Functioneel beheerder GIS | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0403
Startdatum:
20-07-2020
Verwachte einddatum:
31-05-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14 Jul 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar Functioneel beheerder GIS (Geografische informatiesystemen) op basis van 36 uur per week.

Afdeling & team Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf is de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM) verantwoordelijk voor:

 • Het bepalen en vaststellen van het informatiebeleid/ informatiestrategie;
 • Het adviseren en begeleiden bij het vaststellen van de processen;
 • Het ontwikkelen van de enterprise-architectuur;
 • Het uitvoeren van het functioneel beheer van alle informatiesystemen die binnen het RVB worden toegepast;
 • Het inrichten van het kwaliteitsmanagement RVB;
 • Verantwoordelijk voor de integrale beveiliging;
 • Het ophalen, bewerken en leveren van kaders voor het RVB. Hoe zien ze eruit, hoe goed zijn ze omschreven en hoe uitvoerbaar zijn ze?;
 • Het adviseren over de juiste managementinformatie om te sturen en te verantwoorden, in nauwe samenspraak met de andere directies.

Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt de afdeling PIM de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin.

Het werk van de afdeling PIM speelt zich af aan de vraagzijde van de informatiebehoefte. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling ICT van de directie Financiën en Bestuursadvisering, waar de aanbodzijde van informatievoorzieningen wordt geborgd, al dan niet door regievoering op ICTdienstverleners. Tot slot zorgt de afdeling voor inhoudelijke verantwoording en vertegenwoordiging naar het kerndepartement.

Het functioneel beheer wordt uitgevoerd binnen het team Functioneel beheer onder aansturing van een teamcoördinator. Binnen de afdeling PIM wordt nauw samengewerkt met de overige teams waarbij het team Regie op Realisatie de regie voert op de realisatie van de behoeften aan nieuwe en aangepaste functionaliteit in de informatievoorziening.

Project en Opdrachtomschrijving:
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf worden de taken voor het beheer van informatiesystemen onderverdeeld in drie categorieën: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Het functioneel beheer is geplaatst aan de gebruikerszijde (vraagzijde) van de organisatie bij de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM). Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de informatiesystemen die nodig zijn ter ondersteuning van het Rijksvastgoedbedrijf worden een aantal domeinen onderscheiden op basis van de specifieke benodigde kennis en expertise:

 • PORT (Portalen);
 • BILI (Business & Location Intelligence);
 • DDB (Digitaal Document Beheer);
 • BADM (Bedrijfsadministratie, Oracle);
 • Centrale Vastgoedregistratie (Kernregistratie vastgoed);
 • GIS (Geografische Informatie);
 • BWI (Bouwwerk informatie, CAD);
 • IWM (Integrated Workplace Management);
 • Generiek (oa kantoorautomatisering, beheertools).

Deze disciplines ondersteunen meerdere bedrijfsprocessen en omvatten de ondersteuning door meerdere applicaties. In deze functie ligt de focus op GIS en BILI.

Als functioneel beheerder met de focus op het analyseren van ruimtelijke data stel je vanuit je specialisatie nieuwe of aangepaste analyses binnen de informatievoorziening beschikbaar. Bij het uitvoeren van deze taken zorg je voor aansluiting van de belangen van de business bij de mogelijkheden van de ICT.

De functie bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Adviseren over en vastleggen van analyses van ruimtelijke data aan de gebruikers en de mogelijkheden voor aanpassing daarvan;
 • Adviseren en ondersteunen bij het specificeren van de behoeftes;
 • Meedenken met projecten over de mogelijkheden van GIS-analyses;
 • Optimaliseren van de informatievoorziening voor ruimtelijke data;
 • Combineren ruimtelijk en administratieve data zoals gevraagd vanuit projecten;
 • Formuleren van de veranderingsmogelijkheden in de informatievoorziening volgens standaarden;
 • Maken van functionele impactanalyses voor nieuwe of aan te passen functionaliteit op een uniforme wijze;
 • Verzorgen van instructies/opleidingen aan gebruikers.

Opdrachtgever:
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoedgebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DGOBR rijksbreed geleverd worden aan de rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst.

RVB betrekt alle ICT-diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoedprocessen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoeddomein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend. 

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vindt, naar aanleiding van de fusie van 4 organisaties, een groot project plaats om de bedrijfsspecifieke processen en systemen te harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met 4 proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP) beschikt het RVB over 1 integrale bedrijfsprocesstructuur die ondersteund wordt door 1 integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Directie:
De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Minimaal HBO werk en denkniveau;
 • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode;
 • Beschikt over kennis en ervaring van functioneel beheer met focus op ruimtelijke analyses in vergelijkbare organisaties;
 • Aantoonbare kennis en ervaring binnen het domein van: GIS (Geografische informatiesystemen), met name ArcGIS, en BILI V.

Wensen:

 • Je hebt kennis heeft van BiSL/ITIL en/of agile werken;
 • Ervaring heeft met functioneel beheer met de focus op analyses van geo-informatie in vergelijkbare organisaties;
 • Specifieke kennis en ervaring heeft binnen het domein van: GIS (Geografische informatiesystemen), BILI (Business Intelligence Location Intelligence);
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Competenties:

 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van (discipline overstijgende) informatieanalyses en impactanalyses;
 • Vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten;
 • Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-07-13 12:40:37

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden