Contractmanager (6Fte) | Amsterdam

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2021-1065
Startdatum:
22-02-2021
Verwachte einddatum:
22-02-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
05-02-2021 07:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar 6 Contractmanagers op basis van 24-36 uur per week. 

Als contractmanager ben je binnen het ingenieursbureau verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en beheersing van contracten in het fysieke domein. Het gaat hierbij om contracten voor aanleg, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte van Amsterdam. Opdrachtnemers zijn aannemers, maar ook adviesbureaus of andere publieke partijen.
 
Onderdeel van deze uitvraag is een viertal werkpakketten, die verderop nader worden beschreven. De werkpakketten De Entree en Oranje Loper bevatten een opgave dat zowel onder contractmanagement als technisch management kan vallen. Inschrijving dient plaats te vinden op tenminste één van onderstaande werkpakketten, maar mag ook voor verschillende werkpakketten, mits aan de eisen van dat betreffende werkpakket wordt voldaan.
 
De werkpakketten zijn:
1)   Vernieuwingsopgave Kademuren;
2)  De Entree;
3)  Oranje Loper;
4)  Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren.

Je richt je als contractmanager van het Ingenieursbureau op inkoop en contractbeheersing. Je bent bekend met de gebruikelijke inkoop- en contractvormen, maar vindt het ook uitdagend om een innovatief contract te realiseren. Je bent trots op je werk en straalt dit uit. Lopende projecten volg je op de voet, je weet wat er speelt en anticipeert op ontwikkelingen op het gebied van contractmanagement. De functie is het meest passend voor contractmanagers met ruime ervaring, die zich in deze rol binnen de gemeente Amsterdam verder willen ontwikkelen en de gemeente Amsterdam willen helpen om het contractmanagement verder te ontwikkelen binnen de organisatie.

Werkzaamheden
Werkpakket Vernieuwingsopgave Kademuren:
Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Organiseren van de operationele taken in het contractmanagement en meenemen van projectteamleden in de uitvoering van deze taken.
 • Namens het IPM-team het aanspreekpunt zijn voor de betrokken ingenieursbureaus en/of aannemers.
 • Rapporteren aan  de strategisch contractmanager en projectmanager vernieuwingsopgave kademuren.
 • Meenemen van directievoerders en toezichthouders in het organiseren van de controle op naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van (deel)opdrachten bij UAV-contracten, UAV-GC-contracten en/of bouwteamovereenkomsten.
 • Signaleren van risico’s, doen van voorstellen voor het beheersen daarvan en rapporteren aan de senior contractmanager en de projectmanager van het IPM-team  op basis van deze signalen.
 • Onderhouden van contact met de centrale afdeling Inkoop & Advies, zorgen voor juiste naleving van het inkoopbeleid van het Ingenieursbureau als geheel.
 • In staat zijn om snel met nieuwe inzichten te komen en deze te delen binnen je team. Je ontwikkelt op basis van deze inzichten, samen met andere contractmanagers het vakgebied contractmanagement binnen het IPM team.

De Entree:
Het project De Entree betreft een complexe binnenstedelijke opgave waarin de vernieuwing van de complete openbare ruimte (incl. traminfrastructuur) aan de zuidzijde van Amsterdam CS centraal staat. Het gaat om het  technisch en procesmatig begeleiden, afstemmen en conditioneren van deelprojecten en toevoegingen aan de scope, zoals de voorbereiding en realisatie van de nieuwe Fietsenstalling en de nieuwe kademuur Stationsplein West, alsmede de bruggen in project De Entree. Tegelijkertijd is het de bedoeling om het algemeen technisch management te versterken op de deelopgave fietsenstalling.

Je komt te werken in een technisch team onder leiding van de technisch manager. Het technisch team bestaat uit diverse deelprojectleiders (o.a. traminfra, maaiveld, AO&I) en adviseurs (ruimtelijk ontwerper, constructeur, geo, safety).
Jouw werkzaamheden zijn onder meer:

 • Algemene ondersteunende taken technisch management
  o.a. opvolging van acties, voorbereiding voorstellen tot wijziging en V&V, projectbegeleiding, voorbereiding stuurgroep vanuit techniek
 • Deelprojectleiding en projectbegeleiding
  o.a. Fietsenstalling,  kade Stationsplein West en bruggen
 • Verbinden en coördineren van verschillende partijen (ingenieursbureau, opdrachtnemer, stakeholders).

Oranje Loper – Bouwteam Bruggen & Straten:
We werken sinds medio 2020 in Bouwteam toe naar de start van de realisatie in 2021. Hierbij werken we samen met aannemers en adviseurs in een gezamenlijk projectteam. Voor dit projectteam zoeken we een ervaren Technisch Manager. Je bereidt de start van de uitvoering voor en begeleidt deze. Hiervoor kan je aansluiten op hoe we werken en heb je de benodigde kennis en ervaring. Je gaat samenwerken in een bouwteam. Je hebt hiermee al ervaring en daarnaast ook met monumentale civieltechnische constructies, specifiek vaste bruggen en kademuren, in een binnenstedelijke context.

Werkpakket Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren:
Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Organiseren van de operationele taken in het contractmanagement en meenemen van projectteamleden in de uitvoering van deze taken.
 • Namens het IPM-team het aanspreekpunt zijn voor de betrokken aannemers.
 • Rapporteren aan de overall projectmanager en het contractmanagersteam van team Preventie & Interventie.
 • Meenemen van directievoerders en toezichthouders in het organiseren van de controle op naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van (deel)opdrachten bij UAV-contracten, al dan niet binnen een raamovereenkomst.
 • Signaleren van risico’s, doen van voorstellen voor het beheersen daarvan en deze bespreken met het IPM-team op basis van deze signalen, i.s.m. de risicoadviseur van de gemeente.
 • Onderhouden van contact met het Marktstrategie team van het bruggen en kademurenprogramma alsook centrale afdelingen van het juridisch bureau en Inkoop & Advies en zorgen voor juiste naleving van het inkoopbeleid vanuit het bruggen- en kademurenprogramma, vanuit het Ingenieursbureau én vanuit de gemeente als geheel.

In staat zijn om snel met nieuwe inzichten te komen en deze te delen binnen je team en breder. Je ontwikkelt op basis van deze inzichten, samen met andere contractmanagers het vakgebied contractmanagement binnen het IPM team.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):

Ingenieursbureau:
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.
 
Project Vernieuwingsopgave Kademuren:
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van in totaal zo’n 1600 bruggen en 600 kilometer kades en oevers in de stad. Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud is het Project Vernieuwingsopgave Kademuren gestart.
 
Een programma dat werkt aan het behoud van onze stad voor volgende generaties en dat tientallen jaren in beslag zal nemen.
Voor het project vernieuwingsopgave Kademuren zoekt de gemeente Amsterdam naar externe samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners moeten de gemeente ondersteunen in het realiseren van de vernieuwingsopgave. 

Samenwerkingsvorm
Om deze vernieuwingsopgave te realiseren past de gemeente Amsterdam een intensieve samenwerkingsvorm toe. Deze samenwerkingsvorm is gebaseerd op Co-Making. Deze samenwerkingsvorm kenmerkt zich door een langjarige, Intensieve samenwerking waarbij partijen samen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen.
Uitgangspunt is hierbij dat partijen wederzijds zakelijk voordeel hebben van de samenwerking. Er zullen drie contractpartijen geselecteerd worden voor deze opgave.
Het contract is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met drie contractpartijen. Afspraken over de samenwerking binnen deze SOK worden in het eerste jaar deels ingevuld met de contractpartijen. Hierin speelt de contractmanager een grote rol. Het team bestaat uit meerdere contractmanagers en een contractadviseur.

Project De Entree:
Het project De Entree betreft een complexe binnenstedelijke opgave waarin de vernieuwing van de complete openbare ruimte (incl. traminfrastructuur) aan de zuidzijde van Amsterdam CS centraal staat. Tegelijkertijd worden er nieuwe functies toegevoegd, zoals een nieuwe fietsenstalling met 7.000 fietsparkeerplekken onder het water van het Open Havenfront.

Oranje Loper – Bouwteam Bruggen & Straten:
We vernieuwen de straten en vaste bruggen van Raadhuisstraat tot het Mercatorplein. 8 bruggen zijn 100 jaar oud en gaan we helemaal vervangen. Op het traject van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen we de vaste bruggen. Dit is nodig om het gebied veilig en bereikbaar te houden. De honderd jaar oude bruggen zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de centrum-westkant van Amsterdam en zijn in slechte staat. We gaan 8 bruggen helemaal vervangen en de vernieuwing van brug 108 verder afmaken. Hierna kunnen ze weer 100 jaar mee. Met het vervangen van de bruggen vernieuwen we de constructie. De buitenkant van de bruggen renoveren we en blijft er uit zien zoals nu. Zo blijft het monumentale karakter geheel behouden.

Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren:
Veel van de in de historische binnenstad, maar ook meerdere daarbuiten gelegen bruggen en kademuren verkeren in dermate slechte staat van onderhoud dat ze vernieuwd, verstevigd of ondersteund moeten worden. Dit is een grote en langdurige opgave die een periode van twintig jaar kan bestrijken. De opgave wordt gefaseerd uitgerold, zodat er voldoende budget is en de stad bereikbaar blijft. Niet alle locaties kunnen echter wachten. Binnen het bruggen- en kademurenprogramma is team Preventie en Interventie erop gericht om behoeftige bruggen en kademuren op korte termijn van veiligheidsconstructies voorzien, om onveilige situaties te voorkomen en de functionaliteit van de objecten in stand te houden – of te herstellen – en zo de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad zoveel mogelijk te borgen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met jou en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma aangevuld met relevante cursussen;
 • Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Je hebt voor werkpakket Vernieuwingsopgave Kademuren en voor werkpakket Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren in de afgelopen 5 jaar tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als contractmanager civieltechnische projecten en/of infrastructurele projecten in binnenstedelijke omgeving bij gemeenten met ≥ 100.000 inwoners. De kandidaat voor werkpakket De Entree of de Oranje Loper heeft ruime ervaring als projectleider techniek (>8jr) met technische en praktische uitvoeringservaring op grote binnenstedelijke infrastructuur (deel)projecten.Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Je hebt ervaring met verschillende contractvormen waaronder dienstencontracten, raamovereenkomsten waarbij samenwerking centraal staat en UAV-GC. Voor het werkpakket Oranje Loper geldt de eis dat daarnaast de kandidaat ervaring moet hebben in het werken in een bouwteam. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Je hebt ervaring met de uitvoeringfase van dienstencontracten en RAW-UAV-GC contracten.Voor het werkpakket Veiligheidconstructies is kennis van RAW op basis van UAV vereist. Kennis van de UAV-GC en DNR daar bovenop is een pré. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;

Wensen:

 • Je hebt ervaring met het werken aan complexe multidisciplinaire projecten bij voorkeur voor de gemeente Amsterdam. Voor het programma Kademuren en bruggen is ervaring in dergelijke projecten in de voorbereiding en uitvoeringsfase een pré. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van contracten gericht op assetmanagement en geïntegreerde contracten gericht op civiele constructies of infrastructuur. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Je hebt met name ervaring met het beheersen van UAV-GC contracten in de uitvoeringsfase middels systeemgerichte contractbeheersing. Voor het werkpakket Kademuren en bruggen is daarnaast ervaring gewenst in toetscoördinatie bij UAV-GC contracten, waarbij systeemgerichte contractbeheersing wordt toegepast. Voor het werkpakket Veiligheidsconstructies is ervaring gewenst met het beheersen van raamovereenkomsten met RAW deelopdrachten o.b.v. de UAV. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Je hebt affiniteit met projectmanagement en ervaring met het werken met het IPM model. Dit duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Je hebt ervaring met de werkzaamheden zoals benoemd bij het werkpakket van het project waarop hij/zij reageert. De mate van ervaring in gelijksoortig werk of projecten is bepalend voor de senioriteit van de kandidaat. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan;
 • Competenties: – Analytisch vermogen; – Omgevingsbewustzijn; – Klantgerichtheid; – Verantwoordelijkheid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-01-26 08:28:22

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden