Confluence adviseur | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0537
Startdatum:
03-06-2019
Verwachte einddatum:
03-11-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
8 May 2019 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op zoek naar een Confluence adviseur voor 36 uur per week.

Als Confluence adviseur zorg je ervoor dat het NCSC uiteindelijk beschikt over een volledig geïmplementeerde Confluence omgeving, die voldoet aan alle eisen die gelden voor het beoogde gebruik. Die eisen breng je in beeld en de daarvoor benodigde aanpassingen voer je door. Dit doe je onder regie van de ‘CIO Office’ en in samenwerking met de collega’s van technisch beheer en key users uit de hele organisatie. Jij bent echter wel degene die het voortouw neemt: je bewaakt het overzicht, je zorgt voor de juiste keuzes (inclusief selectie van plugins en integratie met Jira) en je voert veranderingen binnen de applicatie door. Daarbij verlies je de organisatie niet uit het oog en neem je continu de nodige stappen om iedereen ‘mee’ te krijgen. Tot slot begeleid je de organisatie naar het ingericht krijgen van het technisch en functioneel beheer van de applicatie. Het betreft dus een rol die projectleidende vaardigheden combineert met technische en applicatieve vaardigheden.

Tot het takenpakket behoort onder andere:

 • Inventariseren van behoeften via wensen en eisen binnen het NCSC;
 • Vertalen van gevonden wensen en eisen naar functionele en technische inrichtingsaspecten van Confluence en de infrastructuur waarop Confluence draait;
 • Opstellen van een Plan van Aanpak om de beoogde inrichting te realiseren (inclusief een exitstrategie voor het geval het NCSC in de toekomst weer van Confluence af wil);
 • Adviseren bij de keuze van en uitvoeren van de implementatie van benodigde plugins;
 • De Confluence-gerelateerde activiteiten zelf uitvoeren of in samenwerking met eventueel benodigde collega’s van het technisch beheerteam;
 • Uitzetten en opvolgen van uitvoering van acties bij collega’s;
 • Adoptie bevorderen via formele en informele contacten met collega’s;
 • Adresseren van gevonden problemen en risico’s via (zelf of te laten) uit te voeren acties.;
 • Afstemmen over voortgang en knelpunten met de CIO Office;
 • Afstemmen met betrokkenen over vereisten van de bedrijfsprocessen en vanuit compliancy/juridische overwegingen en deze vereisten verwerken in de inrichting van Confluence inclusief integraties met/gebruik van Jira;
 • Adviseren bij het structureren, inrichten en onderhouden van communities;
 • Belegd krijgen van functioneel beheer en ingewerkt krijgen van key users in de organisatie;
 • Verkennen van verdere inzet van Confluence binnen het NCSC en de daarbij behorende randvoorwaarden, eisen en wensen (bijvoorbeeld als intranet).

Beschrijving Opdrachtgever:
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de NCTV is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties in de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland.

Beschrijving directie/afdeling:
Je komt te werken bij de unit Informatievoorziening & Techniek (IV&T). De unit IV&T ondersteunt het NCSC bij het realiseren van de strategische doelstellingen door het leveren van het daarvoor benodigde IV-dienstverleningspakket. Deze unit heeft als taak alle ICT en informatie diensten te leveren waarop het NCSC als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te on¬derhouden en verder door te ontwikkelen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) zoekt voor de implementatie van het softwareproduct Confluence een ervaren Confluence adviseur. Het NCSC is reeds gestart met het gebruik van Confluence als onderdeel van een pilot. Nu het besluit is genomen dat het NCSC Confluence definitief gaat implementeren, kan het NCSC verder met de inrichting en implementatie, waarbij behoud van alle reeds in Confluence ingebrachte kennis en content essentieel is. Het NCSC beschikt momenteel niet over de voor deze implementatie benodigde kennis en capaciteit.

Functie eisen

Harde eisen:

 • De uitvraag betreft een vertrouwensfunctie op niveau AIVD A. Bij een voorgenomen gunning lever je de vereiste documenten aan voor het in gang zetten van de bijbehorende screening en kandidaat zal binnen het screeningstraject zijn volledige medewerking verlenen. Op het moment er geen VGB voor de betreffende kandidaat kan worden afgegeven door de AIVD, vervalt de gunning;
 • Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gemiddeld gedurende de opdracht;
 • Je hebt een voor de functie relevante afgeronde HBO/WO opleiding, bijvoorbeeld (bedrijfskundige) informatica, business & IT management, informatie- en proces management;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Confluence, waaronder begeleiding of uitvoering van minimaal 1 implementatie;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het gebruik van Confluence plugins en weet hoe je tot een verstandige keuze en implementatie van deze plugins komt;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de integratie van Confluence met Jira;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het structureren, inrichten en onderhouden van communities.

Wensen:

 • Na afronding van het veiligheidsonderzoek (meestal duurt dit 8 tot 10 weken), ben je beschikbaar binnen 10 weken. Mocht je eerder beschikbaar zijn, binnen hoeveel weken;
 • Je hebt relevante ervaring als projectleider/implementatiebegeleider van applicaties. Geef aan hoeveel jaar;
 • Je hebt verschillende Confluence implementaties begeleid. Geef aan hoeveel implementaties;
 • Je hebt verschillende Confluence implementaties zelf uitgevoerd. Geef aan hoeveel implementaties;
 • Je hebt kennis opgedaan met archief- en privacyregelgeving en/of  archief- en privacyregelgeving toegepast. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het werken in hoogbeveiligde omgevingen (bijvoorbeeld werkplekken met extra toegangsbeveiliging ten opzichte van de rest van het pand, applicaties die vanwege hun functie extra beveiliging nodig hebben, etc.);
 • Je hebt verschillende integraties van Confluence met Jira zelf gerealiseerd. Geef aan hoeveel implementaties.

 Competenties:

 • Analytisch / snel van begrip;
 • In staat de vertaling te maken van behoefte naar functionele en technische requirements;
 • Klant- en servicegericht;
 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Verantwoordelijk;
 • Accuraat.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-29 11:41:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden