Domein Architect Security & Privacy | Apeldoorn, Utrecht en Den Haag (waarbij vooraf de frequentie niet is af te geven)

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Apeldoorn, Utrecht en Den Haag (waarbij vooraf de frequentie niet is af te geven)
Aanvraagnummer:
A2019-1026
Startdatum:
02-01-2020
Verwachte einddatum:
01-07-2020
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
9 Dec 2019 12:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor het Kadaster op zoek naar een Domein Architect Security & Privacy voor 36 uur per week.

Aard van de taken:

Adviserend en coördinerend.

 

Het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

 

Algemeen/Achtergrond

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

 

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

– De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en        natuur;

– Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

– De verschillen tussen regio’s.

 

De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt  ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

 

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties

Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De IT architect zal in de rol van domeinarchitect kaders stellen en sturing geven binnen de architectuur en realisatie van het DSO. Hierbij worden globale architectuurschetsen opgesteld en gereviewd. Focus zal komen te liggen op de domeinen Technische Functies (Knooppunt en Identity Access Management/eIDAS), GDI/eOverheid, Samenwerkfunctionaliteit, Beveiliging, Privacy en Beheer. Samen met de projectarchitecten wordt gekeken hoe deze het beste in PSA’s en Solution Architecturen kunnen worden omgezet zodat de beoogde doelen worden gehaald. Specifiek voor deze functie is de domeinarchitect mede verantwoordelijk voor de overall security en privacy binnen de DSO landelijke voorziening en de compliance van de beheer organisaties.

Het architectuurteam is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bestaande architectuur en signaleert mogelijke kansen en afwijkingen. De domeinarchitect participeert in het interbestuurlijke architectuurteam en participeert ook actief in de verschillende inrichtings- en realisatieprojecten zowel richtinggevend maar ook als vraagbaak.

 

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Domein Architect Security & Privacy die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

De Domein Architect zal kaders stellen en sturing geven binnen de architectuur en realisatie van het DSO. Hierbij worden globale architectuurschetsen opgesteld en gereviewd. Focus zal komen te liggen op de domeinen Technische Functies (Knooppunt en Identity Access Management/eIDAS), GDI/eOverheid, Samenwerkfunctionaliteit, Beveiliging, Privacy en Beheer. Samen met de projectarchitecten wordt gekeken hoe deze het beste in PSA’s en Solution Architecturen kunnen worden omgezet zodat de beoogde doelen worden gehaald. Specifiek voor deze functie is de domeinarchitect medeverantwoordelijk voor de overall security en privacy binnen de DSO landelijke voorziening en de compliance van de beheer organisaties.

Het architectuurteam is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bestaande architectuur en signaleert mogelijke kansen en afwijkingen. De domeinarchitect participeert in het interbestuurlijke architectuurteam en participeert ook actief in de verschillende inrichtings- en realisatieprojecten zowel richtinggevend maar ook als vraagbaak.

De functie van Domein Architect Security & Privacy wordt momenteel extern ingevuld.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Het richting geven, ontwerpen en managen van de domein functionaliteit;
 • Onderhouden van de domein architectuur die bestaat uit een aantal globale architectuur schetsen (GAS) en één Overall GAS (OGAS);
 • Richting geven aan projecten binnen het domein middels de architectuurkaders;
 • Begeleiden van besluitvorming binnen het domein door het opstellen besluitvorming document, evalueren, verkopen en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten;
 • Toezien dat het projecten conform de kaders van de GAS’en worden gerealiseerd;
 • Bewaakt de overall visie, requirements en kaders van het DSO binnen het domein;
 • Het uitdragen van de architectuurvisie binnen het domein, het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen;
 • Reviewen en goedkeuren van PSA’s.

Functie eisen en wensen

Eisen

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden en kent voor de gehele periode een opzegtermijn van één (1) maand. 

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat.

De kandidaat heeft:

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 10 jaar ervaring als senior architect in (een) complexe organisatie(s) waar onder         architectuur gewerkt werd;
 • Zowel generalist als specialist op een van de domeinen (front-end, infrastructuur, beveiliging/beheer, data, infrastructuur);
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van beveiliging (ISO27001/ISMS, BIR compliancy, BIO);
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van privacy (WBP/AVG);
 • Minimaal 5 jaar ervaring met applicatie/integratie/ontwikkelplatform (continuous development), middleware en cloud omgevingen (SaaS, PaaS, IaaS);
 • Minimaal 5 jaar ervaring met identificatie, authenticatie  en autorisatie;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/DevOps/Agile ontwikkelmethodieken;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met e-overheid bouwstenen  zoals GDI, eHerkenning, PKIoverheid, Basisregistraties, etc.;
 • Inhoudelijke kennis van uitvoerende processen bij overheid, bij voorkeur van de Omgevingswet of Ruimtelijke Ordening;
 • Gecertificeerd TOGAF 9 (architectuur);
 • Gecertificeerd CISSP of gelijkwaardig; CCSP is een pré (security);
 • Gecertificeerd CIPP/E of gelijkwaardig; CIPM en/of CIPT is een pré (privacy).

 

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Analytisch vermogen;
 • Positief kritisch;
 • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Teamspeler.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 3 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-12-05 06:31:23

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden