Contract- en Leveranciersmanager ICT | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2019-0848
Startdatum:
02-09-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019
Aantal uur per week:
24-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26 Aug 2019 7:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Inleiding

Automatisering Utrecht is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur.

Functie omschrijving

De Contract- en Leveranciersmanager ICT is verantwoordelijk voor Contractbeheer, Contractmanagement, Tactisch Leveranciersmanagement. Is aanspreekpunt in het inkoopproces voor de proces- en contracteigenaren wat betreft inkoopbehoefte.

Dit ga je doen

1. Contractmanagement
2. Tactisch leveranciers management
3. Management van de inkoop
4. Contractbeheer

Ad 1. Contractmanagement
• Participeert in het aanbestedingstraject en voert hierbij de regie over afdeling brede en vakoverstijgende trajecten.
• Bewaakt de contractafspraken en adviseert contracteigenaar over contractmanagement en over de contractmanagement tools van IB JZI (o.a. in gebreke stelling; verlenging; opzegging; ontbinding)
• Toetst offertes op afspraken contractafspraken.
• Rapporteert leveranciersprestatie en financiën aan de contract eigenaren en per kwartaal richting het management.
• Escalaties naar de leverancier.
• Signaleert tijdig einddatums van contracten naar contracteigenaar en life cycle management.
• Beheren van licenties (Software asset management).

Ad 2. Tactisch leveranciers management
• Verkennen, starten en onderhouden en – waar relevant – verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met kernleveranciers.
• In samenwerking met leverancier bijdrage leveren aan innovatie beleid.
• Geeft advies t.b.v. de strategische leveranciers en mogelijke veranderingen daarin.
• Ontwikkelt en onderhoud een relatienetwerk.
• Adviseert de operationele leveranciersmanager.
• Adviseert gevraagd en ongevraagd.

Ad 3. Management van de inkoop
Aanspreekpunt voor budgethouders/aanvragers over een inkoopbehoefte en adviseert met betrekking tot inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Utrecht, in samenwerking met JZI;
• Inventariseren van de (te verwachten) inkoopbehoeften in het organisatieonderdeel als input voor het inkoop jaarplan en de gemeente brede aanbestedingskalender.
• Aanspreekpunt voor de relevante productgroepeigenaren voor: 
− het vertalen van de betreffende productgroepstrategie in inkooptrajecten.
− informatie van gebruikers of de markt, voorstellen tot standaardisatie, bundeling of samenwerking.
• Toetst op rechtmatigheid en mogelijke afwijkingen van de kaders.
• Afweging maken en advies geven hoe de opdracht ingekocht moet worden om de beste kwaliteit-prijsverhouding te krijgen, in ogenschouw nemend de maatschappelijke doelstellingen (MKB, duurzaamheid en social return), het juridisch kader en streeft naar optimalisatie door onder andere bundeling van inkopen.
− Proces begeleiden van inkooptrajecten.

• Ad. 4. Contractbeheer
Een significant deel van de taken is het onderdeel contractbeheer. Alle bestaande en nog af te sluiten contracten dienen “opgehaald” geïnventariseerd, gecatalogiseerd en geregistreerd te worden in het contractbeheer/managementsysteem (CMsysteem) van de gemeente Utrecht.
• Deel verantwoordelijk voor functioneel beheer CM applicatie
• CM-systeem handleidingen opstellen op basis van inrichting
• Andere Contract en Leveranciersmanagers ondersteunen bij registreren
• Opzetten en afstemmen van diverse rapportages inclusief KPI rapportages
• Opstellen van selectiecriteria voor een definitief CM-systeem


Dit is onze ICT-omgeving

Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) gemeentelijke locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk in de stad.

Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing.

Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing.

Hier zijn we trots op

Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nagelnieuw Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit.

Onze plek in de organisatie

Automatisering Utrecht is opgebouwd uit vier clusters. Het cluster Vernieuwing is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vernieuwen van de infrastructuur en de realisatie van ICT projecten. Het cluster Solution Center is verantwoordelijk voor de uitvoering van (projectmatige) wijzigingen en het oplossen van verstoringen. Het cluster Operations Center is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de infrastructuur. Het cluster Besturing en Control is verantwoordelijk voor de ICT beheerprocessen en logische operationele taken die deze direct ondersteunen

Functie eisen

Functie eisen

• WO werk- en denkniveau;
• Nevi 2 publiek diploma (of daarmee gelijk)
• Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring met inkoop- of contractmanagement van ICT en informatievoorziening, bij de overheid is een pré.
• aantoonbare ruime ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van complexe ICT Europese aanbestedingen bij de (semi) overheid, en met het opstellen en beoordelen van aanbestedingsstukken voor Cloud en outsourcing trajecten waarbij ook security (AVG) uitgebreid aan bod kwam.
• Aantoonbare ervaring met onderhandelingen en besprekingen voeren met leveranciers waarbij er sprake is van een grote mate van tegengestelde belangen.
• Het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk.
• Aantoonbare ervaring met contractmanagement en veranderprocessen.
• Aantoonbare ervaring met projectmatig werken ín multidisciplinaire teams.
• Integer, klantgericht en stressbestendig.
• Analytisch ingesteld en kunt goed anticiperen en communiceren.

Competenties

In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden – hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen.

IB Automatisering hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering.
IB Automatisering verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7×24 uur per week geleverd
wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd.

Aanvullende informatie

Dit betreft een schaal 11 functie. De weging is 70% op kwaliteit en 30% op prijs.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-08-23 05:49:10

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden