Business Analist | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0394
Startdatum:
01-09-2020
Verwachte einddatum:
31-08-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25 Aug 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kerndepartement DGBK/DBF) op zoek naar een Business Analist op basis van 36 uur per week. 

Opdrachtgever:
Binnen Programmadirectie I zijn diverse programma’s zoals eID, Machtigen en Actielijnen. Sinds kort is er een SRO gestart.
Programmadirectie I bestaat op dit moment onder andere uit de programma’s eID, Actielijnen, BRP en Machtigen met elke een eigen programma manager. Om hen te ondersteunen zijn er twee management ondersteuners, die zorgen voor agendabeheer en eenvoudige administratieve ondersteuning. Naast PMO is er een cluster Communicatie en een cluster Finance, dat zich voor alle programma’s inzet.

Binnen alle programma’s is er de behoefte om de programma-administratie verder te professionaliseren. Dat omvat het verder op orde brengen van de programma-administratie. Hieronder wordt verstaan o.a. het opzetten en beheren van de nodige registers en logs, zoals een risicoregister, issueregister, opvolgingsregister. Daarnaast het introduceren van professionele standaarden binnen het programma en het verbeteren van overzichten t.b.v. sturing. Ook is behoefte aan assistentie bij het opstellen en actualiseren van documentatie voor de mijlpalenplanning en voortgangsbewaking.

Een van de programma’s is eID, die als doel heeft het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd.

Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen.

Vanuit dit programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. In samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers wordt door het ministerie van BZK gewerkt aan het realiseren van toegang tot de digitale overheid op hogere betrouwbaarheidsniveaus. Op het domein Digitale Toegang worden de nodige activiteiten verricht vanuit programma’s en going concern van DigiD, eID, eHerkenning, eIDAS en Machtigen. De kaderwet Wet Digitale Overheid die hiervoor de basis vormt is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer.

Het maatschappelijk doel voor Digitale Toegang is:

 • Iedereen kan op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, gebruiksvriendelijke, begrijpelijke en persoonlijke manier met de overheid en met elkaar interacteren;
 • Steeds meer mensen kunnen in de almaar digitaler wordende maatschappij participeren doordat de overheid intelligent en in samenwerking met burgers/bedrijven/ belanghebbenden, voortdurend optimaal gebruik maakt van de ontwikkelingen in het digitale domein;
 • Hierbij worden de grondrechten en de publieke waarden beschermd en wordt bijgedragen aan het versterken van de democratie;
 • Je werkt in een dynamische omgeving waar de politieke invloed en maatschappelijke relevantie overduidelijk aanwezig zijn. Je hebt gevoel en begrip voor verhoudingen, de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en belangen van partijen binnen het domein Toegang Digitale Overheid. Het programma Machtigen is hier onderdeel van. Je werkt samen met de andere onderdelen binnen dit domein zodat oplossingen in samenhang kunnen worden gerealiseerd.

Programma Machtigen zorgt ervoor dat er vanuit een visie wordt gewerkt naar een stelsel van oplossingen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen voor machtigen. Het zorgt voor draagvlak op deze visie en je weet deze visie op heldere en inspirerende wijze uit te dragen. Samen zorgen we voor de samenhang tussen de voorzieningen in het GDI-landschap en samenwerking tussen de partijen op alle niveaus. We zorgen ervoor dat de deeloplossingen – die waarschijnlijk bij verschillende uitvoeringsorganisaties en private partijen worden gerealiseerd – in samenhang bijdragen aan de hoger liggende maatschappelijke doelstellingen.

De primaire focus is gericht op de tijdige realisatie van machtigingsvoorzieningen en voorzieningen voor wettelijke vertegenwoordiging en de uitrol en de implementatie daarvan bij dienstverleners. We willen ons multidisciplinair team uitbreiden met drie rollen: een business analist, een architect, en een consultant (de laatste twee functies worden separaat gedistribueerd).

Benodigde vaardigheden Business Analist:

 • Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen (requirements) en het vertalen hiervan naar efficiënte oplossingen proces en IT gerelateerd;
 • Analyseren van organisatiebehoeften en, waar relevant, voorbereiden van verbeteringen voor bestaande processen;
 • Signaleren van risico’s, knelpunten en afwijkingen en zo nodig adviseren van het management om deze te weg te nemen;
 • Bewaken en beheren van requirements tijdens projecten voorafgaand aan het overdragen naar de beheer organisatie;
 • Opstellen van een business case van de voorgestelde oplossingen;
 • Optreden als klankbord voor de leden van het programma, leveranciers en/of dienstverleners;
 • Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen;
 • Opstellen en bijhouden van planningen voor de uit te voeren werkzaamheden;
 • Ontwerpen en uitvoeren van functionele, (keten)test en acceptatie trajecten voor opgeleverde producten en/of diensten;
 • Ondersteunen bij communicatie activiteiten waar domein specifieke kennis voor vereist is;
 • Documenteren van oplossingen door middel van functionele ontwerpen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Beschikt over HBO werk- en denkniveau;
 • Beschikt over kennis van digitale dienstverlening;
 • Je hebt een relevante, recente en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van business analyse.

Wensen:

 • Kennis van Stelsels van de volgende gerelateerde onderdelen (Goverance, Toelaten en Toezicht, Beheer, Pricing en doorbelasting/facturatie, Fraude en misbruik, herstelvermogen);
 • Ervaring met digitale dienstverlening, bijvoorkeur opgedaan bij overheidsdienstverleners.

Overige gewenste kennis en ervaring:

 • Ervaring met uitvoeren van business analyse rollen in een overheid omgeving; – Kennis van identificatie- en/of authenticatieprocessen;
 • Belangrijk is het hebben van gevoel voor de politieke context en het vinden van de wegen in processen die meerdere instanties, ministeries, bedrijven en burgers raken. Kortom, in staat om van buiten naar binnen te blijven denken.

Competenties:

 • Analytisch sterk;
 • Integer;
 • Strategisch inzicht;
 • Innovatief;
 • Systeemdenken;
 • Besluitvorming;
 • Ondernemend en in staat zijn om het in het oog hebben en houden van de maatschappelijke doelen vorm te geven en te bewaken.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-08-18 12:55:23

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden