Business / Informatiearchitect | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0119
Startdatum:
25-02-2019
Verwachte einddatum:
31-07-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
6 Feb 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Business / Informatiearchitect voor 24 uur in de week. 

We zoeken een business- en informatiearchitect die meehelpt verder vorm te geven aan de doelarchitectuur die is opgesteld binnen de volgende context.
 
Context:
Amsterdam wil graag een rechtvaardige stad zijn. In een rechtvaardige stad heeft iedereen dezelfde kansen, onafhankelijk van de buurt waarin je woont of de school waar je naar toe gaat. Daar heeft iedereen de vrijheid om zelf vorm te geven aan haar of zijn eigen toekomst. Dit vraagt een overheid die investeert in mensen, scholen en wijken die dat het hardst nodig hebben. Amsterdam heeft de wil en wens dat  bewoners zo veel mogelijk op eigen kracht of met behulp van hun netwerk een volwaardig leven  leiden. Amsterdammers doen daarin veel zelf of met hun sociale omgeving. De gemeente ondersteunt dit. Wij zorgen voor preventief aanbod die de draagkracht van Amsterdammers versterkt en de samenredzaamheid in buurten en wijken vergroot. Sommige Amsterdammers hebben meer nodig. We luisteren naar hen, sluiten aan bij hun behoefte, en leveren zorg en ondersteuning op maat.  Zo proberen we sociale problemen te voorkomen, verlichten en te verbeteren.
 
Urgentie:
Bij de Amsterdammer komt alles samen. Hij of zij ziet en merkt of wij goed samenwerken, heeft een duidelijk aanspreekpunt en hoeft niet telkens zijn of haar verhaal opnieuw te vertellen. Door de wijze waarop we ons hebben georganiseerd, lukt dat nog onvoldoende. De sociale basis is nog niet stevig genoeg om mensen elkaar te laten helpen. En het is voor de Amsterdammer niet altijd duidelijk waar hij of zij met zijn vraag naar toe moet. Doordat we ons aanbod verkokerd hebben ingericht langs de verschillende levensdomeinen, lukt het niet goed om de totale behoefte van de Amsterdammer te zien. En als de professional dit wel ziet, dan heeft hij of zij niet altijd de kennis of invloed om de juiste combinatie van diensten te organiseren die deze Amsterdammers nodig heeft. Ons aanbod zit achter verschillende toegangen en de criteria hiervoor zijn vaak te strak gedefinieerd (of geïnterpreteerd).  Kortom, het is ons nog onvoldoende gelukt om de belofte van de 3 decentralisaties waar te maken; betere zorg voor minder. Amsterdam groeit en de inkomsten lopen terug.  Een herziening van ons huidige stelsel is nodig om de kansengelijkheid te vergroten, zodat we op maat gaan investeren in die Amsterdammers die dit het hardst nodig hebben en zo onze dienstverlening in de toekomst betaalbaar te houden.
 
Onze opgaven:
In een intensief traject met Amsterdammers, maatschappelijke partners en collega’s hebben we de volgende inhoudelijke ambities geformuleerd:

 1. We gaan de sociale basis verstevigen zodat mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen en zodat kleine problemen klein kunnen blijven. Door: het aanbod te vereenvoudigen, de herkenbaarheid te vergroten, de  gebiedsgerichte uitvoering te verstevigen, en meer te investeren in buurten die het meest kwetsbaar zijn.
 2. We gaan het professionele aanbod in de wijk meer in samenhang organiseren  en dwarsverbanden  versterken vanuit de Amsterdammer (en niet het systeem). Door: ons aanbod eenvoudiger te maken en door netwerken te verbreden met alle bestaanszekerheidsdomeinen (meer wonen, inkopen en schulden in wijkteams).
 3. We organiseren benodigde specialistische kennis veel meer in de basis zodat Amsterdammers direct laagdrempelig goed geholpen worden en doorverwijzen naar (duurdere) zorg niet meer nodig is.

We vereenvoudigen onze procedures en organiseren vanuit samenwerking zodat professionals weer kunnen doen wat nodig is en stagnaties en escalaties worden voorkomen

Werkzaamheden:

De kern van de werkzaamheden bestaat uit:

 • Uitwerken van de doelarchitectuur:
  • Opstellen van gedragen uitgangspunten, randvoorwaarden (kader en principes).
  • Beschrijven en vastleggen (modelleren) van de huidige en toekomstige business context.
  • Beschrijven en vastleggen (modelleren) van de huidige en toekomstige informatiemodel(len).
  • Beschrijven en vastleggen (modelleren) van het huidige en toekomstige applicatielandschap.
  • Analyse van impact van de transformatie op organisatie en architectuur.
  • Opstellen van plateauplanning.
 • Organiseren en leiden van workshops.

Architectuuradvies (op basis van actuele organisatorische en technologische ontwikkelingen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, zeven stadsdeelorganisaties en Bestuur en Organisatie. De clusters bestaan uit directies die expertise hebben op een specifiek terrein, bijvoorbeeld Werk en Inkomen, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Personeel en Organisatie, Handhaving en Toezicht, Belastingen en Wonen. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de bestuurscommissies vormen samen het bestuur van de gemeente.
Eén van de vier cluster, het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatievoorziening (IV) is één van de ondersteunende afdelingen van Cluster Sociaal. De afdeling ontwikkelt en beheert de informatievoorziening binnen het sociale domein.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar vanaf eind februari tot en met 31 augustus voor 24 uur per week; 
 • Je bent beschikbaar voor het intakegesprek wat zal plaatsen vinden in de week van 16 februari – 23 februari aanstaande;
 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt over (minimaal) WO  werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma. Dit moet duidelijk blijken uit het CV;
 • Je schrijft een motivatie waaruit blijkt waarom deze opdracht door jou goed kan worden uitgevoerd;
 • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het vastleggen van een applicatielandschap en het opstellen van een doelarchitectuur, het analyseren van gegevens en het maken van business impact analyses, het vastleggen en doorvoeren van standaarden. Je hebt onder meer kennis en ervaring in het werken met TOGAF en Archimate. Deze ervaring blijkt uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijdens het matchgesprek;
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als senior business-/ informatie architect;
 • Je hebt de laatste 10 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een grote organisatie (> 15.000) en complexiteit (divers aantal business units met verschillende culturen).  

Wensen:

 • Kennis van en ervaring met het samenwerken met diverse ketenpartijen.

Competenties:

 • Analytisch vermogen;
 • Proactieve houding;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-31 09:23:23

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden