Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Business Consultant | Schiedam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Schiedam
Aanvraagnummer:
A2019-0022
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Jan 2019 12:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor DCMR Milieudienst Rijnland op zoek naar een Business Consultant voor 24 uur in de week 

De DCMR wenst een team samen te stellen van ervaren professionals dat de transitie Informatievoortbrengingsproces op alle facetten kan helpen uitvoeren.

Voor dit team zoekt DCMR drie specialisten:
• Een projectmanager transitie informatiehuishouding voor 24-32 uur per week
• Een veranderkundig adviseur voor 20 uur per week
• Een businessconsultant informatiehuishouding voor 24 uur per week 

Opdracht omschrijving
Verwerking en verstrekking van informatie zijn de afgelopen decennia een essentieel onderdeel geworden van het primair proces van de DCMR. Alle uitkomsten en beslissingen worden op informatie gebaseerd. Vragen krijgen steeds vaker een multidimensionaal karakter en antwoorden leiden tot nog meer vragen. De DCMR heeft veel informatie in huis en wil daarmee alles goed onder controle hebben, processen efficiënt en effectief laten verlopen, zich kunnen verantwoorden van micro- tot macroniveau en deze informatie uitwisselen met burgers, bedrijven, participanten en ketenpartners.

De DCMR realiseert zich dat de informatiehuishouding onvoldoende is meegegroeid met de het informatie-intensieve werk. Daarom is in december 2018 een ‘foto’ gemaakt van de stand van zaken van het informatievoortbrengingsproces (IST). Bij deze foto is ook een schets van de gewenste toekomstige situatie uitgewerkt (SOLL) en zijn aanbevelingen gedaan voor een aanpak om van de IST- naar de SOLL-situatie te komen; ‘de transitie’. De DCMR wil in 2019 deze transitie in gaan zetten en daarbij begeleid worden door een ervaren transitieleiding.

Opdracht
De transitieleiding krijgt de volgende opdracht: begeleid de DCMR in de transitie van het Informatievoortbrengingsproces zodanig dat:
1. Er een gedeeld toekomstbeeld van de informatiehuishouding wordt opgesteld op basis van de brede toekomstagenda van de DCMR en andere ontwikkelingen rond en binnen de DCMR
2. Er een inzichtelijke, samenhangende, multidisciplinaire roadmap wordt samengesteld om langs verschillende samenhangende sporen in concrete stappen het gewenste toekomstbeeld te bereiken voor de korte en middellange termijn.
3. De verantwoordelijkheid voor het stelsel van informatievoorziening duidelijk is belegd (binnen directie, het primair proces en alle stafonderdelen), de betrokken gremia en functionarissen hun rollen hun rollen en de werkwijze kennen
4. De kaders van de informatiehuishouding worden vastgelegd en vastgesteld in voor alle betrokkenen begrijpelijke taal zodat deze kaders ook kunnen worden nageleefd
5. De afspraken over de inrichting van werkprocessen rond de informatievoortbrenging, de procedures, de taakverdeling en de onderlinge samenwerking eenduidig worden vastgelegd
6. Er een portfolioboard wordt samengesteld die de directie adviseert over alle aspecten van voortgang, samenhang, prioritering en werkwijze van projecten binnen de informatiehuishouding
7. De afdelingen in staat zijn om de informatiebehoeften voor de eigen werkprocessen te bepalen, de rol van producteigenaar voor de eigen applicaties en informatieproducten in te vullen en hun datakwaliteit te verbeteren
8. Het master data management wordt belegd en het proces voor de ontwikkeling van eenduidige definities en een uniforme set referentiegegevens wordt opgestart
9. Er een veranderaanpak wordt ontwikkeld waarmee de werkwijze rond de informatiehuishouding zich ontwikkelt naar co-creatie tussen de interne en externe belanghebbenden en dat alle medewerkers duidelijk is dat zij bij het uitvoeren van hun primaire taak ook informatie produceren die cruciaal is voor de DCMR
10. Medewerkers die hoogwaardige informatieproducten produceren minder tijd hoeven te besteden aan het verzamelen en veredelen van data Team transitieleiding

De DCMR:

Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:

 • Opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
 • Maken van vergunningen;
 • Monitoren van milieukwaliteit; 
 • Adviseren over milieu en veiligheid;
 • Optreden bij overlast en incidenten.

Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

 

Functie eisen

 • Heeft minimaal vijf jaar relevante ervaring op het gebied van business consulting en informatiemanagement
 • Is in staat om abstracte modellen te vertalen naar praktische en bruikbare concepten voor DCMR
 • Beschikt over de kennis en ervaring om bestaande werk- en interactieprocessen tussen afdelingen, leveranciers van referentiegegevens, opdrachtgevers en participanten in kaart te brengen zodat duidelijk wordt welke gegevens door de partijen worden uitgewisseld, welke knelpunten en verbeterpunten er zijn en in cocreatie met de betrokken partijen voorstellen te doen voor verbetering en voor de digitalisering/ automatische gegevensuitwisseling
 • Heeft ervaring met adviseren over de optimale inzet van technische voorzieningen die door applicaties gebruikt kunnen worden.
 • Aantoonbare ervaring met de principes van Agile/scrum
 • De Business consultant is in het bezit van relevante certificaten op gebied van Agile/scrum
 • Beschikt minimaal over de certificaten:
  ArchiMate Level 1
  TOGAF 9
 • Is in staat om tijdelijk als product owner op te treden. De product owner brengt de klant/product vraag in kaart en maakt daarbij de afweging tussen klantbelang, organisatiebelang en de kaders voor de productontwikkeling.
 • Is in staat om de kennis over product eigenaarschap over te dragen aan degenen die deze rol binnen DCMR gaan vervullen,
 • Opleiding
  • Minimaal HBO-niveau
 • Competenties
  • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
  • Organisatiesensitiviteit
  • Resultaatgerichtheid
  • Analytisch

Een summiere onderbouwing levert in de beoordeling door de DCMR geen of weinig punten op (ongeacht het C.V.)

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-08 13:30:15Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden