Deelprojectleider Avg en Richtlijn Landelijk Parket. | Rotterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Rotterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0511
Startdatum:
20-05-2019
Verwachte einddatum:
20-05-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26 Apr 2019 3:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is op zoek naar een deelprojectleiden Avg en richtlijn landelijk parket voor het Openbaar ministerie in Rotterdam voor 36 uur in de week.

Beschrijving Opdrachtgever
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. De meeste verkeersovertredingen en – misdrijven worden behandeld door de centrale verwerking OM.

Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaatgeneraal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaatgeneraal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe
handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Achtergrond
Het project invoering Avg en Richtlijn bij het Landelijk Parket (LP) wordt uitgevoerd binnen het kader van het programma AVG & Richtlijn van het OM. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het inventariseren en analyseren van (de uitvoeringspraktijk van)verwerkingen. Dit met het oog op het realiseren van het verwerkingsregister, het in kaart brengen van uit te voeren dpia´s, af te sluiten verwerkersovereenkomsten en convenanten en het beoordelen van compliance. De eerste fase is met goed gevolg afgerond en heeft bij het LP een overzicht opgeleverd van de gegevensverwerkingen, de samenwerkingsverbanden, de gegevensverwerkingen waarvoor een dpia moet worden uitgevoerd en de mate waarin de gegevensverwerkingen Avg- en Wjsg compliant zijn.

Behoefte
Nu de eerste fase is afgerond, moeten er bij het Landelijk Parket dpia´s worden uitgevoerd, nieuwe verwerkersovereenkomsten worden afgesloten en producten worden opgeleverd om de privacy compliance te verbeteren. Daarnaast moet er, met de oplevering van het landelijke privacy en compliance beleid vanuit het landelijke projectteam, lokaal privacybeleid worden ontwikkeld en geïmplementeerd.. Dit alles gebeurt in samenwerking met een multidisciplinair team van medewerkers van het Landelijk Parket afkomstig van diverse afdelingen. Voor de uitvoering van het project is een projectorganisatie ingericht met als opdrachtgever de directeur bedrijfsvoering van het LP. Het project wordt aangestuurd door een projectleider en een aantal deelprojectleiders. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Werkzaamheden
De deelprojectleider zal sturing geven aan het deelproject compliance. Dit deelproject moet er voor zorgen dat tekortkomingen in de privacy compliance, kijkend naar de vereisten vanuit de Wjsg en Avg, worden aangepakt en dat generieke en specifieke maatregelen (specifiek voor de verschillende LP teams) worden opgesteld en ingevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• Golden Rules voor Avg/Wjsg conform gedrag vaststellen.
• Dossiervormingsrichtlijnen vaststellen.
• LP Beleid netwerkschijven vaststellen.
• Beveiligingsmaatregelen binnenkomst poststukken vaststellen (postkamers rechtbanken).
• Dataminimalisatie maatregelen (archivering, autorisatie en bewaartermijnen).
• Beveiligd verzenden vertrouwelijke en persoonsgegevens buiten organisatie .
• Al naar gelang de behoefte in het project en de stand van zaken van de verschillende deelonderwerpen kan ook inzet worden gevraagd bij andere deelprojecten.

Functie eisen

Harde eisen:

 • VOG:  Bij eventuele gunning levert u zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is (BOA niveau) én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning levert u een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting niet van toepassing;
 • Overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van dit HBO of WO diploma;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de Avg;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in projecten en projectmatig werken;
 • Persoonlijke motivatie toegevoegd waarin u toelicht waarom u geschikt bent voor deze functie en wat u voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:

 • Hoeveel jaar werkervaring heeft u met de ontwikkeling van gestructureerde informatievoorzieningen op het gebied van gegevens, documenten en/of dossiervorming. Geef dit aan in uw cv;
 • Hoeveel jaar heeft u gewerkt binnen een (semi) publieke organisatie? Geef dit aan in uw cv;
 • Hoeveel jaar heeft u gewerkt binnen de Justitie strafrechtketen? Geef dit aan in uw cv;
 • U bent zo spoedig mogelijk beschikbaar;
 • Bekend met en kan de Wjsg interpreteren en toepassen. Geef dit aan in uw cv;

Aanvullende informatie

Interviews zijn gepland in de weken 18/19 2019. Locatie van het interview is Posthumalaan 74, Rotterdam.

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In Word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-18 10:26:15

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden