ICT Expert specialist Wifi | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1594
Startdatum:
01-07-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
28-06-2021 08:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor DICTU op zoek naar een ICT Expert specialist Wifi op basis van 36 uur per week.

Werkzaamheden:

 • Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen binnen het werkgebied van Locatie Gebonden diesten (LGD), primair Wifi, en beoordeelt de toepasbaarheid. Vertaalt trends en ontwikkelingen naar voorstellen voor verbeterde producten, diensten, normen en richtlijnen. Participeert actief in kennisdeling met collega’s en coacht in voorkomende gevallen;
 • Voert impactanalyses uit op basis van klantwensen en specificaties en adviseert over de haalbaarheid van wijzigingen in LGD componenten, primair Wifi. Draagt bij aan goede onderhandelingsposities met leveranciers;
 • Verricht in voorkomende gevallen onderhoud aan geselecteerde LGD componenten, primair Wifi;
 • Adviseert op verzoek de klantorganisatie over aanpassingen van (systeem)onderdelen m.b.t. de technische infrastructuur, voorziet in de geldende infrastructuureisen en voorziet in de acceptatiebeslissing alvorens nieuwe eerdergenoemde componenten te exploiteren;
 • Analyseert aard en oorzaak van calamiteiten in geselecteerde processen op basis van gesignaleerde tekortkomingen in de beschikbaarheid van de LGD infrastructuur;
 • Doet voorstellen voor verbetering van het kwaliteitssysteem in het licht van gewijzigde technologie en voert in voorkomende gevallen kwaliteitstoetsen uit;
 • Ontwikkelt in voorkomende gevallen in (R&D-)projectverband producten, diensten en de bijbehorende technische normen en richtlijnen voor LGD componenten, primair Wifi;
 • Inventariseert, bepaalt en prioriteert de werkzaamheden m.b.t. het oplossen van incidenten en het beheer van infrastructuur;
 • Analyseert en optimaliseert werkprocessen;
 • Bereidt de technische implementatie (projecten) voor en begeleidt deze implementatie;
 • Signaleert fouten en problemen bij gebruik en implementatie van genoemde componenten;
 • Draagt zorg voor de oplossing van deze fouten en problemen;
 • Ondersteunt de teamleider m.b.t. het genereren van adequate managementinformatie c.q. rapportages;
 • Zorgt ervoor dat het team op de hoogte is van recentelijke ontwikkelingen op ICT en Werkplekdiensten gebied in samenwerking met de kennisgroep;
 • Bewaakt de diverse ITIL-processen en communiceert met de verantwoordelijken.

Achtergond opdracht:
De functie Senior ICT Expert specialist Wifi komt binnen DICTU voor binnen het Team Locatie gebonden Diensten (LGD. De ICT-experts LGD voeren specialistische beheers-/ontwikkel werkzaamheden aan de infrastructuur uit en adviseren ook daaromtrent. Zij werken doorgaans in teams die kunnen zijn gegroepeerd rondom een bepaalde technologie, een toepassing voor een bedrijfsproces of een fase van de levenscyclus van een LGD component (printing, Wi-Fi, narrowcasting, AV-middelen, infrastructuur, etc.). Kennisvergaring en kennisoverdracht zijn voor de ICTexperts LGD zeer belangrijk. Daarom is het van belang dat zij zich voortdurend oriënteren op technologische trends en ontwikkelingen en hieruit een voor DICTU relevante visie en strategie creëren. In voorkomende gevallen wordt deze kennis ook ingebracht in R&D-projecten, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen en worden kwaliteitstoetsen uitgevoerd. De LGD (infrastructuur) werkzaamheden worden procesmatig of projectmatig uitgevoerd. In het dagelijkse procesbeheer is ruimte voor het aanbrengen van veranderingen aan eerder genoemde componenten. Grote veranderingen worden op basis van een specificatiedocument projectmatig uitgevoerd.

De werkzaamheden geschieden binnen de context van het kwaliteitssysteem zodat werkmethoden, kaders en richtlijnen en uniformiteit blijven gewaarborgd. De ICTexpert LGD heeft een belangrijke rol ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de gestelde eisen en dat ten volle gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de beschikbare componenten bieden. Als linking pin naar diverse disciplines binnen de organisatie ben jij het primaire aanspreekpunt, dit kan in een adviserende rol zijn, maar ook een implementatie (specialist) rol. Voor met name ICT-experts LGD werkzaam op gebied van beheren geldt dat zij in relatie tot het procesmatig werken bij DICTU ook in zogenaamde oplosgroepen functioneren.

Organisatie:
DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • NORA (geen certificaat), MARIJ (geen certificaat), Business Infomation Management Foundation, Basis opleiding ICT architectuur;
 • Airwave/ Clearpass/ Aruba – Wi-Fi;
 • HBO/WO;
 • Wifi Expert ( 5 jaar);
 • Alleen kandidaten die in loondienst zijn komen in aanmerking voor deze opdracht. Ben jij ZZP’er informeer dan naar onze mogelijkheden.

Wensen:

 • Competenties: Omgevingsgerichtheid: visie, omgevingsbewustzijn Beïnvloedend gedrag: mondelinge en schriftelijke presentatie. Probleemoplossing: Informatieanalyse, oordeelsvorming, conceptuele flexibiliteit Operationele effectiviteit: discipline, initiatief Interpersoonlijk gedrag: flexibel gedrag, samenwerken, interpersoonlijke sensitiviteit, coaching;
 • Meer dan 3 jaar ervaring Airwave/ Clearpass/ Aruba – Wi-Fi.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-06-24 10:53:21

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden