Directeur Transitie Programma | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0230
Startdatum:
11-05-2020
Verwachte einddatum:
30-06-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
23 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor SSC-ICT op zoek naar een Directeur Transitie Programma op basis van 36 uur per week.

Opdrachtbeschrijving:
Wat andere programmadirecteuren niet lukt, lukt jou wel door middel van daadkracht, een goed bestuurlijk netwerk en een flinke dosis doorzettingsvermogen! Heb jij jaren ervaring met complexe (ICT) verandertrajecten en wil je het verschil maken binnen de rijksoverheid? SSC-ICT zit in een transitie en zoekt voor dit complexe en strategisch uitdagende programma een programmadirecteur met ambitie die vorm wil geven aan de verdere ontwikkeling van SSC-ICT.

SSC-ICT zoekt een programmadirecteur voor het Transitie Programma die het strategische, complexe programma aanstuurt en verder brengt. Het programma behelst een complex organisatiebreed vraagstuk in het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld met een zwaar accent op verandermanagement en ICT. Belangrijk hierbij is dat je als programmadirecteur kunt inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken. Waarbij je een “sparringspartner” bent voor de ambtelijke top en bestuurders bij SSC-ICT en BZK en tevens feeling hebt en houdt met de mens in de organisatie en de invulling van de opdracht die voorligt.

Taken:

 • Als programmadirecteur geef je zelfstandig sturing aan de integrale uitvoering van de strategische transitieopdracht voor SSC-ICT welke tevens van cruciaal belang is voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je draagt zorg voor de realisatie van de strategische doelstellingen en weet deze op heldere wijze af te stemmen op de verwachtingen van de opdrachtgever. Je bent hierdoor in staat om als strategische gesprekspartner te fungeren;
 • Als programmadirecteur breng je marktpartijen, informatie en ontwikkelingen in beeld en maak je een inventarisatie van standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen. Het geheel breng je bij elkaar met als doel de realisatie van het Transitie programma. Je onderhandelt en creëert draagvlak bij de relevante actoren.;
 • Je realiseert als programmadirecteur een effectief samenspel tussen het Transitie programma, de lijnorganisatie, de medezeggenschap en de omgeving;
 • Je hebt als programmadirecteur een heldere visie op de uitvoering van het programma binnen de bedrijfs-/en bestuurlijke uitgangspunten rekening houdend met de behoeftes van organisatie en management. Zo weet je binnen SSC-ICT de juiste beweging in gang te zetten en deze te bestendigen in de cultuur van SSC-ICT;
 • Je geeft als programmadirecteur inhoudelijke sturing aan de sporen waarbij je jouw kennis van IT organisaties en IT gerelateerde inhoudelijke onderwerpen inzet en overbrengt aan de inhoudelijke spoortrekkers;
 • Als programmadirecteur bouw je een netwerk met stakeholders van binnen en buiten de organisatie op, onderhoud deze en spiegelt op relevante ontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden:
Je bent lid van het Directieteam en in die rol verantwoordelijk voor het Transitie Programma. Je bent als programmadirecteur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de strategische programmadoelstellingen. 

Achtergrond Opdracht:
De transitie SSC-ICT is de tweede grote uitdaging in haar geschiedenis aangegaan. De eerste uitdaging bestond uit de consolidatie van de IT-afdelingen van verschillende departementen in een nieuwe service organisatie. De tweede uitdaging behelst het veilig en duurzaam transformeren van het huidige SSC-ICT naar een toekomstvaste ICT-dienstverlener die voorziet in de behoeftes van de afnemers. Hierbij de focus leggend op de afronding van de eerdere fusie, vormgeven aan een helder dienstverleningsconcept en het vergroten van de slagkracht. In 2019 zijn de voorbereidingen voor het Transitie programma gestart en per 1 januari 2020 is voor geheel SSC-ICT een Tijdelijke Werkorganisatie ingericht. Daarmee de mobilisatiefase afrondend en startend met de realisatie- en implementatiefase waar zo een anderhalf jaar voor is uitgetrokken.

Het Transitie programma is ingericht langs een vijftal sporen (sturing, organisatie, dienstverlening, security en techniek) en hanteert een iteratieve, kort cyclische aanpak. Tijdens de transitie worden processen vereenvoudigd en wordt de ondersteunende automatisering verbeterd. Zo wordt de meerwaarde voor de afnemers vergroot door snellere en betere resultaten tegen lagere kosten te leveren. Bovendien maakt het het werk soepeler en leuker. Je stuurt integraal op bedrijfsvoeringaspecten (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) en draagt daarbij zorg voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking en monitoring. Je geeft leiding aan een tijdelijk samenwerkingsverband en weet op collegiale wijze te inspireren en te verbinden. De directe leiding wordt gegeven aan de spoormanagers. Dat betreft ook P-verantwoordelijkheid. Daarnaast zullen er verschillende mensen tijdelijk naar het transitie programma worden overgeplaatst.

Organisatorische context en cultuur:
Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • WO niveau;
 • Helikopterview op de ontwikkelingen binnen de organisatie en het ICT-domein van de Rijksoverheid of een soortgelijke organisatie;
  • ICT, veranderkundige;
  • Ervaring met aansturen van complexe ICT gerelateerde veranderprogramma’s met aandacht voor besluitvorming, politiek (10 jaar);
  • Bestuurlijke gevoeligheid en de staande organisatie ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van IT-organisatie en (ICT) professionals en kennis van IT gerelateerde inhoudelijke onderwerpen zoals security, architectuur en/of techniek.( 7 jaar);
  • Ervaring met het begeleiden van grote reorganisatietrajecten (minimaal 1 traject);
  • Een netwerk op strategisch niveau hebben, gesprekspartner zijn binnen de Rijksoverheid.

Competenties:

 • Je kunt inspirerend, collegiaal en samenbindend leiding geven;
 • Je kunt op alle niveaus opereren, van het bestuurlijke niveau tot de dagelijkse operatie. Je bent een coach en motivator;
 • Je handelt vanuit betrokkenheid bij de publieke zaak;
 • Je bent klant- en resultaatgericht en flexibel, handelt innovatief en hebt durf;
 • Je bent omgevingsbewust en bestuurssensitief;
 • Je hebt visie;
 • Je bent ondernemend ingesteld;
 • Je bent een people manager.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-20 14:25:07

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden