Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Data Analist | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0259
Startdatum:
15-03-2019
Verwachte einddatum:
15-07-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
6 Mar 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Data Analist voor 36 uur per week. 

In tegenstelling tot de landelijke daling in werkloosheid en de daling van WW’ers in de regio Groot-Amsterdam, wordt de grootte van het klantenbestand van bijstandsgerechtigden in de Gemeente Amsterdam niet kleiner, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt. De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te krijgen. Dit jaar zal deze opdracht geïntensiveerd onder andere door het concreet in de lijn vorm geven van informatie gestuurd werken. In 2018 heeft er een verkenning naar “slimmer matchen” plaats gevonden door een projectgroep waarin vertegenwoordigers zaten van de afdelingen van de directie Werk en Participatie. In deze verkenning zijn het huidig proces en knelpunten in kaart gebracht, externe inspiratie opgedaan, het ideaal proces geschetst en ontwerp opdrachten benoemd. Vervolgens is door de projectgroep een Plan van Aanpak voor een Innovatielab opgesteld. Het Innovatielab WPI gaat bijdragen aan duurzame innovatiekracht in de lijn te realiseren door: eigenaarschap in de lijn, de juiste innovaties kiezen, nauw samen te werken met de lijn en het realiseren van implementatie via sturing op de fases van verkenning, labfase, pilot en implementatie.

Het Innovatielab Slimmer Matchen gaat de lijn ondersteunen door middel van een integrale aanpak op proces, mens en data/IV. Het Innovatielab start met verdiepende verkenningen en concrete labs  waarin innovatieve data toepassingen en procesverbeteringen worden ontwikkeld en getest in 2 teams in de lijn en in een gebied.

Op dit moment zijn er 4 labs gedefinieerd (op termijn kunnen hier labs bijkomen):

 1. Klantprofiel en werkgeversvraag
 2. Instrumenten
 3. Digitaal matchen
 4. Klantreis

Op deze lab thema’s starten we met verdiepende verkenningen en productontwikkeling die we vervolgens in de labteams gaan testen met medewerkers. We hebben de activiteiten in deze labs reeds beschreven. Als deze labs met succes worden afgerond zullen ze worden verbreed naar de andere afdelingen/teams. Meedenken over een slimme implementatie/verander strategie is ook van belang.

Om te intensiveren en te versnellen zoeken wij voor het projectteam “Innovatielab Slimmer Matchen” versterking door de inhuur van 1 data analist en 2 business analisten in eerste instantie voor een periode van 4 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Het projectteam bestaat uit programmanager, tech lead, experts uit de lijn, IV medewerkers en de business en data analisten.

Als Data Analist ben je de innovatieve mee denker en ontwikkelaar in het projectteam. Op basis van de beschikbare data en IV voorzieningen ontwikkel je mee aan innovatieve data toepassingen.

Werkzaamheden:
De kern van de werkzaamheden van data analist bestaat uit:

 • Nulmetingen in kaart brengen;
 • Ontwikkelen van innovatieve data visualisaties voor medewerkers in de labs (in tableau);
 • Analyse van de huidige matchingsmodule en ander algoritmes uit andere producten om het digitaal matchen te verbeteren; technische validatie van de matchingstool, functionele validatie van de matchingstool met gebruikers i.s.m. business analist, identificeren van de gewenste eisen aan de matchingstool, impact analyse van de aanpassingen aan de matchingstool;
 • Customer journey (klantreis) in kaart brengen (vanuit klantperspectief en vanuit systeem/informatie perspectief), i.s.m. business analist ijkpunten in het proces bepalen, ijkpunten meetbaar maken. datastructuur gereed maken zodat klantreis gevolgd kan worden, waardoor registratie en vastlegging van de klantreis mogelijk gemaakt wordt;
 • Analyse historische data om kansen uit de data te vinden t.b.v. slimmer matchen;
 • Slimme meting voor tijdens de labs met gebruikers inrichten.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, zeven stadsdeelorganisaties en Bestuur en Organisatie. De clusters bestaan uit directies die expertise hebben op een specifiek terrein, bijvoorbeeld Werk en Inkomen, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Personeel en Organisatie, Handhaving en Toezicht, Belastingen en Wonen. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de bestuurscommissies vormen samen het bestuur van de gemeente.

Eén van de vier cluster, het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. WPI is onderdeel van het cluster Sociaal en bestaat uit 3 directies: Werk, Participatie en Inkomen.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar vanaf 15 maart voor 36 uur per week;
 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau, opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma in een vergelijkbare functie;
 • Je schrijft een motivatie waaruit blijkt waarom deze opdracht door je goed kan worden uitgevoerd. Belangrijk is dat in deze motivatie de volgende elementen terugkomen: Affiniteit met het Sociaal Domein en ervaring in het werken in innovatieve teams die in een opstartfase zitten die gericht zijn op het versterken van informatie gestuurd werken;
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante en actuele werkervaring binnen informatie gestuurde projecten binnen complexe (overheids)organisaties en ervaring als data analist.

Wensen:

 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een organisatie qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie als gemeente Amsterdam? Dit betekent dat de kandidaat kennis van en ervaring met het samenwerken met diverse ketenpartijen en stakeholders heeft;
 • Je bent in staat om slimme data visualisaties in tableau te maken;
 • Je hebt ervaring in het coderen in Peyton en R;
 • Je bent een creatief meedenker in een opstartende innovatieve omgeving;
 • Je kan makkelijk schakelen van perspectief, van organisatie en inrichting via informatievoorziening naar techniek, en van strategie naar operatie;
 • Je hebt ervaring met werken met data uit klant volg systemen.

Competenties:

 • Analytisch;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-02-26 13:04:58Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden