Business analist | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0296
Startdatum:
29-06-2020
Verwachte einddatum:
29-06-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
5 Jun 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Business analist op basis van 36 uur per week. 

Functieomschrijving:
De productiegegevens (data) over gemeentelijke producten en diensten zijn niet centraal beschikbaar voor integrale analyse en onderzoek. Het project Zicht en Grip op Sociaal heeft als doel om op basis van integrale data-analyses antwoord te geven op domein overstijgende beleidsvraagstukken. Deze data-analyses worden gebruikt ter ondersteuning van het optimaliseren van beleid en processen binnen het Amsterdamse Sociale domein.

Rol van de business analist:
Als business analist ben je onderdeel van het multidisciplinaire scrumteam dat data-analyses uitvoert en hiermee antwoord geeft op domein overstijgende beleidsvraagstukken. Dit team bestaat uit business analisten, BI-specialisten, Data-engineers, Datascientists, een Datamanager, Scrum master en Product Owner.

Als business analist heb je een centrale plek binnen het data-analyse team:

 • Je helpt de beleidsadviseur met het formuleren van de onderzoeksvraag. Hiervoor onderzoek je de samenhang tussen wet, beleid, processen, informatiestromen en applicaties zodat de juiste gegevens worden gebruikt voor de beantwoording van de onderzoeksvraag;
 • Je weet de juiste mensen te vinden en je bevindingen helder en overtuigend te delen;
 • Je verbindt de vraag en de gegevens met de logische modelering;
 • Je maakt afspraken met bronhouders t.a.v. de gegevenslevering en je hebt een belangrijke taak in het monitoren, analyseren en vastleggen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de data;
 • Je stelt een functionele omschrijving van de gegevensset op.

Werkzaamheden:

 • De kern van de werkzaamheden: Het uitvoeren van informatieanalyse voor de procesketens van individuele voorzieningen en begeleidingstrajecten in het Amsterdamse sociale domein, binnen de directies Werk, Participatie, Inkomen en Onderwijs Jeugd, Zorg;
 • Het mede opstellen en uitwerken van onderzoeksvragen: Wat is het beoogde doel en gebruik van de resultaten van de analyses? Wat zijn de definities? Welke gegevens zijn relevant?;
 • Het opstellen van leveringsspecificaties;
 • Verbinding leggen tussen de logische modelering en de technische levering;
 • Het bewaken van de aansluiting van de data-extracties met de functionele specificaties.

Het toetsen van de resultaten met de vraaghouder en ophalen van nieuwe/ vervolgvragen voor onderzoek.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De Gemeente Amsterdam:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot Stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De organisatie:
Wat doet IV Sociaal. Informatievoorziening (IV) Sociaal zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van cluster Sociaal. IV Sociaal verzorgt het Informatiebeheer, Functioneel beheer en Proces- en Informatiemanagement voor het cluster Dienstverlening en Informatie. Voor al je vragen over informatiestromen, (digitale) werkprocessen, data/informatie verzamelen, combineren, beschikbaar maken etc. kun jij bij ons terecht. We denken mee over informatievragen, zoeken uit bij wie je moet zijn en welke stappen doorlopen moeten worden.
De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening (IV) te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die – de primaire processen van de organisatie ondersteunt – een bijdrage levert aan de gemeente brede processen (bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Onderdeel van de afdeling zijn 3 teams (PIM1, PIM2 en PIM3) Proces- en Informatiemanagement. Binnen de teams zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesanalyse en -beheer, privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demand management.
Informatieanalisten voeren in opdracht van de afdeling IV Sociaal IV projecten uit voor de afdelingen binnen het cluster Sociaal. IV Sociaal verzorgt het Informatiebeheer, Functioneel beheer en Proces- en Informatiemanagement voor het cluster Dienstverlening en Informatie.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Minimaal over een afgeronde hbo of wo opleiding, bij voorkeur in de richting proces-, informatie-, business- en/of. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Korte motivatie het volgende toe: 
  Geef in maximaal 1 a4 pagina’s aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. Kennis op het gebied van informatie- en dataprocessen en kennis op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur en datamodellering/objectmodellering;
 • Kennis van beleids- en bestuursprocessen (bij voorkeur Werk, Participatie en Inkomen). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring binnen het werkveld business analyse. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Affiniteit met data en onderzoek. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Ervaring met scrum werkwijze. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Kennis van en ervaring met gegevensmanagement en bedrijfsarchitectuur. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring als adviseur op het snijvlak van beleid en informatievoorziening. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Samenwerken: Je levert een constructieve bijdrage aan het gezamenlijke resultaat. Je bent in staat om een brug te slaan tussen de verschillende disciplines binnen het project en je bouwt een goede relatie met de bronhouders op;
 • Relatiebeheer: Je bouwt persoonlijke relaties op met collega’s en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze;
 • Analytisch vermogen: Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraag terug te brengen tot de kern en logische verbanden te leggen;
 • Initiatief: Je hebt een proactieve houding en bent in staat zelfstandig problemen en verbeterpunten te signaleren en creatieve en realistische oplossingen te vinden;
 • Zelfstandig: Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen zelf oplossen;
 • Overtuigingskracht: Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Je communiceert ideeën duidelijk.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-05-27 09:46:10

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden