Business consult CDD+ | Den Haag

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0071
Startdatum:
18-03-2019
Verwachte einddatum:
18-03-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
8 Feb 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor De Hoge Raad der Nederlanden op zoek naar een Business Consult Centraal Digitaal Depot (CDD+) voor 24-40 uur in de week. 

Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het uitwisselen van processtukken, zoals arresten en conclusies, tussen de Hoge Raad en zijn ketenpartners een belangrijke rol. De Hoge Raad is voornemens om deze uitwisseling via het Centraal Digitaal Depot (CDD+) te laten verlopen. Binnen deze opdracht gaat het om de vraag hoe de Hoge Raad deze uitwisseling mogelijk maakt, aan welke (technische) voorwaarden dient voldaan te worden en welke technische en functionele specificaties er zijn t.b.v. de daadwerkelijke realisatie. De kandidaat zal aan de hand van deze gegevens een technische en functioneel ontwerp hiervan moeten opstellen. Ook is de kandidaat nauw betrokken bij de daadwerkelijke realisatie en implementatie van deze op te leveren koppeling.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij / zij een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen. Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor.

De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan.

Toevoegen Functieprofiel:
De functieprofielen uit het functiegebouw Rijk die van toepassing zijn op deze functie betreffen de functies:

 • Functioneel Ontwerp / Startarchitectuur;
 • Technisch Ontwerp / Applicatieontwikkeling;
 • Informatieanalyse.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar op aan de samenleving. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het Parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Beschrijving directie/afdeling:|
De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad.

Door de ICT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een ICT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan te bieden aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering.

A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden.

Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats.

De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening. In totaal 12,3 fte.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je hebt afgeronde WO opleiding in een beta-richting;
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s van laatst genoten opleiding;
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van functioneel ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk. De ervaring dient duidelijk naar voren te komen en beschreven te zijn in de CV;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van technisch ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk. De ervaring dient duidelijk naar voren te komen en beschreven te zijn in de CV;
 • Je bent beschikbaar voor 24 – 40 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden, voor de gehele inhuur-periode binnen het project. Indicatie van de looptijd van het project is 12 maanden;
 • Je hebt ten minste van 1 tot maximaal 4 jaar geleden een rol gehad in een project binnen de rechtsprekende macht (lees 3e macht);
 • Je bent bekend met de taakverdeling en de werkprocessen binnen de rechtspraak;
 • Je hebt uit een eerder project (1 tot maximaal 4 jaar geleden) ervaring met het beheer en verantwoordingsaspecten in dataopslag en datatransport;
 • Je hebt aantoonbare ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van privacy en security-risico’s bij digitale informatievoorziening;
 • Je hebt een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht);
 • Je woont binnen maximaal 1,5 uur reisafstand van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (2511 EK, Den Haag);
 • Je hebt aantoonbare ervaring omtrent het technisch uitwisselen van documenten en dossiers met het CDD staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben. Deze ervaring dient duidelijk naar voren te komen en beschreven te zijn in de CV;
 • Je bent bekend met de ketenpartners van de rechtspraak en de afspraken omtrent het technische mogelijk te maken van het uitwisselen van documenten en dossiers;
 • Je hebt aantoonbare ervaring aantonen van uit de CV dat de ervaring en het succesvol afronden van opdrachten met specificaties zoals hiervoor benoemd, aantoonbaar worden gemaakt. Referenties kunnen worden opgevraagd;
 • De Hoge Raad start medio maart met dit project, je bent beschikbaar vanaf 18 maart aanstaande;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als consultant in de juridische sector;
 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met acteren binnen een organisatie van professionals (WO+ niveau medewerkers binnen de organisatie);
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met het regisseren en uitvoeren van veranderingsprocessen;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met de justitiestandaarden voor elektronisch berichtenverkeer (EBV), vanuit eerdere projecten. Deze ervaring dient duidelijk naar voren te komen en beschreven te zijn in de CV;
 • Je bent beschikbaar op maandag 25 februari tot en met 1 maart aanstaande voor een intakegesprek. 

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-21 10:30:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden