Business Analist | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0352
Startdatum:
01-07-2020
Verwachte einddatum:
01-07-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
18 Jun 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Business Analist op basis 36 uur per week. 

De gemeente Amsterdam staat voor de taak om voor de directies Werk, Participatie en Inkomen van cluster Sociaal de systemen die momenteel door de Wigo4it organisatie worden beheerd, onderhouden en geëxploiteerd, te vervangen en de nieuwe systemen in “eigen beheer” te nemen. Dit programma bestaat uit een G1-deel en een G4-deel.

Het  G1 programma Systeem vernieuwing Werk en Inkomen SVWI richt zich op de volgende onderdelen:

 • Klantinteractie voor de burger (digitale dienstverlening Werk, Participatie en Inkomen);
 • Klantmanagement Werk en Participatie;
 • Administratieve ondersteuning (backoffice) Werk en Participatie.

Het G4 programma Vernieuwing inkomensvoorziening realiseert de volgende onderdelen:

 • administratieve ondersteuning (backoffice) Inkomen.

Het programma bestaat uit 3 fasen: het uitvoeren van een marktconsultatie, het aanbesteden van de verschillende onderdelen en het implementeren van de nieuwe systemen.

De business analist is in dit project de spil tussen de lijnorganisatie en het projectteam. De businessanalist beschrijft de gewenste functionaliteit voor de G1 onderdelen (administratieve ondersteuning, klantmanagement en klantinteractie).
De business analist kan de behoeften van de lijnorganisaties vertalen naar de te bereiken resultaten van het project  en kan omgekeerd de producten van het project passend maken om ze te laten landen in de lijnorganisatie.

Werkzaamheden:
De kern van de werkzaamheden van de business analist bestaat uit:

 • In kaart brengen van huidige business en IV-processen o.b.v. door hem/haar georganiseerde sessies met de business;
 • In kaart brengen van toekomstige business processen o.b.v. door hem/haar georganiseerde sessies met de business en functioneel beheer;
 • Meeschrijven aan de Request for Proposal (RfP)voor de aanbesteding van de verschillende onderdelen;
 • Meeschrijven aan het Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van de verschillende onderdelen;
 • Meewerken aan de selectie van de leverancier(s), identificeren van de gaps tussen de vraag en het aanbod;
 • Bij verlenging: Meewerken bij de inrichting en implementatie van de geselecteerde oplossing(en) om deze zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.).

Overige informatie in verband met Corona:
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt (minimaal) over wo werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma in een vergelijkbare functie. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Motivatie, maximaal 1 A4, waaruit blijkt waarom deze opdracht door hem/haar goed kan worden uitgevoerd. Belangrijk is dat in deze motivatie de volgende elementen terugkomen: Affiniteit met het Sociaal Domein en ervaring met werken in innovatieve projecten die gericht zijn op concrete resultaten;
 • Je bent vanaf juni 2020 beschikbaar voor 12 maanden voor 36 uur per week. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als business analist. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;

Wensen:

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met informatie analyse middels veel gebruikte methodieken. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de pakketten van Centric en Pink omtrent Werk & Inkomen. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als business analist in een project bij een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte) op het snijvlak van business-behoeftes en IV. Dit betekent dat de kandidaat kennis van en ervaring met het samenwerken met diverse ketenpartijen en stakeholders heeft. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • In de afgelopen 4 jaar als business analist betrokken geweest bij aanbestedingen en hierbij ook betrokken geweest bij het opstellen van een PVE en het beoordelen van aanbiedingen. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en (beknopt) toegelicht in de motivatie;
 • Je bent in staat om een (globaal en detail) programma van eisen op te stellen dat gebruikt kan worden in een aanbesteding. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd (relevante kennis en ervaring) in het cv en toegelicht in de motivatie.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-06-16 11:53:51

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden