Consultant BVA | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0405
Startdatum:
10-08-2020
Verwachte einddatum:
10-05-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
23 Jul 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar Consultant BVA op basis van 24-32 uur per week. 

Taken en resultaatgebieden:
Optimalisatie van de bedrijfsvoering en processen

 • Heldere kernprocessen van Bureau BVA (beschrijving en implementatie);
 • Bekendheid van kernprocessen bij de belangrijkste relaties van Bureau BVA (afnemers van diensten, frequente melders, aanpalende functies, hoger management);
 • Inrichten portefeuilleverdeling (taakverdeling, werkafspraken etc.);
 • Stuurinformatie m.b.t. processen en output van de afdeling;
 • Coaching en sturing van medewerkers op processen en resultaat;
 • Documenteren en delen van informatie: wat moet verspreid worden, hoe en naar wie? Strategische heroriëntatie;
 • Beschrijving van de missie, visie en strategie van Bureau BVA;
 • Beschrijving van de producten en diensten (incl. prestatienormen);
 • Beschrijving van de samenwerking en/of afhankelijkheden met aanpalende bedrijfsvoeringsfuncties m.b.t. beveiliging (o.a. CISO);
 • Helderheid over taken en verantwoordelijkheden in het beveiligingsdomein (wie doet wat binnen departement);
 • Doorleven van missie, visie, strategie en producten/diensten met team van Bureau BVA;
 • Campagne om herkenbaarheid en vindbaarheid van Bureau BVA te vergroten binnen de departementen van JenV en BZK.

Beschrijving Opdrachtgever:
MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. 

Directie:
Informatievoorziening en Inkoop:
Directie Informatievoorziening en Inkoop (hierna: DI&I) is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV, pSG-cluster. Het Bestuursdepartement ondersteunt MJenV onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. Het Bestuursdepartement telt meer dan 2.000 medewerkers en is gevestigd op verschillende locaties in Den Haag.

Afdeling Beveiligingsautoriteit:
De afdeling Beveiligingsautoriteit is het organisatieonderdeel dat bijdraagt aan de borging van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsprocessen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de integrale beveiliging van beide ministeries te bevorderen. De Beveiligingsautoriteit geeft hiertoe professioneel en deskundig advies en houdt onafhankelijk toezicht op de inrichting en werking van de departementale beveiligingsorganisatie.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel :
Optimalisatie van de bedrijfsvoering en processen:
De focus van Bureau BVA ligt op het strategisch adviseren, onderzoeken en toetsen m.b.t. de integrale beveiliging van de twee departementen. De laatste jaren is daardoor minder aandacht uitgegaan naar de bedrijfsvoering en processen. Het gebrek aan heldere werkafspraken, processen en ondersteuning staat een effectieve en efficiënte werkwijze in de weg. Ook bemoeilijkt dit het overnemen van taken van collega’s en het inwerken van nieuwe medewerkers. Deze basis moet op orde worden gebracht en worden geborgd.

Strategische heroriëntatie:
Bureau BVA heeft de formele verantwoordelijkheid voor de integrale beveiliging van de departementen van JenV en BZK. Dit is een veelomvattend palet aan taken en werkzaamheden. Met de toekomstige organisatie en formatie is de vraag op welke wijze zo goed mogelijk invulling kan worden gegeven aan deze taken en werkzaamheden. Daar komt bij dat de afgelopen jaren voor de integrale domeinen van Bureau BVA ook vanuit andere diensten zoals ICT, facilitair, en functionarissen integriteit, privacy, gegevensbescherming meer aandacht is gekomen voor het thema beveiliging. Deze afdelingen adviseren over (en toetsen) de beveiligingsaspecten binnen hun taakgebied. De vraag is op welke wijze Bureau BVA een herkenbare rol kan vervullen waarmee zij voldoet aan haar taak. De uitdaging hierbij is om dubbeling in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te voorkomen.

Dit vraagt om heldere keuzes en een sterke positionering en profilering. Hierbij gaat het enerzijds om het bepalen van de eigen missie, visie, producten en diensten, maar daarnaast om herkenbaarheid en vindbaarheid binnen de departementen. Inhuur is nodig vanwege structurele onderbezetting van het bureau terwijl de winkel volledig open is.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding bedrijfskunde met master veranderkunde;
 • Minimaal 7 jaar ervaring met advisering in een strategische omgeving (u kunt hier denken aan een specifieke richting van de opdracht). Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met procesoptimalisatie e/o strategieontwikkeling bij de (Rijks)overheid (u kunt hier denken aan een specifieke richting van de opdracht). Geef aan hoeveel jaar;
 • Minimaal vijf jaar ervaring met strategieontwikkeling en –realisatie. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Graag ontvangen wij een motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 24-32 uur per week.

Wensen:

 • Je bent beschikbaar binnen 4 weken. Geef aan binnen hoeveel weken je exact beschikbaar bent;
 • Geef aan hoeveel jaar je gewerkt hebt als projectleider e/o strategisch adviseur.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 31 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-07-15 06:38:46

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden