Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

EBV Integratiespecialist | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
2795
Startdatum:
01-01-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
13-12-2018 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor onze klant Justid in Almelo op zoek naar een  EBV Integratiespecialist

De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling
De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst.
Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling.
Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling is de Justitiële Service Interface (JSI) ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van de JSI en het uitvoeren van nieuwe opdrachten, zoekt de afdeling EBV van Justid de ontwikkelaar, zoals in dit profiel nader beschreven.

De ontwikkelaar legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel De “Justitiële Service Interface (JSI)” is een platform voor keten-ondersteunende dienstverlening en dient als basis voor een divers pakket aan services, waaronder:

 de Ketenadapter, die ondersteunt bij een gefaseerde uitfasering van legacy systemen bij het CJIB en de politie,
 de Basis Communicatie Service (BCS) die VenJ partijen ontzorgt in het benaderen van de diverse basisregistraties,
 de ECRIS service, die ondersteunt bij het delen van justitiële documentatie met EU-landen,
 de CORV, die gemeenten ondersteunt bij de aan hen toegewezen taken op het gebied van de jeugdzorg.

Ketenadapter:
In essentie routeert en transformeert de ketenadapter executieopdrachten tussen politie en CJIB, rekening houdend met nieuwe en oude formaten, zolang de legacy nog niet volledig is vervangen door de nieuwe systemen CVE (Centrale Verwerkings Eenheid) van het CJIB en E&S (Executie &Signalering) van de Politie. Zodra de legacy systemen zijn uitgefaseerd, zal ook de Ketenadapter
uitgefaseerd worden.

De JSI dient te worden doorontwikkeld op basis van een veranderend speelveld. Dit houdt in dat de verschillende services binnen de JSI verder uitgebreid dienen te worden en dat er nieuwe services opgezet dienen te worden.

 Omzetten van globale specificaties in een concreet functioneel/technisch ontwerp
 Het zelfstandig kunnen realiseren van software op basis van het functioneel en technisch ontwerp in Python/Java/Django.

De ontwikkelaar voor de JSI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van applicatie beheer, zowel correctief als adaptief, op de services binnen de JSI. Deze services zijn ontwikkeld in Python, Java en Django. Het gaat hierbij dus om zowel het doorvoeren van aanpassingen in de applicaties teneinde incidenten op te lossen als ook de (door)ontwikkeling van (al dan niet nieuwe) services binnen de JSI omgeving.

Het ontwikkelen en testen van de opgeleverde oplossing.

 

Functie eisen

 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
 • De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 40 uur per week; 4 tot 5 dagen per week voor de periode tot 12 maanden
 • De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en beheren van Java en/of Python-applicaties. Eventueel de bereidheid om Python te leren indien de kandidaat alleen Java kent.
 • De kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met uitwisselingprotocol SOAP/XML en/of JSON/REST. Duidelijk weergegeven in CV.
 • De kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met netwerken en infrastructuur, bijvoorbeeld API gateways (ForumSentry), load balancers (F5), routers en firewalls.
 • De kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met versiebeheersystemen (bijv. SVN of Git)
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met application stacks op Linux platform. (Apache, Nginx, redis, MySQL etc.)
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft als integratiespecialist
 • Geef aan in welke mate de kandidaat inhoudelijk ervaring heeft met: Elektronische koppeling vraagstukken en de hierbij behorende protocollen.
 • Kandidaat is (na gunning) binnen 3 weken beschikbaar:
 • De Kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HBO Informatica of gelijkwaardig
 • De kandidaat heeft kennis van applicatie container technologie (Docker)

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s

Gesprekken vinden plaats in week 51

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-06 07:09:56Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden