Consultant / Verandermanager | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0501
Startdatum:
26-10-2020
Verwachte einddatum:
26-10-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
20-28
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
12 Oct 2020 7:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Senior Consultant / Verandermanager voor 20-28 uur per week. 

Consultant:
Gedurende de aangegeven periode wordt per week implementatiebegeleiding geboden met als doel te faciliteren/coördineren bij het behalen van resultaten op ieder geval volgende twee gebieden:

 • Resultaten op het gebied van verbeterde overheidsdienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden en waarbij er bereidheid is tot maatwerk als de omstandigheden daarom vragen;
 • Resultaten die betrekking hebben op het verminderen van het aantal toevoegingen (in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand) per organisatie.

Taken:
De consultant richt zich op: Het faciliteren van het behalen van ambities van betrokken dienstverleners en de doelen van het programma.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Gedurende een periode van 12-14 maanden wordt per publieke dienstverlener implementatiebegeleiding geboden als hulp om de ambities m.b.t. verbeterde dienstverlening en verminderen van onnodige procedures. Dit om de extra druk op de workload te verminderen en externe expertise op het gebied van verandermanagement, organisatieverandering, procesverbetering en cijferanalyse te betrekken. Voor deze fase zoeken wij 20-28 uur implementatiebegeleiding per week. De tijd is flexibel inzetbaar en wordt grotendeels ingezet bij het helpen van een of meer van de publieke dienstverleners. De rest wordt ingezet voor het programmabreed adviseren en coördinatie.

Taken:

 • Advisering over analyse cijfers m.b.t. bezwaar, beroep en toevoegingen;
 • Advisering betreffende maatwerk in gestandaardiseerde omgeving;
 • Advisering betreffende professionalisering;
 • Advisering betreffende verandermanagement en governance;
 • Advisering betreffende effectmeting en klantreizen;
 • Analyse van alle initiatieven en de voortgang;
 • Leiden van sessies bij publieke dienstverleners om informatie op te halen en die te verwerken in de betreffende fasen van de planning;
 • Coördinerende rol: algemeen en waar nodig t.o.v. andere betrokken consultant(s).

Beschrijving Opdrachtgever:
Deelprogramma de juridisering overheid. Het programma maakt deelt uit van programma Rechtsbijstand en werkt daarnaast voor een ‘bestuurlijk aanjager’ die in opdracht van het overleg van secretarissen-generaal zich op bestuurlijk niveau bezig houdt met het verminderen van onnodige juridisering, meer menselijke maat en maatwerk.

Naar aanleiding van een opdracht in het regeerakkoord is het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met de modernisering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarbij wil het ministerie het perspectief veranderen: de rechtzoekende en de duurzame oplossing moet centraal staan. Het perspectief van de burger is het startpunt en vormt de basis voor de inrichtingskeuzes die worden gemaakt in het nieuwe stelsel. Binnen het programma Rechtsbijstand richt een van de deelprogramma’s zich op minder onnodige procedures tussen overheid en burger. Bij geprioriteerde landelijke en gemeentelijke publieke dienstverleners zal implementatieondersteuning geboden worden ten behoeve van het realiseren van hun ambities m.b.t. betere dienstverlening, meer maatwerk en menselijke maat, minder onnodige juridisering. Daarbij worden nieuwe initiatieven gekoppeld aan bestaande (best-)practices om overheden van elkaar te laten leren.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je bent per direct beschikbaar voor gemiddeld 20-28 uur per week voor de periode van ca. 12-14 maanden, t.b.v. deelprogramma De juridisering Overheid binnen het programma Rechtsbijstand;
 • Je hebt een gevolgde en afgeronde opleiding WO, in elk geval bedrijfskunde, business administration of management control. Je hebt een opleiding/leergang Veranderkunde gevolgd en afgerond;
 • Je hebt cursussen in het faciliteren van workshops gevolgd. Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en faciliteren van workshops, welke in het CV duidelijk omschreven dienen te zijn. Je hebt 1 jaar ervaring met het faciliteren en begeleiden van workshops. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview een kopie van diens diploma’s/getuigschriften;
 • Minimaal 7 jaar ervaring met het begeleiden van procesverbetering bij overheden, waaronder JenV (u kunt hier denken aan een specifieke richting van de opdracht). Dit dient duidelijk in het cv naar voren te komen. En je hebt minimaal 7 jaar werkervaring met de implementatie van organisatieveranderingen, o.a. bij overheden, waaronder JenV. Deze ervaring blijkt uit het CV;
 • Minimaal 7 jaar ervaring met continu verbeteren, waaronder het toepassen van Lean Six Sigma als Master Black Belt. Deze ervaring wordt duidelijk omschreven in het CV. Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met de begeleiding van organisatieontwikkeling, waarbij inbegrepen ervaring met verandermanagement en projectmatig werken. Deze ervaring wordt duidelijk omschreven in het CV;
 • Ervaring met advisering in ketenbrede of rijksbrede verbeterprogramma’s. En je hebt ervaring met het coachen/adviseren van MT’s en besturen (of op bestuurlijk niveau in vergelijkbare organisaties).Deze ervaring is duidelijk omschreven in het CV;
 • Je beschikt over een actueel netwerk binnen uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid;
 • Kennis van het veld en de problematiek van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt duidelijk omschreven in het CV;
 • Graag ontvangen wij een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:

 • Je hebt relevante ervaring met consultancy. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je hebt relevante ervaring met procesbegeleiding. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je hebt gewerkt met uitvoeringsorganisaties binnen de rijksoverheid. Geef aan hoeveel jaar ervaring.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats week 42/43 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-10-01 09:55:35Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden