Functioneel tester | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0534
Startdatum:
20-05-2019
Verwachte einddatum:
20-11-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
8 May 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) op zoek naar een Functioneel Tester voor 32-36 uur per week. 

Functioneel Tester:
Tijdens de implementatiefase van het project ben je lid van het DevOps team. Er dienen resultaten neergezet te worden voor de aansluiting op het VB van het ministerie J&V door enerzijds de banken, die informatie moeten leveren, en anderzijds de opsporingsorganisaties, OM, FIOD, FIU, Politie, Belastingdienst die de informatie opvragen voor onderzoeksdoeleinden via dit portaal.
In de rol van functioneel tester focus jij je op de geautomatiseerde functionele keten acceptatietesten. Deze testen dienen ervoor om vast te stellen of de bank gevraagde gegevens op een juiste manier terug levert aan het VB. Op basis van deze testen wordt bepaald of bankenorganisaties klaar zijn om aan te mogen sluiten op het VB. In het kader van dit project moet een groot aantal banken in een korte tijd verplicht een technische aansluiting voor het VB realiseren.

De kandidaat ondersteunt de senior softwaretester bij het testen en beoordelen van de door de banken aangeleverde testresultaten en voert de daarvoor benodigde registratie en rapportage werkzaamheden uit. Elke aansluiting vergt intensief testwerk waarbij knelpunten kunnen optreden indien de test van de ene bank uitloopt terwijl de test van de volgende bank al ingepland staat. Als functioneel tester anticipeer je daar op.

De kandidaat laat zich typeren als flexibel, stevig en stressbestendig en vooral communicatief vaardig. Je hebt bewezen dat je bovenstaande kwaliteiten in de praktijk hebt kunnen aanwenden om kwalitatief goede resultaten op je vakgebied neer te zetten. 

Verantwoordelijkheden:
Als functioneel tester ben je primair verantwoordelijk voor het, in afstemming met de senior tester, uitvoeren van:

 • Functionele keten acceptatietesten;
 • Beoordelingen van testresultaten van de individuele banken met het VB portaal;
 • Registratie van de bevindingen.

Resultaatgebieden:

 • Binnen de planning van de tijdsloten waarin de banken het aansluittraject moeten voltooien, de testbeoordelingen uitvoeren die door de banken worden aangeleverd;
 • Bijdrage leveren aan het resultaat dat alle banken zich terecht kwalificeren voor de keten acceptatietest voor het Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Uit te voeren taken:
Als functioneel tester ben je lid van het DevOps team. Je focus ligt op de ketentest met het aansluiten van de banken voor het VB.

Je taken zijn:

 • Het uitvoeren van de geautomatiseerde testen;
 • Het analyseren van de testresultaten;
 • Het registreren en rapporteren van bevindingen aan de senior tester.

Wat valt binnen de scope van de opdracht.
– Inrichting, beheer en onderhoud Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Wat valt buiten de scope
– Inrichting, beheer en onderhoud overige systemen van IBO.

Beschrijving Opdrachtgever :
Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) schept de voorwaarden voor een slagvaardig, toegankelijk en doelmatig werkend rechtsbestel en voor een effectieve en doelmatige rechtshandhaving. Verder draagt DGRR bij aan de internationale samenwerking op justitieel gebied. Hier staat interne informatie voor medewerkers van DGRR en onderliggende directies.
Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het rechtsbestel stimuleert DGRR de samenhang tussen de afzonderlijke onderdelen binnen dit bestel. Een heldere rol en positie van DGRR, waar medewerkers zowel onderling, als met externe partijen goed samenwerken, zijn voorwaarden voor succes.
DGRR werkt aan een eenduidige regie op de strafrechtketen. Een krachtig rechtshandhavingsbeleid en criminaliteitsbestrijding, ondersteund door goede instrumentatie, en het vervullen van tal van operationele en juridische taken zijn opdrachten voor dit directoraat. Over de hele linie is er aandacht voor internationale aspecten en strategische beleidsontwikkeling. Vanzelfsprekend zorgt DGRR ervoor dat alle taakorganisaties en stakeholders duidelijke aanspreekpunten en contactpersonen binnen de directie hebben.

Beschrijving directie/afdeling:
De Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) valt onder DGRR en beweegt zich op een maatschappelijk veel besproken terrein. Deze directie ontwikkelt visie, beleid en verschillende samenwerkingsvormen voor een betere rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding en meer veiligheid.

Taken, werkwijze en samenwerking:
De Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) neemt een centrale positie in binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de rijksoverheid en in Europese en internationale samenwerkingsverbanden. De directie ontwikkelt een hoog inhoudelijk kennisniveau, is regisseur van het beleidsproces en heeft goed inzicht in de positie van de medespelers.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van het proces voor het opvragen van identificerende gegevens van banken in de vorm van een Verwijzingsportaal bankrekeningen (VB) met rechtstreekse aansluiting op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden-kamer van het OM, de Nationale Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten. Door het gebruik van een VB worden aanzienlijke verbeteringen verwacht in effectiviteit en snelheid van de opsporing en tevens een kostenbesparing voor zowel overheidsdiensten als banken.

Doel van het VB is het betrouwbaar, snel, juist, volledig en efficiënt opvragen en verstrekken van identificerende bankrekeninggegevens op een uniforme wijze bij alle in Nederland gevestigde banken, ten behoeve van het voorkomen en opsporen van fraude en andere vormen van criminaliteit en het opsporen van (criminele) vermogens en het opleggen van financiële maatregelen en sancties door de daarvoor bevoegde opsporingsdiensten, en het voorkomen van misbruik met toeslagen door de Belastingdienst.

Doel van het inhuren van expertise:
Het project VB heeft per direct behoefte aan een (ondersteunende) functioneel tester. Deze tester is een proactieve, stressbestendige, functionele tester die in teamverband goed kan samenwerken met de senior tester. De kandidaat levert graag een bijdrage levert aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie uitwisseling binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Je kan tussen 20 mei en uiterlijk 1 juli 2019 met de opdracht te starten;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week;
 • Je accepteert dat in de periode tot en met augustus 2019 niet langer dan 1 week aaneengesloten verlof kan opnemen;
 • Het UURTARIEF is in verhouding van de senioriteit van de kandidaat;
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het werken binnen een Agile / Scrum software ontwikkelteam;
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als functioneel tester;
 • Je hebt een afgeronde opleiding Informatica op MBO niveau;
 • Je bent beschikbaar in week 20 voor een intake gesprek. 

Wensen:

 • Aantoonbare ervaring met het werken binnen een Agile / Scrum software ontwikkelteam. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van functionele software testen. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Aantoonbare ervaring met “API” (Application Programming Interface). Geef aan hoeveel jaar;
 • Geef aan wanneer u beschikbaar bent voor deze functie.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-29 06:36:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden