Business/Informatie-analist ketenvoorzieningen | Utrecht / Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht / Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0416
Startdatum:
15-09-2020
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
4 Sep 2020 7:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) /  Directie Strafrechtketen / Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) / (deel)programma Ketenvoorzieningen op zoek naar een Business/Informatie-analist ketenvoorzieningen op basis van gemiddeld 36 uur per week. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Business-/Informatie-analist:
Momenteel bevindt het deelprogramma keten-communicatievoorzieningen zich in de initiatiefase. Dat houdt in dat de voorbereidingen op de realisatie van de keten-communicatievoorzieningen in volle gang is: de scope van de te ontwikkelen keten-communicatievoorzieningen is op hoofdlijnen bepaald en thans wordt de ketendoelarchitectuur nader uitgewerkt.

Om deze keten-communicatievoorzieningen nader uit te werken in vorm van specificaties, oplossingsarchitectuur en ontwerpen zijn enkele onderzoeksvragen geformuleerd welke in de loop van de komende vier tot vijf maanden beantwoord moeten gaan worden alvorens de realisatiefase kan starten. Daarnaast zal de veranderbehoefte van projecten bij ketenpartners in kaart gebracht moeten
worden.

De Business Analist voert, onder aansturing van de Regisseur Keten-Communicatievoorzieningen, business- en informatieanalyses uit tezamen met leden van de Architectuurraad, leden van de Portfolioraad en vertegenwoordigers van de ketenpartners.

Kenmerken
1. Vakmanschap. Beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, is in staat om analysesessies voor groepen te begeleiden en kan in heldere en duidelijke taal op een systematische en uniforme wijze de resultaten vastleggen.
2. Analytisch. Beschikt over sterke analytische vaardigheden.
3. Organisatiesensitiviteit. Heeft gevoel voor en ervaring met de onderlinge verhoudingen in de strafrechtketen, en kan dilemma’s adresseren en bespreekbaar maken.
4. Samenwerken. Is een echte teamspeler en is op de juiste momenten en in de juiste mate assertief of aanpassingsbereid.
5. Resultaatgerichtheid. Gaat doortastend en planmatig te werk.
6. Nauwkeurigheid. Kan onder enige tijdsdruk een grondig doordachte en kloppende analyse opleveren.

Beschrijving Opdrachtgever:
Veilige en rechtvaardige samenleving
De bedoeling van het strafrecht is om een eerlijke en tijdige reactie te geven op crimineel gedrag. Het strafrecht is daarbij geen doel op zich maar maakt onderdeel uit van een breder repertoire van interventies die bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om de bijdrage van het strafrecht te vergroten is het nodig dat een veel groter deel van de incidenten tegen burgers tot een strafrechtelijke afdoening komt, dat recidive wordt teruggedrongen en dat het strafrecht onderdeel vormt van een integrale veiligheidsaanpak. De inzet daarbij is om meer aan de voorkant van de problematiek te komen. Waar het strafrecht vooral achteraf en repressief ingrijpt is het ook zinvol om de instroom in het strafrecht te beperken door preventief op te treden.

Nieuwe vormen van samenwerken:
Voor deze integrale veiligheidsaanpak is samenwerking met partners buiten de keten nodig. De strafrechtketen positioneert zich dan als één van de spelers die samen met organisaties vanuit bijvoorbeeld de zorg, wonen, werk en inkomen zorgt voor een samenstel van interventies. Die kunnen bestaan uit vrijspraak of straffen en vergelden en zorgen er ook voor dat de persoon in kwestie niet meer terugkomt in de keten. De politie, het OM, de rechtspraak en de uitvoeringsinstanties hebben hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid en ze organiseren hun samenwerking in de vorm van diensten. Dit maakt het mogelijk dat de traditionele ketenpartners niet alleen lineair en met elkaar samenwerken. Ze kunnen ook samenwerken in wisselende coalities met nieuwe partners zoals zorginstellingen, onderwijs, burgers en bedrijven. Deze vorm van werken stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening.

Dienstverlening en samenwerkingsafspraken:
In de huidige opzet van de informatievoorziening wisselen de partners in de strafrechtketen gegevens uit door ze in dossiervorm te kopiëren en te transporteren. Dit rondpompen van dossiers brengt als risico met zich mee dat gegevens niet goed beheerd worden, niet tijdig beschikbaar zijn, dat er fouten optreden, dat gegevens niet actueel gehouden worden en dat gegevens niet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn.

De oplossing hiervoor is om gegevens eenduidig te beheren, deze gegevens voor ketenpartners als dienst beschikbaar te stellen en om de samenwerking te organiseren door het maken van afspraken op koppelvlakken. Dit heeft als voordeel dat ketenpartners, met behoud van hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken. Ketenpartners kunnen hierbij hun eigen voorzieningen inrichten en hun eigen ontwikkeltempo aanhouden. De gegevens kunnen beter worden beheerd en actueel gehouden doordat noodzakelijke redundantie wordt gecontroleerd. Fouten in de vastlegging kunnen vroegtijdig worden onderkend en in samenwerking worden hersteld. De gegevens kunnen bovendien op verschillende manieren worden gecombineerd: in de vorm van dossiers maar ook rond personen (voor de persoonsgerichte aanpak), fenomenen, gebeurtenissen, locaties, etc. Deze gegevensdiensten zijn vervolgens niet alleen voor de ketenpartners in enge zin beschikbaar maar kunnen ook gebruikt worden voor dienstverlening aan een bredere kring van betrokkenen.

Gemeenschappelijke voorzieningen:
Om de informatievoorziening op deze manier te organiseren is naast de samenwerkingsafspraken ook een minimale set van gemeenschappelijke voorzieningen nodig waaronder: federatieve toegang, knooppunten (als samenhangend stelsel van afspraken en voorzieningen voor gegevensuitwisseling), doelgroepenportalen, digitale handtekeningen met een gemeenschappelijke validatieservice, een ketenbreed nummerstelsel en een track & trace-voorziening. In deze lijst van noodzakelijke voorzieningen zijn er bestaande voorzieningen en voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden door het (deel)programma Ketenvoorzieningen als onderdeel van het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Je bent vanaf de uiterste startdatum van de opdracht (15 september 2020) voor gemiddeld 36 uren per week beschikbaar voor het programma Ketenvoorzieningen (geplande afsluiting 31-12-2022);
  • Minimaal, een afgeronde hbo opleiding;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring met het zelfstandig uitvoeren van business- en informatieanalyses binnen ketenomgevingen met meer dan vier partijen binnen de overheid. Dit moet blijken uit het cv;
  • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring in projecten met een ICT-component. Dit moet blijken uit het cv;
  • Je dient onafhankelijk te zijn van leveranciers die in een latere fase mogelijk inschrijven op gerelateerde opdrachten. Je mag geen enkele relatie hebben met potentiële aanbieders;
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met business- en informatieanalyses op één van de volgende gebieden: A. Document Management; B. Applicatie- & Dataintegratie; C. Identity & Access Management; D. Code en nummerstelsel t.b.v. identificeren, organiseren en logistiek volgen van omvangrijke (digitale) document en multimedia verzamelingen (track&trace;) E. Metadatering en Canoniek Datamodel. Geef aan op welk gebied je ervaring hebt;
  • Je dient een persoonlijke motivatie naar ons te sturen waarin je toegelicht waarom je geschikt bent voor deze functie op basis van de onderdelen voor het interview (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
  • Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.
  • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met business- en informatieanalyses van gegevensuitwisselingen tussen organisaties, die onderdeel uitmaken van de strafrechtketen. Dit moet blijken uit het CV. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
  • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met business- en informatieanalyses binnen één of meerdere organisaties die onderdeel uit maken van de strafrechtketen. Dit moet blijken uit het CV. Geef aan hoeveel jaar ervaring.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 37. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-08-26 09:58:35

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden