Business Analist | Diemen

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Diemen
Aanvraagnummer:
A2019-0723
Startdatum:
15-07-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
24 Jun 2019 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Zorginstituut Nederland op zoek naar een Business Analist voor 24 uur per week in Diemen.

Omschrijving van opdracht:
De ondersteuning die nodig is binnen het programma bestaat uit het analyseren van informatiemodellen gebruikt door zorgaanbieders (en hun software) en de vergelijking met het ontwerp van de informatiemodellen/gegevensmatrix voor de zogenoemde Oplossing Lange Termijn in het KIK-V programma. Zodoende kan bepaald worden welke gegevenselementen in de software zitten die gebruikt kunnen worden voor bronontsluiting door zorgaanbieders. Er dient bij een aantal zorgaanbieders een gap-analyse gemaakt te worden tussen de gegevenselementen die in de bronsystemen worden opgeslagen en de gegevenselementen die benodigd zijn om te beantwoorden aan informatievragen van ketenpartners zoals het IGJ, NZa en het Zorginstituut zelf. Er dient een gedetailleerde analyse gemaakt te worden op het niveau van gegevensdefiniëringen, formaten, domeinen, datakwaliteit. Verder dient in beeld gebracht te worden welke gegevenselementen bij de zorgaanbieder invulling geven aan interne sturingsindicatoren. Per gegevenselement dient op integrale wijze de relevante gegevensbeschermingsissues in beeld te worden worden gebracht. Bij de softwareleveranciers van de zorgaanbieder, dienen datamodellen en –structuren te worden geïnventariseerd om mogelijkheden van gegevensregistraties in beeld te brengen.

Verder wordt verwacht dat ondersteuning wordt geleverd bij de uitvoering van de praktijktoets. In de praktijktoets worden de producten vanuit het programma KIK-V beproefd die invulling geven aan de situatie voor de lange termijn. Voordat we daadwerkelijk onderdelen van de oplossing in de praktijk gaan beproeven, bekijken we per deelnemende zorgaanbieder wat de impact van de Lange Termijnoplossing voor de organisatie betekent op het gebied van processen, mensen en het interne kwaliteitssysteem. Hiervoor wordt onder andere het informatiemodel van de gebruikte software van de zorgaanbieder bekeken en vergeleken met de te ontwikkelen ontologie op basis van kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor de Oplossing Lange Termijn.

Van de businessanalist wordt daarmee verwacht dat deze onder andere:

 • Voor en met deelnemende zorgaanbieders aan de praktijktoets de impact kan bepalen van de implementatie van onderdelen Lange Termijnoplossing bij de betreffende zorgaanbieder. Met name op het gebied van de implementatie van het informatiemodel voor de lange termijn;
 • Individuele uitkomsten in de praktijktoets bij zorgaanbieders analyseert en vertaalt naar meer algemene bevindingen in een rapportage. Dit wordt vormgegeven in een bruikbare terugkoppeling voor het programma, evenals voor de zorgaanbieders zelf;
 • Mede richting geeft aan de (door-)ontwikkeling van het informatiemodel voor de lange termijn vanuit de kennis en ervaringen uit de praktijktoets.

Algemeen:
Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zorginstituut Nederland onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.

Programma KIK-V:

Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen willen we er voor zorgen dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor de belanghebbende organisaties. We willen inzicht geven in hoe het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de praktijk wordt geïmplementeerd. Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).

KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds. Voor de lange termijn, eind 2021, ontwikkelen ketenpartijen onder regie van het Zorginstituut de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek (oplossing lange termijn) inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.

In een praktijktoets probeert het programma de oplossingen en hulpmiddelen voor de doelstelling van het programma uit met een aantal verschillende zorgaanbieders. De bevindingen uit die praktijktoets kunnen leiden tot aanpassingen in de oplossingen en hulpmiddelen voordat deze landelijk worden geïmplementeerd. Doel van de praktijktoets is tweeledig. Enerzijds om met betrokkenen te toetsen of de opzet van de lange termijn oplossing in de praktijk werkbaar is en bijdraagt aan de doelstelling van het programma. En anderzijds het bepalen van de impact op de huidige situatie bij zorgaanbieders. Voorafgaand aan de uitvoering van de praktijktoets zal een nulmeting plaatsvinden bij zorgaanbieders. Het geeft inzicht in de startsituatie bij de aanbieder en de noodzakelijke inzet voor het uitvoeren van de praktijktoets.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 26 voor een intake gesprek;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week gedurende de periode tussen 15 juli 2019 en 31 december 2019;
 • VOG: Bij aanstelling moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd;
 • Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
  – WO opleidingsniveau;
  – Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met informatievoorziening in de zorgsector. Geef aan hoeveel jaar ervaring en hoeveel projecten;
  – Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als business analist of informatieanalist. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
  – Minimaal 1 jaar ervaring met Business Intelligence (BI) omgevingen in de zorgsector en bijbehorende informatiemodellen. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
  – Minimaal 1 jaar ervaring met gegevensbeschermingsvraagstukken. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
  – Kennis van de werkprocessen in de zorgsector.
 • Je bent geen ZZP’er maar in loondienst of je komt voor de duur van het project in dienst bij Quest4. 

Wensen:

 • De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:
  – Analytisch, flexibel en sociale vaardigheden om een brug te kunnen vormen tussen informatie(modellen) en hiervoor verantwoordelijke personen en processen in de organisatie inclusief de uitvoerders hiervan;
  – Verantwoordelijkheid nemen voor resultaat;
  – Communicatieve- en schrijfvaardigheden;
  – Gesprekspartner voor applicatiebeheerders, projectleiders en bestuurders bij zorgaanbieder en softwareleveranciers;
  – In staat om integraal implementatieconsequenties te overzien qua organisatie, processen, informatievoorziening en ICT. 
  – Ervaring met informatievoorzieningsvraagstukken in de keten is een pré.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-06-19 07:29:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden