Business Consultant | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0566
Startdatum:
03-06-2019
Verwachte einddatum:
03-06-2021
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16 May 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Senior Business Consultant voor 36 uur per week voor 2 jaar. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
De Business consultant inventariseert de behoeftestelling van een JenV onderdeel op het gebied van IAM, ondersteunt een onderdeel bij het identificeren en analyseren van businessprocessen en draagt bij aan het vertalen van de eisen en wensen naar een efficiënte en effectieve oplossing voor het aansluiten op de IAM voorziening. Vult in voorkomende gevallen de rol van coördinator in. De Business Consultant denkt en werkt vanuit de business op tactisch niveau, weet de vertaalslag te maken naar strategisch en operationeel niveau, en weet zijn/haar omgeving mee te nemen van de toegevoegde waarde die hij/zij kan bieden.

De Business Consultant krijgt snel ‘feeling’ bij een sectorsituatie, bepaalt door bv. een behoeften analyse en zo nodig financiële onderbouwing de benodigde oplossingen voor de business-uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. De Business Consultant adviseert en kan de realisatieteams en onderdelen/sectoren ondersteunen bij strategie-, organisatie-, proces- en zo nodig IT-vraagstukken betreffende het IAM vraagstuk en stemt in samenwerking met de sectoren tevens een visie en benodigde aanpak af.

Het zowel zelfstandig als in teamverband met collega’s uitvoeren van Consultancy-opdrachten op het Toegang-vakgebied waaronder bijvoorbeeld:

 • Het zeker stellen van een optimale mondelinge en schriftelijke communicatie tussen verschillende onderdelen en disciplines, teams binnen en buiten een onderdeel/sector;
 • Inventariseren van specifieke wensen en eisen (requirements) van een organisatie;
 • Analyseren van bedrijfs- en organisatieprocessen resulterend in een “business impact analyse”;
 • Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar oplossingsvoorstellen;
 • Signaleren van risico’s, knelpunten en afwijkingen en hier in afstemming met stakeholders regie nemen om te komen tot een oplossing;
 • Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen een organisatie;
 • Het verzorgen en/of zeker stellen van kennisoverdracht;
 • Het behalen van gestelde targets. 

Beschrijving Opdrachtgever:
De werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Dienstencentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het dienstencentrum zorgt ervoor dat medewerkers ongestoord kunnen werken door ondersteuning en advisering te bieden over verschillende dienstverleningsdomeinen waaronder o.a. ICT en Informatievoorziening.

Beschrijving directie/afdeling:
Je werkzaamheden worden uitgevoerd in de afdeling Portfoliomanagement binnen het Dienstencentrum. De afdeling richt zich op het vormgeven en onderhouden van een passend producten- en dienstenpakket voor de klanten van het Dienstencentrum. Daarnaast maakt en monitort zij contracten en afspraken met leveranciers van het Dienstencentrum.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt in brede zin gebruik van gemeenschappelijke Identity en Accesmanagement (IAM) voorzieningen. Deze zijn beschikbaar voor diverse JenV onderdelen, gerelateerde ZBO en Agentschappen, waaronder: de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, het Centrum Opvang Asielzoekers, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad voor de Kinderbescherming en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De besturing op de gemeenschappelijke voorziening is ingericht volgens het binnen JenV gehanteerde eigenaarsmodel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, afnemer en leverancier. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen het beheer (inclusief de doorontwikkeling) en de vernieuwing van de voorzieningen. Binnen het IAM domein is hiertoe het volgende afgesproken:

De CIO JenV is eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen. De CIO raad is formeel opdrachtgever voor de vernieuwing van IAM diensten. Deze heeft de bevoegdheid gedelegeerd aan het programma Toegang. Het opdrachtgeverschap voor het beheer van IAM diensten ligt bij de domeineigenaar Toegangsdiensten van de directie Informatisering en Inkoop. De directie Dienstencentrum is verantwoordelijk voor het inrichten en leveren van IAM diensten en dienstverlening in de rol van opdrachtnemer. De ICT diensten worden geleverd door de ICT dienstverleners SSC-ICT en Justid voor de beheerde voorziening(en) en SSC-I en Justid voor de nieuwe voorzieningen vanuit de rol van leverancier. De afnemers van de voorzieningen zijn de JenV onderdelen.

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een Identiteitsmanagement voorziening met beperkte accessmanagement functionaliteit (autorisatiebeheer) zoals logische toegang tot de werkplek, toegang tot facilitaire voorzieningen en panden middels rijksbrede voorzieningen zoals Rijkspas. Er dienen nog enkele JenV onderdelen aangesloten te worden op de bestaande voorziening. In opdracht van het programma Toegang wordt daarnaast gewerkt aan een innovatief platform voor Identity Access Management (IAM) waarbij naast identiteitsmanagement ook het autorisatiebeheer volledig is ingericht. De verwachting is dat deze nieuwe voorziening half juni 2019 beschikbaar is. Het Dienstencentrum is op zoek naar een ervaren business consultant.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 21 en 22 voor een intake gesprek;
 • VOG; Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 2 maanden na de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring; Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week tot einde programma, naar verwachting voor de duur van 2 jaar;
 • Minimaal een HBO+ of WO afgeronde opleiding;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de rijksoverheid als Business Consultant. Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als Business Consultant op het gebied van Identity and Acces Management (IAM) binnen de overheid. Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met veranderprogramma’s en projecten binnen de overheid waarin de business en ICT samenkomen (o.a. bedrijfsvoering, HR processen, IT toepassingen). Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als Business Analist . Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het uitvoeren, afronden en opleveren van consultancy opdrachten zoals “quick scans”. Dit blijkt uit het aangeboden CV.

Wensen:

 • Je bent bekend met de verschillende JenV organisaties ,hun taken, architectuur en werkprocessen in relatie tot IAM;
 • Je kent je weg binnen JenV en het applicatielandschap;
 • Je hebt ervaring als senior adviseur bij een ministerie of grote overheidsorganisatie. Geef aan hoeveel opdrachten;
 • Je hebt ervaring met advisering en communicatie binnen bestuurlijke en politieke doelgroepen;
 • Ervaring met het functioneren in samenwerking en wisselwerking tussen business en ICT-teams, waarbij zowel de taal van de business als die van de techniek wordt gesproken;
 • Je beschikt over goede communicatieve en coachende vaardigheden met een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
 • Je beschikt over uitstekende kennis van Piofach processen in relatie tot IAM. Dit blijkt uit het aangeboden CV.

Competenties:

 • De Business Consultant dient te kunnen communiceren op directie-, management-, tactisch en operationeel niveau;
 • Pro-actief en initiatiefrijk met vertrouwenwekkende sector- en servicegerichte instelling;
 • Overtuigingskracht en analytisch sterk ontwikkeld, in staat prioriteiten te stellen en hoofd van bijzaken te onderscheiden;
 • Groot probleemoplossend – en doorzettingsvermogen, stressbestendig;
 • Gestructureerde en accurate, maar ook pragmatische werkwijze;
 • Flexibel inspelend op onverwachte situaties, zelfverzekerd en besluitvaardig;
 • Zelfstandig, maar ook een teamplayer;
 • Goede communicatieve en coachende vaardigheden met een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
 • Aantoonbare schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden op directie niveau, inclusief het geven van presentaties, schriftelijk en mondeling kunnen formuleren van standpunten en het maken van rapporten;
 • Het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen aan management;
 • In staat kennis en ervaring over te dragen op anderen middels instructies en het opzetten van trainingsprogramma’s en/of cursussen;
 • Vaardigheid om in teamverband samen te werken met collega’s/relaties;
 • Opererend binnen de door het management gestelde kaders;
 • Eindverantwoordelijkheid voor uitgebrachte adviezen;
 • Teamwork – Commitment – Professional Excellence;
 • Is in staat wensen en eisen van een organisatie te inventariseren en te vertalen naar passende oplossingen;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met IAM implementaties bij grote organisaties;
 • Uitstekende kennis van IAM en gerelateerde PIOFACH processen.

Eigenschappen:

 • Verbinder;
 • Netwerker;
 • Analist;
 • Doorzetter.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-05-08 11:07:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden