Business Consultant | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
A2019-0419
Startdatum:
23-04-2019
Verwachte einddatum:
23-10-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
4 Apr 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Senior Business Consultant voor 32 – 36 uur per week. 

Werkzaamheden:
Op 8 en 25 mei as. zijn respectievelijk in werking getreden de (Europese) Richtlijn 2016/680 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Richtlijn) en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de AVG).

De correcte verwerking van persoonsgegevens is voor Justid van groot belang. Om die te allen tijde te kunnen garanderen wenst de organisatie de systemen die zij in beheer heeft aan te passen zodat privacy risico’s geminimaliseerd zijn en we aan onze afnemers verantwoording kunnen afleggen over de verwerking van persoonsgegevens. Na invoering van de AVG en EU Richtlijn in 2018 wenst Justid nu haar volwassenheidsniveau te vergroten op de verwerking van persoonsgegevens. Er is een adviesrapport opgesteld met maatregelen om het volwassenheidsniveau te verhogen, op basis waarvan beleid is opgesteld of aangepast. Dit beleid dient nu geïmplementeerd te worden in onze werkprocessen en informatiesystemen, hiertoe maakt de business consultant in Q2 een verdieping op de impactanalyse. Op basis van deze impactanalyse zal in Q3 en Q4 implementatie plaatsvinden waarbij de business consultant een ondersteunde rol zal hebben.

De business consultant krijgt als opdracht om met de betrokken systeem eigenaren, ICT specialisten en productspecialisten deze beleidskaders te implementeren in de informatiesystemen en werkprocessen. Hiertoe dient een fit/gap analyse gemaakt te worden, waarbij verschillende oplossingsrichtingen onderzocht en afgewogen worden. De business consultant zorgt samen met de betrokken specialisten voor een inschatting van eenmalige en structurele kosten en adviseert de projectleider bij het kiezen en uitvoering van een oplossing.

Vervolgens zal de business consultant ondersteunen bij implementatie door het schrijven van documenten voor werkprocessen, documenteren van ingerichte oplossingen en het ondersteunen van de DevOps teams bij het refinen & bouwen van de benodigde aanpassingen.

Gevraagd wordt een iemand met aantoonbaar ruime ervaring als business consultant op het snijvlak van business en IV, die in staat is om beleid te vertalen en te implementeren in werkprocessen en informatiesystemen. De business consultant is staat om met samen met ICT, privacy en juridisch specialisten oplossingen te identificeren en af te wegen. De business consultant legt verantwoording af aan de projectleider.

Enig inzicht in en bekendheid met de nieuwe privacywetgeving is een pre, maar niet noodzakelijk. Betrokkene dient minimaal 6 maanden beschikbaar te zijn, met een eventuele verlenging van 6 maanden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen.

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling Projecten, Consultancy & Informatiemanagement is een verbindende schakel in de Justid organisatie en is in staat veranderingen aan te jagen. Naast programma- en projectmanagement, is er binnen de afdeling expertise aanwezig op de volgende aandachtsgebieden:

 • Portfoliomanagement;
 • Procesmanagement;
 • Projectmanagement;
 • Programmamanagement;
 • PMO;
 • Informatiemanagement;
 • Business consultancy.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 15 voor een intake gesprek;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan zes maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week gedurende de opdracht;
 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO+/WO;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar consultancy ervaring op het snijvlak van business en IV. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
 • Je bent uiterlijk 23 april 2019 beschikbaar;
 • Je hebt ervaring met het opstellen van een fit/gap analyse;
 • Inzicht in en bekendheid met de nieuwe privacy wetgeving en deze heeft toegepast in eerdere project(en);
 • Je hebt relevante ervaring als business consultant/ adviseur, waarbij beleid is geïmplementeerd in ICT voorzieningen en werkprocessen. Minimaal 3 projecten;
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met het voorbereiden van aanpassingen in bestaande informatiesystemen.

Wensen:

 • Je hebt relevante ervaring als business consultant/ adviseur, waarbij beleid is geïmplementeerd in ICT voorzieningen en werkprocessen. Meer dan 8 projecten;
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met het voorbereiden van aanpassingen in bestaande informatiesystemen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-03-26 11:40:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden