Business- / informatie analist | Amersfoort

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amersfoort
Aanvraagnummer:
A2020-0536
Startdatum:
09-11-2020
Verwachte einddatum:
31-03-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22 Oct 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
+31 611355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Staatsbosbeheer op zoek naar een Business- / informatie analist op basis van 36 uur per week.

Opdrachtomschrijving:
De afdeling Beheer en Planning van Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de inrichting van de beheercyclus voor terreinbeheer (natuur, landschap, recreatie, vastgoed en grondzaken). Doel is een sluitende beheercyclus op basis van een vastgesteld beheerplan, gericht op continue verbetering. Hierin zijn ook de maatregelen vastgelegd die uitgevoerd worden om de doelen voor het terrein te bereiken (zowel vanuit regulier beheer als via projecten).

Momenteel sluit de informatievoorziening binnen deze beheercyclus onvoldoende aan bij de wensen en eisen van gebruikers (boswachters, teamleiders en hoger management). Er wordt in diverse systemen geregistreerd (fi¬nancieel systeem (Unit4 Business World, (ARC)GIS-applicaties en een maatwerkapplicatie voor terreinbeheer (CMSi). Hierbij gaat het veelal om dezelfde of vergelijkbare gegevens, die op een ander aggregatieniveau worden vastgelegd. 

Globaal gesteld gaat het over deze drie functionele gebieden:

 • Beheer in beeld (beheercyclus);
 • Beheer op kaart;
 • Beheer in control (P&C).

Resultaat:
Staatsbosbeheer wil een besluit kunnen nemen over de toekomstige inrichting van de informatievoorzienig voor de beheercyclus. Op basis van een gedegen analyse inclusief advies met mogelijke scenario’s. Ze streven hierbij naar gebruiksvriendelijke applicaties en rapportages ten behoeve van de beheercyclus, die de juiste informatie leveren zonder dubbele invoer of verschillende waarheden. 

Ze onderscheiden 2 fases met de onderliggende onderdelen:

1.Business analyse;

 • Scope en aanleiding;
 • Analyse huidige en gewenste situatie;
 • Probleemschets;
 • Schematische weergave van de functionele wensen gerelateerd naar de oplossingsrichting;
 • Inventarisatie van noodzakelijke gegevens vanuit verschillende bronnen (documenten en personen);
 • Gepresenteerd in bruikbare producten (processen, beslisdocumenten, flowcharts, schema’s);
 • Een beschrijving van de transitie van een “ist” naar een “soll” situatie (inclusief scenario’s). 

De business analyse wordt tevens gebruikt om tot een doelarchitectuur voor integraal terreinbeheer te komen (in nauwe samenwerking met de informatiearchitecten van Staatsbosbeheer). 

2.Informatie analyse met het accent op informatiestromen en datamodellering. 

 • Vastgestelde kaders en uitgangspunten;
 • Vastgestelde functionele wensen en eisen;
 • Waardering en prioritering van eisen volgens MoSCoW methodiek;
 • Beschrijving van werkprocessen en/of user cases;
 • Informatiestromen;
 • Datamodel.

Relevantie voor de opdracht:
Hoewel het onderscheid tussen beide fasen misschien niet altijd even scherp te maken is, plannen we na de eerste fase een expliciet beslismoment. Zowel om de producten vast te stellen als voor een formele start van de tweede fase. 

Er is over dit thema al veel bekend en geïnventariseerd.  Het is nadrukkelijk de bedoeling het beschikbare materi­aal als uitgangspunt te nemen en dit te valideren en integreren. Er hoeft niet op ‘nul’ te worden begonnen. 

Vooralsnog wordt eruit gegaan van een termijn van 3-4 maanden waarin de gehele analyse uitgevoerd wordt. Streven is in Q1 2021 een advies ter besluitvorming beschikbaar te hebben. Gezien deze strakke doorlooptijd is het noodza­kelijk dat iemand fulltime beschikbaar is en volledige focus op de opdracht heeft. Een combinatie van analisten is ook mogelijk, waarbij ze dan één aanspreekpunt hebben.

Samenwerking met Staatsbosbeheer is van belang. Ze willen deze opdracht gezamenlijk aanpakken en zoeken een partij die in deze samenwerking waarde toevoegt. De verschillende functioneel beheerders en materiedes­kundigen zijn hierbij de aangewezen partners en vertegenwoordigen het primaire proces/terreinbeheer.

Opdrachtgever is senior adviseur bedrijfsplanning, zij is tevens de vertegenwoordiger van het primaire proces. Zij wordt ondersteund door een klein kernteam waarvan onder andere teamleider functioneel beheer, teamleider GIS en de informatiemanager deel uitmaken.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Graag willen wij naast het ontvangen van een cv een aanpak terugzien om te komen tot het beschreven resultaat. Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk: – Een visie op de opdracht; – Aantoonbare kennis en ervaring, blijkend uit geboekte resultaten en/of relevante referenties.
 • Gezien het belang van geografische informatie is kennis van GIS-systemen en onderliggende datastructuren een pré;
 • Graag vernemen wij de vakanties en eventueel niet beschikbaarheidsdagen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: +31 611355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-10-15 14:41:50Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden