Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Business Analist processen Programma Invoering Omgevingswet | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0277
Startdatum:
01-04-2019
Verwachte einddatum:
30-06-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
12 Mar 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Quest4 is voor de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar een Business Analist processen Programma Invoering Omgevingswet voor 32 uur per week. 

Als business analist processen Omgevingswet heb je grondige kennis van en ervaring met de gemeentelijke processen van planvorming en regelgeving in de fysieke leefomgeving. Je hebt tevens grondige kennis van de bijbehorende informatievoorziening, informatiestromen en ondersteunende applicaties. Je bent sterk in modelleren en goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je hebt een brede blik op ontwikkelingen rond de Omgevingswet, binnen het gemeentelijke veld, bij ketenpartners en bij leveranciers. Je bent een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch- en operationeel niveau en kan ideeën en visie concretiseren in realistische business ontwerpen, met bijbehorende informatievoorzieningen en informatie- en gegevensstromen. Je bent in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen. Je bent in staat om de wensen, behoeften en inzichten van diverse procesdeskundigen te laten convergeren naar bruikbare resultaten voor het gemeentelijke veld en voor versterking van de gemeentelijke inbreng in het DSO.

De business analist maakt onderdeel uit van het team DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet Collectief Gemeenten).

Doel van de opdracht:
De business analist vertaalt wensen en eisen van diverse procesdeskundigen naar producten die bruikbaar zijn in het gemeentelijk veld. De business analist vertegenwoordigt de gemeentelijke belangen in diverse overleggen en projecten. Daarnaast zorgt de business analist voor draagvlak en voor versterking van de gemeentelijke inbreng in het landelijke DSO.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • Uitwerken van de business processen Omgevingswet in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld, waaronder de processen Omgevingsplan en Vergunningaanvraag en meldingen;
 • Uitwerken van de benodigde en gewenste informatievoorziening, functionaliteiten en gegevens, en de koppeling met DSO en informatieproducten bij deze processen;
 • Ondersteunen van gemeentelijk inbreng bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 • Ontwikkelen van instrumenten die gemeenten in staat stellen hun eigen invoeringstraject digitalisering Omgevingswet uit te voeren;
 • Ondersteunen van gemeentelijke en interbestuurlijke praktijkproeven en implementatieproeven;
 • Bijdrage aan de communicatie over (aspecten van) de invoering van de omgevingswet (schriftelijk, presentaties).

Over VNG Realisatie:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Omgevingswet:
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. ruimtelijke ordening, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO).

Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering Omgevingswet. In dit VNG-programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Omgevingswet en DSO zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten – onder aansturing van de programmamanager van het VNGprogramma Invoering Omgevingswet. In het programma worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt; de resultaten worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 

Functie eisen

Harde eisen:

 • Op 19 maart aanstaande tussen 14.00 -17.00 uur vinden de intake gesprekken plaats;
 • Je bent per 1 april aanstaande beschikbaar voor 32 uur per week;
 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt meer dan 5 jaar aaneengesloten ervaring, bijvoorbeeld als uitvoerder of procesverantwoordelijke (opgedaan in de afgelopen 10 jaar), op het gebied van planvorming en regelgeving (structuurvisies, bestemmingsplannen, omgevingsplannen en verordeningen) in het domein van de fysieke leefomgeving;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.

Wensen:

 • Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV)van informatievraagstukken en informatievoorziening bij de overheid;
 • Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet en de keten waarbinnen deze processen worden uitgevoerd (blijkend uit onder andere in de afgelopen twee jaar opgedane werkervaring);
 • Je hebt kennis van informatievraagstukken bij de overheid;
 • Je hebt aantoonbare kennis van projectmatig werken (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met bijvoorbeeld werken in een omgeving volgens een projectmethodiek.

Houdingaspecten:

 • Kunnen regelen en organiseren;
 • Klantgericht;
 • Dienstverlenend;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Kwaliteitsgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk);
 • Helicopterview;
 • Besluitvaardig;
 • Proactief en initiatiefrijk.

Aanvullende informatie

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-02-27 14:08:09Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden