend niveau van volwassenheid brengen. En daarbij de samenhang bewaken met de gehele Agile transformatie van het I-domein. Het accent van de werkzaamheden van de agile experts zal in elke Werkplaats liggen op het support geven samen met de Business in het opstellen van OKR’s, het helpen inrichten van een samenhangend portfolio op basis van de OKR’s met oog voor run en change, het inrichten van samenhangende en samenwerkende agile teams om dit portfolio te realiseren en tot slot de agile werkende teams te versterken in hun agile werkwijze in hun dagelijkse praktijk.

Om de kennis van de externe agile experts te borgen wordt aan iedere externe expert een interne agile expert (vaak junior niveau) gekoppeld.

De opdrachtgever(s):
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, zeven stadsdeelorganisaties en Bestuur en Organisatie. De clusters bestaan uit directies die expertise hebben op een specifiek terrein, bijvoorbeeld Werk en Inkomen, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Personeel en Organisatie, Handhaving en Toezicht, Belastingen en Wonen. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de bestuurscommissies vormen samen het bestuur van de gemeente.

Eén van de vier clusters is Dienstverlening en Informatie, hieronder valt het programma moderne Overheid van CTO. Het Programma Moderne Overheid is een stedelijk programma die de lijnorganisaties support op digitale transformatie. Waarbij het doel is: betere producten en diensten voor de Amsterdammer, slimmer werken; een efficiëntere en effectievere organisatie  en blijvende innovatiekracht in de organisatie genereren.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Je beschikt over minimaal een erkend hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit de individuele cv’s en te worden toegelicht in de motivatievraag. Let op, een erkend diploma moet getoond kunnen worden tijdens de interviewfase;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het vormgeven en begeleiden van geschaalde agile transformaties en met het daadwerkelijk implementeren van geschaalde agile (o.a. SAFe) transformaties. Dit dient duidelijk te blijken uit de individuele cv’s en te worden toegelicht in de motivatievraag;
  • Ervaring in het implementeren van een agile werkwijze in business & IT, van strategie naar portfolio naar uitvoering. Dit dient duidelijk te blijken uit de individuele cv’s en te worden toegelicht in de motivatievraag;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van managementteams en uitvoerende teams. Dit dient duidelijk te blijken uit de individuele cv’s en te worden toegelicht in de motivatievraag;
  • Heb je ervaring in het coachen van agile coaches (coach de coach). Dit dient duidelijk te blijken uit de individuele cv’s en te worden toegelicht in de motivatievraag;
  • Je hebt ervaring met één of meer team-level Agile werkvormen (Scrum, Kanban, Lean, DevOps). Dit dient duidelijk te blijken uit de individuele cv’s en te worden toegelicht in de motivatievraag;
  • Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met jou en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
  • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Wensen:

  • Competenties: – Samenwerken; – Resultaatgerichtheid: Je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is; – Overtuigingskracht: Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 8 maart. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-02-17 15:10:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden