Contentspecialist | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0544
Startdatum:
02-11-2020
Verwachte einddatum:
31-10-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21 Oct 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) op zoek naar een Contentspecialist op basis van 36 uur per week. 

Opdrachtomschrijving:
Je werkt intensief samen met architecten en collega content specialisten aan het completeren van de 1.0 versie van STOP/ TPOD en het verbeteren van de implementeerbaarheid van STOP/ TPOD standaard voor KOOP en softwareleveranciers. Daarnaast begeleid je content migraties van KOOP naar de nieuwe STOP standaard.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • A. De doorontwikkeling en de documentatie van content- en datamodellen onder andere gebruikmakend van UL, XML Schema, GML, JSON en XML verwerkingshulpmiddelen;
 • B. Het begeleiden en toetsen van content en datamigraties van de huidige OP.xml standaard van KOOP naar de nieuwe STOP.xml standaard;
 • C. Het ondersteunen bij het bekendmaken van regelingen en bij het doorleveren hiervan richting de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hiervoor dienen STOP en OW-bestanden gecreëerd te worden;
 • D. Definiëren inclusief oplevering van testscripts voor het testen van te leveren content;
 • E. Het samenstellen en bewerken inclusief oplevering van test-/voorbeelddocumenten bijvoorbeeld via XSLT en/of Python voor het testen van de toepassingsprofielen;
 • F. Het uitvoeren van transformaties inclusief oplevering nieuwe versies, van STOP naar PDF, HTML en Schematron;
 • G. Participatie in periodieke KOOP-kennissessies voor content-architectuur en content beheer of een ander relevant kennisdomein. De contentspecialist lever je een proactieve bijdrage aan het toetsen, het opstellen en het meedenken over KOOP-brede verbetertrajecten. Dit gebeurt onder regie van een KOOP proceseigenaar. Hieruit kunnen tevens concrete werkzaamheden volgen.

De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van Opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten. Bij KOOP is een product owner aangesteld. Hij bepaalt in samenspraak met de Business Liaison Managers welke features in welk program increment wordt gerealiseerd. 

Project:

Situatieschets:
KOOP werkt samen met Kadaster en Geonovum aan een Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet2 in 2022 operationeel zijn. KOOP werkt in dit project samen met meerdere overheidsonderdelen. In de gezamenlijke planning dient het project begin 2021 technisch gereed te zijn.

De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder het Omgevingswet regime vallen.

De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten);
 • Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA);
 • Een content platform (CUP genaamd) dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java.

Uiteindelijk zou bij de Omgevingswet door middel van een muisklik in een kaart de regelgeving op de desbetreffende plek zichtbaar gemaakt moeten worden. Of iemand zou bericht kunnen krijgen wanneer wetgeving in zijn of haar woonplaats is veranderd, of wanneer iemand toestemming krijgt om te bouwen.

De LVBB wordt ontwikkeld door één Scrumteam van circa acht personen. De analyse/specificatie werkzaamheden worden uitgevoerd door een Scrumteam van vier personen. Vanuit beide Scrumteams wordt nauw samengewerkt met:

 • Kadaster (ontwikkelpartner LVBB);
 • Een hostingbedrijf verantwoordelijk voor het hosten van producten en applicaties van KOOP);
 • Teams van andere productgroepen binnen KOOP, waaronder (beheer)teams van onder meer het CUPplatform, OEP en Attenderingsmakelaar;
 • Het team van informatiemodelleurs van KOOP dat verantwoordelijk is voor de informatiestandaard (genaamd STOP/TPOD) van de besluiten en regelingen.

Probleemstelling en doel:
In het tweede halfjaar van 2018 is een eerste deel van de LVBB in productie genomen. Sinds begin 2020 is een betaversie van de LVBB in de productieomgeving live gebracht. De landelijke voorziening (LVBB) moet op 1 januari 2021 technische volledig operationeel zijn en in staat zijn om omgevingsdocumenten die voor het Rijk worden geproduceerd te verwerken bij bekendmaking en doorlevering richting DSO-LV.

Voor de implementatie van de Omgevingswet wordt gewerkt in enkele scrumteams van verschillende samenstellingen. Zo werkt onder meer een scrumteam aan de LVBB, terwijl andere scrumteams de portalen en overige systemen ten behoeve van de Omgevingswet aanpassen. Daarnaast wordt de LVBB gekoppeld via services van het Kadaster aan de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Binnen het contentteam is behoefte aan een extra contentspecialist. Als content specialist ontwikkel je uitwisselstandaarden, contentmodellen ter ondersteuning van een efficiënte levering van content (i.c. besluiten), verwerking en bekendmaken van besluiten en het beschikbaar stellen van geldige regelingen aan belanghebbenden. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de STOP/TPOD standaard en aan de implementatie van (semantische) content- en datastandaarden ten behoeve van content gerichte applicaties van KOOP en van het Rijk. Je levert hierbij een bijdrage aan een efficiënt creatie- en publicatieproces van juridische documenten binnen KOOP én aan de doorontwikkeling hiervan. 

Opdrachtgever:
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • De Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt minimaal drie jaar hands-on projectervaring als contentspecialist;
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het werken met XML en XML- gebaseerde standaarden (zoals XML-schema, Schematron, RDF en uitwisselingsformaten als JSON);
 • Je hebt kennis van en ervaring met XSLT en Git;
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Wensen:

 • Kennis van/ervaring met; kennismodellering (taxonomieën, ontologieën) en ondersteunende tooling;
 • Kennis van/ervaring met; NoSQL databases (bij voorkeur Mark Logic);
 • Kennis van/ervaring met; GML en andere geografische standaarden;
 • Je hebt hands-on projectervaring in gelijksoortige projecten en kennisdomeinen;
 • Je hebt affiniteit met het juridische domein en kennis van standaarden als Akomo Ntoso (AKN), ELI, Juriconnect verwijzingsstandaarden en identificatiestandaarden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-10-20 11:32:11

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden