All-round OPS-engineer | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0527
Startdatum:
15-05-2019
Verwachte einddatum:
15-11-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25 Apr 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) op zoek naar een all-round OPS engineer voor 24-40 uur (afhankelijk van senioriteit van de kandidaat en voor zover de dienst het toelaat) per week. Startdatum is het liefst op 15 mei aanstaande, uiterlijk 1 juli 2019. 

OPS-engineer (operation systems engineer).

Resultaatgebieden:

 • Geïmplementeerde operations richtlijnen en toezicht daarop;
 • 100% beschikbaarheid van de applicatie in alle OTAP omgevingen (ontwikkel-test- acceptatie en productie);
 • Geïnitieerde oplossingen voor ontstane beschikbaarheidsproblemen van de applicatie.

Verantwoordelijkheden:
Je bent voor het team het boegbeeld voor het beheer. Je bent verantwoordelijk voor het technisch operationeel maken en operationeel houden van de systeemcomponenten.

Uit te voeren taken:
Als OPS –engineer geef je invulling aan je verantwoordelijkheid om het systeem technisch operationeel te maken en te (onder)houden door de volgende taken uit te voeren, deze zijn:

 • Het geven van richtlijnen om het systeem waarop de applicatie is geïnstalleerd te realiseren en te exploiteren;
 • Te borgen dat deze richtlijnen ingevoerd worden vanaf initiatie tot en met productie;
 • De applicatie te transporteren naar de diverse omgevingen en te monitoren dat de applicatie beschikbaar is en correct functioneert. Hiermee wordt bedoeld het bouwen, testen en uitvoeren van deployment, batch en monitor scripts voor de verschillende omgevingen;
 • Het signaleren van problemen en tekortkomingen en daarvoor oplossingen voor te stellen aan het DevOps team; 
 • Het aanmelden van user story’s bij de Product Owner als jij vindt dat die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het systeem.

Beschrijving van de werkzaamheden:
Tijdens de implementatiefase van het project ben je lid van het DevOps team. Je er zorgt er voor dat de continuïteit, integriteit en beschikbaarheid van het systeem conform de afspraken met de gebruikersorganisaties en de opdrachtgever functioneert. Samen met het team stel je installatieplannen op. Op basis van deze plannen installeer je de systeemcomponenten in een acceptatie- en productieomgeving. Je zorgt ervoor dat de systeemcomponenten actief gemonitord kunnen worden. Daarnaast speel je een rol bij de inrichting van de uitwijklocatie en het uitvoeren van uitwijktesten. Je maakt back-up & restore procedures en voert deze uit. Je laat je je typeren als flexibel, stevig en zelfstandig en bent communicatief vaardig. Je hebt in de praktijk bewezen dat je kwalitatief goede resultaten hebt bereikt met de producten waar je aan hebt gewerkt.

AIVB screening B maakt onderdeel uit van de procedure. Aangezien deze pas kan beginnen als je bent geselecteerd mag je al starten met een recente VOG-verklaring. Je hebt dan wel beperkte autorisatie rechten zolang het AIVD-B onderzoek duurt. Doorgaans gemiddeld 3 tot 6 weken.

Wat valt binnen de scope van de opdracht:

– Inrichting, beheer en onderhoud Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Wat valt buiten de scope:

– Inrichting, beheer en onderhoud overige systemen van IBO.

Beschrijving directie/afdeling:
De Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) valt onder DGRR en beweegt zich op een maatschappelijk veel besproken terrein. Deze directie ontwikkelt visie, beleid en verschillende samenwerkingsvormen voor een betere rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding en meer veiligheid.

Taken, werkwijze en samenwerking:
De Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) neemt een centrale positie in binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de rijksoverheid en in Europese en internationale samenwerkingsverbanden. De directie ontwikkelt een hoog inhoudelijk kennisniveau, is regisseur van het beleidsproces en heeft goed inzicht in de positie van de medespelers.

Samen met het Openbaar Ministerie, de politie, gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, en internationale gremia ontwikkelt DRC inhoudelijke concepten, beleidsinterventies en bestuurlijke arrangementen. Niet alleen geeft de directie richting aan inhoudelijke vraagstukken, maar ook aan wetgevingsinstrumenten (zowel nationaal als Europees). Productgericht werken is het uitgangspunt. Omdat criminaliteit grensoverschrijdend is, ziet DRC er nauwlettend op toe dat de aanpak op het juiste niveau, van lokaal tot internationaal, plaatsvindt in evenwichtige (flexibele)samenwerkingsverbanden.

Aanleiding van het project waarvoor expertise moet worden ingehuurd:
In het kader van de Rijk brede aanpak van fraude wordt Financial intelligence (financieel rechercheren) gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties. De Europese commissie heeft een Europese richtlijn om dit financieel rechercheren effectiever te maken gelanceerd en stelt daar ook subsidie voor beschikbaar. Ter voldoening aan deze richtlijn heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht gegeven voor het project Verwijzingsportaal Bankgegevens (hierna VB). Met dit project wordt een geautomatiseerd proces voor het opvragen van identificerende gegevens van banken in de vorm van een VB gerealiseerd met rechtstreekse aansluiting voor de Bijzondere Opsporingsbevoegdhedenkamer van het OM, de Politie, FIOD, FIU en Belastingdienst. Door het gebruik van een VB worden aanzienlijke verbeteringen verwacht in effectiviteit en snelheid van de opsporing en is tevens een kostenbesparing voor zowel overheidsdiensten als banken. Context Het project is omvangrijk en complex van aard en kent tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt onder met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn moet het project nauw samenwerken met publieke en private partijen in de bankensector en de veiligheidsketen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van het proces voor het opvragen van identificerende gegevens van banken in de vorm van een Verwijzingsportaal bankrekeningen (VB) met rechtstreekse aansluiting op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden-kamer van het OM, de Nationale Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten. Door het gebruik van een VB worden aanzienlijke verbeteringen verwacht in effectiviteit en snelheid van de opsporing en tevens een kostenbesparing voor zowel overheidsdiensten als banken.

Doel van het VB is het betrouwbaar, snel, juist, volledig en efficiënt opvragen en verstrekken van identificerende bankrekeninggegevens op een uniforme wijze bij alle in Nederland gevestigde banken, ten behoeve van het voorkomen en opsporen van fraude en andere vormen van criminaliteit en het opsporen van (criminele) vermogens en het opleggen van financiële maatregelen en sancties door de daarvoor bevoegde opsporingsdiensten, en het voorkomen van misbruik met toeslagen door de Belastingdienst.

Doel van het inhuren van expertise:
Het project VB heeft per direct behoefte aan een OPS-engineer. Deze engineer is een allround, leergierige en proactieve operations engineer die graag een bijdrage levert aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Functie eisen

Harde eisen:

 • Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Je werkt mee aan het AIVD-B onderzoek en levert alle benodigde documentatie zo snel mogelijk op zodra dat gevraagd wordt. N.B. Vooruitlopend op de uitslag kan al wel worden gestart indien de VOG is ingeleverd (eis 6). Indien de AIVD-uitslag negatief is dan zal de inhuur per direct beëindigd worden;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 28 uur en maximaal 40 uur per week;
 • Het uurtarief is in verhouding met de senioriteit;
 • Je beschikt over het Microsoft certificaat MCSA Windows Server 2012 of hoger en overlegt deze tijdens het interview indien hij/zij hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar ervaring als systeembeheerder opgedaan;
 • Je voldoet aan de eis dat je tenminste 2 jaar met ALLE hieronder genoemde tools is gewerkt in de afgelopen 5 jaar, te weten:
  – Microsoft active directory;
  – Microsoft Windows server 2012 release 2 en/of hoger;
  – Microsoft SQL server 2012 en/of hoger;
  – Hyper V of vergelijkbaar;
  – SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) of vergelijkbaar.
  Je hebt bovenstaande aantoonbaar in het CV opgenomen en je kan desgevraagd tijdens het interview hier meer over vertellen;
 • Je hebt tenminste 2 jaar ervaring (in de afgelopen 5 jaar) met netwerkarchitectuur. Dit is aantoonbaar in het CV opgenomen en je kan desgevraagd tijdens het interview hier meer over vertellen;
 •  Je hebt 2 jaar ervaring (in de afgelopen 5 jaar) met het inrichten en configureren van een monitoring functie van zowel hardware, applicaties en gebruikers. Dit is aantoonbaar in het CV opgenomen en je kan desgevraagd tijdens het interview hier meer over vertellen;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met back-up/restore strategie en het configureren (in de afgelopen 5 jaar). Dit is aantoonbaar in het CV opgenomen en je kan desgevraagd tijdens het interview hier meer over vertellen;
 • Je beschikt aantoonbaar over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je bent bereid tussen 15 mei en uiterlijk 1 juli 2019 met de opdracht te starten.

Wensen:

 • Je hebt minimaal 12 maanden ervaring met het werken in Agile/ Scrum teams;
 • Je hebt minimaal 12 maanden ervaring met Team Foundation Server;
 • Je hebt minimaal 6 maanden ervaring met Elastic search;
 • Geef aan hoeveel maanden ervaring je hebt met SQL-server 2012 of hoger;
 • Geef aan hoeveel maanden ervaring je hebt met Powershell scripting;
 • Je hebt minimaal 12 maanden ervaring met PKI (Public Key Infrastructure);
 • Je hebt minimaal 12 maanden ervaring met ADFS (Active Directory Federation Services);
 • Je hebt minimaal 12 maanden ervaring met WSUS (Windows Server Update Services);
 • Je hebt minimaal 12 maanden ervaring met DPM (Data Protection Manager).

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-24 07:28:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden