All-round architect | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0484
Startdatum:
01-07-2019
Verwachte einddatum:
01-07-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
23 Apr 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op zoek naar een all-round Architect voor 32-36 uur per week. 

Als architect adviseer en ondersteun je het MT bij de verdere doorontwikkeling van het NCSC. Je draagt bij aan visieontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld informatiestromen, datamanagement en proces- en organisatie inrichting. Het is aan jou om deze adviezen te prioriteren en samen met betrokken collega’s verder uit te werken. Een andere belangrijke doelstelling is om de visie, strategie en ambities van het NCSC op een juiste wijze te vertalen naar de structuur, processen, gegevenshuishouding en IT van de organisatie. Daarbij heb je een scherp oog voor de samenhang hiertussen.

Je neemt het voortouw om de principes met betrekking tot onze enterprise architectuur (bedrijfs-, informatie- en technische architectuur) op te stellen en uit te dragen. Je valideert de correcte toepassing ervan (architectuur control) en zorgt dat de principes de strategische ambities en doelstellingen van de organisatie (blijven) ondersteunen. Hierbij hou je de aansluiting hiervan bij (nieuwe) projecten en veranderingen, goed in de gaten. In dit kader ben je ook voorzitter van het architectuur board van het NCSC.

Je adviseert collega’s uit de hele organisatie bij keuzes die betrekking hebben tot het inrichting van processen, organisatieonderdelen, IT-oplossingen en gegevenshuishouding. Je creëert en verhoogt het bewustzijn en de betrokkenheid binnen de organisatie op het brede terrein van enterprise-, business- en IT architectuur. 

Je hebt een breed en afwisselend werkpakket, waarin uiteenlopende aspecten worden gecombineerd: van strategie tot operatie, van ontwerp tot validatie, van bedrijfskunde tot IT. De allround architect zal zich onder andere met de volgende werkzaamheden bezig houden:

 • Vertalen van behoeften uit organisatie en management naar heldere architectuur principes en –modellen op het gebied van de dienstverlening van het NCSC;
 • Opleveren van architectuurproducten op het terrein van bedrijfs-, proces-, IT- en informatiearchitectuur;
 • Verder uitbouwen van het architectuurproces inclusief architectuurboard en architectuur control;
 • Fungeren als klankbord bij vraagstukken op het gebied van organisatie- en procesinrichting en daarbij vereenvoudiging en structuur aanbrengen;
 • Aanbrengen van samenhang tussen de organisatiedoelstellingen en de informatievoorziening;
 • Zorgen voor realisme en inzicht in samenhang tussen programma’s/projecten, applicaties en processen.

De werkprocessen, organisatie inrichting, -processen, -strategie en informatievoorziening beschouwen vanuit een integraal en holistisch perspectief.

Beschrijving Opdrachtgever:
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. 

Beschrijving directie/afdeling:
Het NCSC is ingedeeld in verschillende units, ieder met hun specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden. Dit is de Unit Operations, het onderdeel waarin cyber security specialisten verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie en bezig zijn met het beschermen van onze doelgroepen van cybergevaar en het actueel houden van het cyber dreigingsbeeld. Daarnaast de Unit S&K (Samenwerking en Kennisuitwisseling), verantwoordelijk voor het opbouwen en in stand houden van het netwerk van alle partijen waar het NCSC voor werkt of mee samenwerkt. Daarnaast worden er binnen S&K een aantal kennisproducten gemaakt met verdere analyses en trends op het gebied van cyber security die gedeeld worden met de verschillende doelgroepen.

Als laatste is er de Unit IV&T, Informatievoorziening en Techniek. Deze unit heeft als taak alle ICT en informatie diensten te leveren waarop het NCSC als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te onderhouden en verder door te ontwikkelen. Binnen de Unit IV&T worden alle diensten geleverd ter ondersteuning van de IT en informatie verwerkingsprocessen binnen het NCSC. Dit zijn o.a. het leveren van kantoorautomatiseringsvoorzieningen, het leveren van een datamanagement diensten en het technisch ondersteunen van verschillende informatiesystemen, netwetwerken en ander oplossingen in een complex en gevarieerd IT landschap. Om deze diensten te kunnen leveren heeft IV&T verschillende teams waarin IT specialisten dagelijks werken aan het beheren en onderhouden van alle systemen. Eén van die teams houdt zich bezig met processen en werkzaamheden op het gebied van IT governance en architectuur en daarvoor zoeken we een allround architect.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Om als organisatie effectief te kunnen opereren dient er optimale samenhang te bestaan tussen onze ambities, organisatiestructuur, processenlandschap en informatievoorziening. Wij zoeken een architect die die samenhang helpt organiseren en borgen en de brug slaat tussen onze primaire processen, informatievoorziening, strategie en operatie.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Voor deze functie zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd welke moet resulteren in een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). 
  Dit is een standaard onderdeel van de inhuurprocedure. Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na voorlopige gunning een formulier veiligheidsonderzoek B aan bij de beveiligings- of privacy coördinator. Hierna zal het veiligheidsonderzoek gaan lopen, dat zal resulteren in een antwoord van wel of geen bezwaar tegen het vervullen van deze vertrouwensfunctie. Op het moment dat er geen VGB voor de betreffende kandidaat wordt afgegeven, kan deze opdracht niet definitief gegund worden;
 • Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de opdracht;
 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau;
 • Je overlegt, indien je wordt uitgenodigd voor het Interview, een Kopie van de diploma’s van HBO/WO en eventuele andere in de uitvraag genoemde certificaten (zie onder wensen);
 • Je hebt op 3 of meer van de volgende architectuurdomeinen in totaal minimaal 5 jaar ervaring: nterprise-, business-, IT-, proces-, solution-, informatie archi­tectuur;
 • Je hebt ten minste 2 jaar aantoon­bare ervaring met betrekking tot de ontwikkeling en/of implementatie van business en/of proces archi­tectuur;
 • Je hebt ten minste 2 jaar aantoon­bare ervaring op het gebied van IT architectuur (infra-, solu­tion- of software architectuur);
 • Je hebt ten minste 2 jaar aantoon­bare ervaring op het gebied van informatie- en/of gegevensarchitectuur;
 • Je hebt ten minste 1 jaar ervaring als architect bij een CERT/CSIRT, SOC- of incident respons organisatie;
 • Je hebt ervaring met het opbouwen van een architectuur functie binnen een organisatie;
 • Je hebt na afronding van het veiligheidsonderzoek (meestal duurt dit 8 tot 10 weken) beschikbaar binnen 7 weken, geef aan binnen hoeveel weken;
 • Je bent beschikbaar in week 19 en 20 voor een intake gesprek in Den Haag. 

Wensen:

 • Geef aan hoeveel relevante werk ervaring je hebt als architect;
 • Je hebt relevante ervaring als architect binnen een overheidsorganisatie, geen aan indien je dat hebt hoeveel jaar;
 • Geef aan hoeveel relevante ervaring je hebt met ontwikkelen en/of toepassen van procesarchitectuur;
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met gegevens- en of informatie architectuur;
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat aantoonbaar relevante ervaring heeft met hoog beveiligde IT voorzieningen;
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat aantoonbaar relevante ervaring heeft met architectuurvraagstukken op het gebied van voorzieningen voor vulnerability management of malware analyse of incident management;
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met Agile architectuur vraagstukken;
 • Je bent TOGAF 9 (of gelijkwaardig) gecertificeerd;
 • Je bent CISSP gecertificeerd.

Aanvullende informatie

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In Word;
 • Maximaal 5 pagina.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-11 13:56:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden