Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Beleidsadviseur Informatievoorziening Omgevingswet | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0146
Startdatum:
15-03-2019
Verwachte einddatum:
14-06-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
20 Feb 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar een Senior Beleidsadviseur Informatievoorziening Omgevingswet (transitiescenario’s DSO) voor 32 uur in de week. 

Wij zoeken een (senior) adviseur die aan de slag gaat met de coördinatie rondom een aantal thema’s die raken aan de totstandbrenging van het DSO-LV. Het doel is om de invoering van de Omgevingswet en het gebruik van het DSO zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je overlegt met collega’s binnen de VNG en VNG-Realisatie over de gevolgen voor gemeenten en levert input richting het gemeentelijk en landelijk invoeringsprogramma en het ministerie van BZK.

Inhoudelijk moet je hierbij denken aan onderwerpen als:

 • Inrichting en gebruik van de overbruggingsfunctie Ruimtelijke Plannen;
 • De “bruidsschat” met Rijksregels die overgedragen worden aan gemeenten;
 • Het gebruik van vragenbomen met Rijksregels en verbinding naar het gemeentelijk veld;
 • Het gebruik van het nieuwe Omgevingsloket (OLO) na invoering van de wet;
 • Transitiescenario’s;
 • Een aansluitstrategie op het DSO voor gemeenten;
 • Impactanalyses van de ontwikkelde standaarden (STTR, STOP/TPOD);
 • Uit te voeren praktijkproeven DSO-LV met gemeenten;
 • Migratiescenario’s OLO, AIM, Ruimtelijke Plannen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • Coördinatie activiteiten voor totstandbrenging DSO;
 • Ondersteuning bij de opdrachtverstrekking aan VNG-Realisatie;
 • Advies/oordeel met betrekking tot de impact van deze onderwerpen voor gemeenten;
 • Beleidsmatige coördinatie van praktijkproeven DSO(-LV);
 • Ad hoc overleg met gremia in het gemeentelijk veld;
 • Het houden van presentaties;
 • Aansturen uitvoeringsprojecten bij VNG Realisatie.

Over VNG en team Informatiesamenleving:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten. De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dit doet de VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Het Team Informatiesamenleving (TIS) binnen de VNG is de autoriteit op het gebied van kennis. Het team heeft overzicht over het benutten van digitalisering en informatie voor het effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Het team richt zich op belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling en agendasetting en werkt samen in projecten en programma’s binnen de VNG.

Over de Omgevingswet:
Met de Omgevingswet wil het kabinet verbeteringen in de fysieke leefomgeving bereiken. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.

De vier verbeterdoelen zijn: een flexibele aanpak met meer lokale afwegingsruimte, een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer gebruiksgemak van het omgevingsrecht en een snellere, betere besluitvorming. Om dit te bereiken worden in de Omgevingswet bestaande sectorale regels en instrumenten samengevoegd en wordt de besluitvorming anders ingericht. Het instrumentarium wordt teruggebracht tot zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein.

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de hele gemeentelijke organisatie. Meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte en meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk in deze wet betekent een decentralisatie in het fysieke domein. De Omgevingswet is daardoor veel meer dan een juridische stroomlijning van wetgeving. De Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken. Dit komt door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en de benadering vanuit de maatschappelijke gebiedsopgaven en de initiatiefnemer.

Digitalisering is een onlosmakelijk onderdeel van de (invoering van de) Omgevingswet en noodzakelijk voor het kunnen behalen van de verbeterdoelen van de wet. In verband hiermee wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgezet, dat o.a. tot doel heeft de bevoegd gezagen (w.o. de gemeenten) te ondersteunen bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen in het Omgevingsdomein ( visie- en planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar uiterlijk/rond 15 maart 2019;
 • Je hebt WO-werk- en denkniveau (WO-opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau;
 • Je hebt minimaal 5-10 jaar werkervaring, waarvan minimaal 5 jaar op het gebied van informatievoorziening en advisering op strategisch niveau;
 • Een geschreven motivatie waarom je in aanmerking wilt komen en geschikt bent voor de functie.

Wensen:

 • Je hebt ruime en aantoonbare kennis van de ontwikkeling van het DSO, zowel de landelijke voorziening als het gehele stelsel;
 • Je hebt ruime en aantoonbare kennis van de basis en achtergronden van de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten;
 • Je hebt een gemeentelijk netwerk op het gebied van de Omgevingswet (met name op het gebied van informatievoorziening), maar bij voorkeur ook bij de betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in de politiek-bestuurlijke context van de Omgevingswet als adviseur, projectleider of manager;
 • Je hebt vermogen om verbinding te organiseren tussen (collectief) gemeentelijke voorzieningen en het landelijk stelsel op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je hebt ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld;
 • Je hebt aantoonbare kennis van projectmatig werken;
 • Je hebt het vermogen om kansen, risico’s en raakvlakken m.b.t. de informatievoorziening in kaart te brengen;
 • Je hebt minimaal 5-10 jaar werkervaring, waarvan minimaal 5 jaar op het gebied van informatievoorziening en advisering op strategisch niveau in het veld van het fysiek domein bij de overheid. 

Competentie:

 • Analytisch vermogen;
 • Inhoudelijke deskundigheid;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Politiek-bestuurlijk inzicht;
 • Visie;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Proactief en initiatiefrijk.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-02-06 07:49:04Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden