Automatiseringsspecialist | Amsterdam

Werkniveau:
Junior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0413
Startdatum:
03-08-2020
Verwachte einddatum:
03-08-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
20 Jul 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Junior Automatiseringsspecialist op basis van 36 uur per week.

Functieomschrijving:
De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te begeleiden en de steeds stijgende hoeveelheid aanvragen voor inkomen bij de gemeente te verwerken. Door toedoen van de coronacrisis is deze opdracht met onmiddellijke ingang geïntensiveerd in een werkplaats. Deze werkplaats ‘Amsterdammer Financieel Gezond’ richt zich op het verbeteren van de dienstverlening aan de klanten die een beroep doen op de gemeente Amsterdam voor inkomensvoorziening.

De werkplaats is opgezet om snelheid en verbinding tussen de business en de partners in het I-domein (IV, ICT, CTO, en andere relevante partijen) te faciliteren. De werkplaats ‘Amsterdammer Financieel Gezond’ is eind april gestart en bestaat uit verschillende initiatieven voor het domein WPI, bijv.:

 • Processen verslimmen, digitaliseren en automatiseren;
 • Klantanalyses en digitale klantinteractie.

Een van de initiatieven in deze werkplaats is onder andere het digitaliseren, optimaliseren en automatiseren van processen binnen het domein WPI. In dit initiatief beoordelen wij processen binnen WPI en beoordelen welke knelpunten en uitdagingen er in het proces zitten. Ook beoordelen we het proces op automatiseringsgeschiktheid en wat er moet gebeuren om processen voor automatisering geschikt te maken.

De (junior) automatiseringsspecialist beoordeelt de processen binnen WPI, inventariseert  knelpunten en kansen voor digitalisering en/of optimalisatie en beoordeelt of het proces zich leent voor automatisering. Als een proces zich leent voor automatisering bereidt de automatiseringsspecialist samen met de business owner het proces voor op procesverbetering/automatisering. Daaropvolgend is de kandidaat in staat om het proces end-to-end te begeleiden in het automatiseringstraject.

Daarnaast is de toekomstige uitdaging dat automatisering ook breder moet kunnen worden ingezet binnen de gemeente Amsterdam. De (junior) automatiseringsspecialist ondersteunt het opzetten van het competence center/center of excellence binnen de gemeente. Dit competence center moet de gemeente in staat stellen om de inzet van automatisering op termijn op te  schalen.

Werkzaamheden:
De kern van de werkzaamheden van de automatiseringsspecialist bestaat uit:

 • Back-log opstellen met potentiële processen voor digitalisering en automatisering;
 • Processen beoordelen op automatiseringsgeschiktheid;
 • Structuur aanbrengen in automatiseringsinitiatieven en het (mogelijk) aansturen van ontwikkelteams op het ontwikkelen van de automatisering;
 • Adviseren over het opzetten van een ‘competence center’ om automatisering breder in te zetten binnen de Gemeente Amsterdam (ook in relatie tot het RPA platform);
 • Ervaringen op het gebied van automatisering delen met brede groep geïnteresseerden binnen het domein Sociaal.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. WPI is onderdeel van het cluster Sociaal en bestaat uit 3 directies: Werk, Participatie en Inkomen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • In het bezit van een erkend wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring en heeft de afgelopen 12 maanden als automatiseringsspecialist gewerkt. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 1 jaar ervaring in het analyseren van processen en kan dit aantoonbaar maken met een certificaat. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring in het automatiseren van processen met behulp van RPA software (UiPath, Automation Anyware en/of Blueprism). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Wensen:

 • In het bezit van het Lean Six Sigma Green Belt certificaat. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Je hebt bij voorkeur (technische) kennis van de automatiseringssoftware (UiPath) en kan dit aantoonbaar maken door middel van certificaten (bijv. advanced developer UiPath). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld;
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis over de verschillende elementen/aspecten van een competence center/center of excellence en het opzetten daarvan. Uit het cv dient duidelijk te blijken wanneer en op welke wijze deze kennis is opgedaan;
 • Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met de de gemeente Amsterdam.

Competenties:

 • Analytisch vermogen: in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen (helicopterview) dan wel tot de kern af te pellen, en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Relatiebeheer: bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut deze;
 • Initiatief: onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties;
 • Resultaatgerichtheid: neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-07-17 10:02:52

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden