Functioneel Beheer Adviseur | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0541
Startdatum:
10-06-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
10 May 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Functioneel Beheer Adviseur voor 36 uur per week. 

Functieomschrijving:
Voor het Ingenieursbureau (IB) zijn wij op zoek naar een  enthousiaste en veelzijdige functioneel beheer adviseur met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van voorzieningen, bij voorkeur met een grafische component.
 
Je bent een stevige medior functioneel beheer adviseur die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en ketenpartners aanstuurt.. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen en bent in staat met de ICT-leveranciers problemen op te lossen Je hebt een trekkersrol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren en  te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken.
Je bent een belangrijke partner voor de business  en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande  processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen.
Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt.
 
Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit. Informatievoorziening speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen kiest het IB voor drie prioriteiten die programmatisch zijn ingezet waaronder het verbeteren van de Informatievoorziening.

Werkzaamheden:
De functioneel beheer adviseur is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT.

 • Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten);
 • Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio Ingenieursbureau;
 • Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen;
 • Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder;
 • Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases;
 • Deelname aan projecten.

De functioneel Beheer Adviseur neemt ook deel aan het Accountteam voor het IB. Taken daarbij zijn:

 • Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening;
 • Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team;
 • Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account;
 • Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant;
 • Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account.

Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in de week van 23 mei – 30 mei aanstaande voor een intake gesprek;
 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Je hebt meer dan 4 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je bent gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of userstories. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 2 jaren ervaring met ketenbeheer. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 4 jaren werkervaring met Lean en agile/scrum werken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 4 jaren werkervaring met projectmatig werken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en API’s  en koppelingen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Je hebt kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context of binnen een grote corporate omgeving. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Klantgericht;
 • Proactief;
 • Analyserend vermogen;
 • Oordeelsvormig en flexibiliteit;
 • Resultaatgericht.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-30 12:44:13

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden