Business Consultant Exact / Proces Analist | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1429
Startdatum:
01-06-2021
Verwachte einddatum:
30-11-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
18-05-2021 06:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor KOOP onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Business Consultant Exact / Proces Analist (financieel) op basis van 36 uur per week.

Dit is een uitvraag voor drie individuele consultants (geen teamuitvraag, inspanningsverplichting). De consultants gaan deel uitmaken van een projectteam onder leiding van de concerncontroller. De concrete werkzaamheden concentreren zich in vier resultaatgebieden.

De consultant wordt ingezet op één of meer resultaatgebieden. Deze vier ‘blokken’ zijn verder toegelicht in bijlage 1. De blokken hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze zich beperken tot de zgn. fase 1, waarin het beter ‘richten’ van het financieel beheer centraal staat (visievorming). De consultant is m.a.w. (nog) niet betrokken bij het daadwerkelijk inrichten van organisatie, systemen, procedures e.d. (zie fase 2 en 3). De enige uitzondering hierop vormt blok drie. In nauw overleg met de programmamanager (van PV) richt de consultant daadwerkelijk (versneld) het 3 informatiemanagement in, en (bege)leidt de implementatie. Dit komt voort uit de wens van de opdrachtgever om het PV waar mogelijk te versnellen.

De consultant zorgt voor zijn/haar resultaatgebied dat er tweewekelijks een HLR wordt opgeleverd. De drie consultants maken bij de start van het programma afspraken over gelijksoortige rapportage. De consultant vult m.a.w. deels ook de projectsecretarisrol in, naast de adviesrol. Tevens maken de consultants afspraken over de onderlinge taakverdeling wanneer er twee of drie consultants op een aandachtsgebied aan de slag gaan. Per resultaatgebied organiseert het projectteam zijn inzet. Die bestaat naast de consultant(s) uit adviseurs van het Programma Vernieuwing, de afdeling FD en de afdeling C&A. Reeds ‘lopende’ verbeterprogramma’s bij FD en C&A worden geïncorporeerd. Voorbeelden zijn het verbeterprogramma van FD bij het financieel beheer van UBR|Personeel en het recente kostprijsonderzoek van C&A. Ook de organisatieonderdelen van UBR (OO-en) zijn nadrukkelijk betrokken. Aan de directeuren van UBR|Personeel en UBR|RBL is/wordt een actieve bijdrage gevraagd door zélf een deel-plan van aanpak op te stellen in overleg met het projectteam. Staf- én lijnorganisatie werken samen, en helpen de directeur UBR zo mede om de transitie van UBR in goede banen te leiden. Het projectteam, en dus ook de consultant, heeft een scherp oog voor de bredere transitie binnen het verband van DGVBR.

Opdrachtgever:
Van, voor en door de overheid. Dat is UBR. We lossen managementvraagstukken op en dragen bij aan complexe transities en implementaties, zoals in- of uitbestedingen. We bundelen onze kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbinden die met andere disciplines. UBR laat de overheid beter presteren. Doordat we ons binnen de overheid richten op bedrijfsvoering, kunnen onze collega’s zich richten op hun taak. Zo maken we samen het verschil.

UBR bestaat uit zeven organisatieonderdelen met ongeveer 1200 medewerkers: UBR|Personeel, UBR|Binnenwerk, UBR|HIS (Haagse Inkoop Samenwerking), UBR|KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), UBR|Bv&F, (Bedrijfsvoering en Financiën); UBR|RBL (Rijks Beveiliging & Logistiek) en UBR|OWB (Rijks Ontwikkelbedrijf VBR i.o.).

UBR|Bedrijfsvoering & Financiën concentreert zich op de financiële dienstverlening en de tactisch/operationele uitvoering van een aantal ICT en bedrijfsvoeringstaken. UBR|BV&F heeft vier afdelingen en een tijdelijke programma-organisatie (Programma Vernieuwing of PV). De vier afdelingen zijn: 1) Afdeling Concernstaf; 2) Afdeling Bedrijfsvoeringsloket; 3) afdeling Control & Advies (C&A) en 4) De afdeling Financiële Dienstverlening (FD).

UBR|BV&F heeft als opdracht gekregen om een Financieel Verbeterplan op te stellen. Dit plan wordt uitgevoerd onder regie van de CFO. De concerncontroller, tevens hoofd van de afdeling C&A, fungeert als programmaleider. Het plan sluit aan op, en is faciliterend voor het zgn. Transitieplan UBR. Eind mei vindt hierover overleg plaats tussen directie en OR. Het betreft een breed spectrum van verbetermaatregelen. In formele zin is de ‘eigenaar’ van UBR -pDGVBR- opdrachtgever. 

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Je beschikt aantoonbaar over WO werk- en denkniveau;
  • Je beschikt overbusiness consultant / processpecialist / -analist

Wensen:

  • Mate van kennis van en ervaring met inrichten/werken met verkoop- en inkoopprocessen;
  • Mate waarin je ervaring hebt met inrichting in Exact/Synergy;
  • Mate waarin je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek);
  • Mate waarin je ervaring hebt met (financiële) koppelvlakken;
  • Mate waarin je ervaring hebt met robotisering van financiële deelprocessen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-05-17 12:31:10

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden