Functioneel Beheerder | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-1078
Startdatum:
01-02-2020
Verwachte einddatum:
31-01-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
7 Jan 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Functioneel Beheerder voor 36 uur in de week.

Functieomschrijving
Senior Functioneel Beheerder
Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam.
Je werkt samen met andere IV disciplines in een accountteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen.
Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV en de gebruikers. Daarbij kun je gevraagd worden om te participeren in een accountteam, welke is ingericht per dierectie.
Hiernaast werk je nauw samen met de ICT afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer en ben je de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten.Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende projecten een belangrijk aspect van je werk.
Wij zijn op zoek naar een  enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 6 jaar  ervaring in het beheer van informatievoorzieningen.
Je bent een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen.
Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken.
Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande  processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar.
Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt.

Werkzaamheden

 • Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE  Grond en Ontwikkeling
 • Het opstellen van impactanalyses
 • Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen
 • Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA
 • Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen.
 • Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden
 • Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten)
 • Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat
 • Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders
 • Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer
 • Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten
 • Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio
 • Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen
 • Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder.
 • Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases.
 • Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid

De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam. Taken daarbij zijn:

 • Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening
 • Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team
 • Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account
 • Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant
 • Ondersteund het inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account
 • Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen (welke gekoppeld zijn aan de jaarlijks opgestelde werkplan van de business van Grond en Ontwikkeling

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk gericht op erfpacht. We stellen de informatie ook beschikbaar voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen.

De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. 

Functie eisen en wensen

 • In de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • In het bezit van een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. 
  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
 • Gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
 • Meer dan 6 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Kennis van verschillende datakoppelingen( API, Berichten verkeer etc.). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of userstories.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek (pré).
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, (functioneel) testen en koppelingen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 •  (diepgaande) kennis van SQL, complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk. 
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. 
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Aantoonbare ervaring in een spilfunctie tussen primair proces en ICT.  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Minimaal 1 relevante referentie.
 • Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. 
  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Competenties (deze worden getoetst tijdens intake):

 • Klantgericht  
 • Analyserend vermogen 
 • Resultaatgericht  
 • Proactief 
 • Stressbestendigheid  
 • Samenwerken en kennisdelen

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-12-31 06:37:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden