ICT Privacy Specialist Ketenvoorzieningen | Utrecht (thuis werken gedurende COVID)

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht (thuis werken gedurende COVID)
Aanvraagnummer:
A2021-1454
Startdatum:
07-06-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
10-20
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26-05-2021 11:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een ICT Privacy Specialist Ketenvoorzieningen op basis van 10 tot 20 uur per week. 

Beschrijving Opdrachtgever:
Veilige en rechtvaardige samenleving:
De bedoeling van het strafrecht is om een eerlijke en tijdige reactie te geven op crimineel gedrag. Het strafrecht is daarbij geen doel op zich maar maakt onderdeel uit van een breder repertoire van interventies die bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om de bijdrage van het strafrecht te vergroten is het nodig dat een veel groter deel van de incidenten tegen burgers tot een strafrechtelijke afdoening komt, dat recidive wordt teruggedrongen en dat het strafrecht onderdeel vormt van een integrale veiligheidsaanpak. De inzet daarbij is om meer aan de voorkant van de problematiek te komen. Waar het strafrecht vooral achteraf en repressief ingrijpt is het ook zinvol om de instroom in het strafrecht te beperken door preventief op te treden.

Nieuwe vormen van samenwerken:
Voor deze integrale veiligheidsaanpak is samenwerking met partners binnen en buiten de keten nodig. De strafrechtketen positioneert zich dan als één van de spelers die samen met organisaties vanuit bijvoorbeeld de zorg, wonen, werk en inkomen zorgt voor een samenstel van interventies. Die kunnen bestaan uit vrijspraak of straffen en vergelden en zorgen er ook voor dat de persoon in kwestie niet meer terugkomt in de keten. De politie, het OM, de rechtspraak en de uitvoeringsinstanties hebben hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid en ze organiseren hun samenwerking in de vorm van diensten. Dit maakt het mogelijk dat de traditionele ketenpartners niet alleen lineair en met elkaar samenwerken. Ze kunnen ook samenwerken in wisselende coalities met nieuwe partners zoals zorginstellingen, onderwijs, burgers en bedrijven. Deze vorm van werken stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening.

In de huidige opzet van de informatievoorziening wisselen de partners in de strafrechtketen gegevens uit door ze in dossiervorm te kopiëren en te transporteren. Dit rondpompen van dossiers brengt als risico met zich mee dat gegevens niet goed beheerd worden, niet tijdig beschikbaar zijn, dat er fouten optreden, dat gegevens niet actueel gehouden worden en dat gegevens niet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. 

Programma Ketenvoorzieningen:
Het doel van Programma Ketenvoorzieningen is om de ketenvoorzieningen te realiseren die het mogelijk maken om informatie eenvoudig, veilig, betrouwbaar en gestandaardiseerd tussen ketenpartners uit te wisselen. Informatie kan bijvoorbeeld zijn een (digitaal) procesdossier, multimediacontent, forensisch opsporingsmateriaal of gegevens uit één of meer bronsystemen die tot een informatiebeeld worden samengevoegd.

In 2021 en 2022 zal Programma Ketenvoorzieningen in samenwerking met ketenpartners en leveranciers een bijdrage leveren aan de totstandkoming van deze ketenvoorzieningen, die de vorm kunnen krijgen van afspraken, standaarden en ICT-oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de overdracht, ontsluiting, vindbaarheid en validatie van gegevens en bestanden in de strafrechtketen. De weg tussen de voordeuren van de ketenpartners wordt daarmee beter begaanbaar, en het verkeer er overheen sneller, betrouwbaarder, veiliger en efficiënter. De ketenvoorzieningen vergroten het verandervermogen om het hoofd te kunnen bieden aan de vele veranderingen die op de strafrechtketen afkomen uit de politiek en de samenleving.

Ketenvoorzieningen volgt twee sporen:

 • Vraaggestuurde realisatie van afspraken, standaarden en ICT-oplossingen vanuit in de keten opgehaalde businessbehoeften (binnen de kaders van de Ketendoelarchitectuur);
 • Visiegestuurde realisatie van afspraken, standaarden en ICT-oplossingen die nodig zijn voor het neerzetten van een robuust ketenstelsel conform de uitgangspunten van de Ketendoelarchitectuur). Dat robuuste stelsel is geen doel op zich, maar is nodig om blijvend aan de vraag van de ketenpartners te kunnen voldoen. 

Beschrijving directie/afdeling:
Het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) heeft tot doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren. Het resultaat is een informatievoorziening en ondersteuning daarvan, die zorgt dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste verantwoordelijk beschikbaar is.

Het Opdrachtgeversberaad (OGB) is de (gedelegeerd) opdrachtgever van de Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen namens het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Het OGB wordt grotendeels gevormd door de bestuurlijke CIO’s van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK). Ook is het OGB voorportaal van het BKB voor het onderwerp informatievoorziening.

Het OGB is verantwoordelijk voor de digitalisering van de strafrechtketen voor de periode 2018 tot en met 2022. Er is hiervoor op grond van het regeerakkoord €200 miljoen beschikbaar. De samenwerking in de keten is zeer complex, gelet op het vele aantal betrokken partijen en de bijzondere wettelijke status van enkele partijen (zoals de onafhankelijkheid van de rechtspraak). Ook zijn de maatschappelijke en politieke-bestuurlijke belangen groot, gelet op de impact die het functioneren van de strafrechtketen op de maatschappij heeft en de forse hoeveelheid middelen die voor de digitalisering beschikbaar is gesteld. Ketenvoorzieningen is één van de vijf digitaliseringsdoelen van de strafrechtketen, om de samenwerking op informatievoorziening binnen de strafrechtketen te verbeteren. Het gaat daarbij om standaarden, afsprakenstelsels als daadwerkelijke ICT-ketenvoorzieningen. Hierbij zijn 11 voorzieningen geïdentificeerd, die nu verder uitgewerkt en gerealiseerd worden in een apart programma ketenvoorzieningen als onderdeel van PDSK. 

Omschrijving achtergrond, aanleiding en doel:
We zoeken een ICT privacy specialist die het team van Ketenvoorzieningen kan ondersteunen met de privacy-aspecten behorende bij de ontwikkeling van de ketenvoorzieningen in de strafrechtketen.

De ICT privacy specialist werkt nauw samen met de architecten en business analisten van het team en de betrokken ketenvoorzieningen. Affiniteit met ICT en ‘het spreken van de taal’ is daarom zeer gewenst. Op basis van hun input weet de ICT privacy specialist DPIA’s, verwerkersovereenkomsten, convenanten en gegevensleveringsovereenkomsten op te stellen en het reviewproces daarvan te begeleiden.

Taken en verantwoordelijkheden:

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • Uitvoeren van DPIA’s op systemen en processen;
 • Welke gegevens worden uitgewisseld tussen de partijen;
 • Welke van deze gegevens zijn noodzakelijk om de taak van de organisatie uit te voeren;
 • Welke grondslag is aanwezig om die taak uit te voeren (m.a.w. welke doelbinding is van toepassing);
 • Opstellen van verwerkersovereenkomsten, convenanten en gegevensleveringsovereenkomsten;
 • Organiseren totstandkoming en begeleiden reviewtraject van DPIA’s;
 • Opzetten en/of actualiseren van register van verwerkingen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Afgeronde HBO/WO-opleiding, met WO werk- en denkniveau. Dit moet blijken uit het cv;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van privacy-gerelateerde wet- en regelgeving, zoals de AVG. Dit moet blijken uit het cv;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren, opstellen en uitwerken van DPIA’s in complexe ketenomgevingen, waarin meerdere partijen met elkaar via ICT voorzieningen gegevens gaan uitwisselen. Dit moet blijken uit het cv;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met zelfstandig en planmatig werken in een ICT project- of programmaomgeving: het plannen en uitvoeren van werkzaamheden, het initiëren en begeleiden van reviewtrajecten en tijdig escaleren wanneer voortgang stagneert;
 • Je hebt een cv bijgevoegd, waaruit aantoonbaar de werkervaring blijkt zoals in de offertaanvraag, de eisen en de wensen is beschreven. Het cv is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal;
 • De aangeboden kandidaat schrijft overtuigend, in eigen woorden op minimaal een half A4 en maximaal 1 pagina A4 zijn/haar kennis over het onderwerp privacy, waarbij ook wordt aangegeven hoe deze kennis is opgedaan. Hieruit blijkt de uitstekende schriftelijke vaardigheid van de kandidaat.

Wensen:

 • De kandidaat heeft als ICT privacy specialist aantoonbare ervaring: A. In de strafrechtketen, B. In een keten waarin meerdere overheidsorganisaties gegevens uitwisselen, C. Ketenomgevingen in de publiek-private sector, D. Ketenomgevingen in de private sector. Dit moet blijken uit het cv;
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren, opstellen en uitwerken van DPIA’s in complexe ketenomgevingen, waarin meerdere partijen met elkaar via ICT voorzieningen gegevens gaan uitwisselen. Dit moet blijken uit het cv;
 • De kandidaat is in het bezit van de volgende certificeringen: A. CIPP/E , B. CIPM , C. CDPO Dit moet blijken uit het cv.;
 • De kandidaat beschikt over een juridische achtergrond (opleiding + werkervaring opgeteld). Geef aan hoeveel jaar;
 • De kandidaat beschikt over adviesvaardigheden waarbij een overeenstemming is bereikt, bijvoorbeeld in vorm van een aangenomen gegevensleveringsovereenkomst, convenant of DPIA, tussen meerdere partijen in het kader van gegevensuitwisselingen via ICT.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Op afroep moet de kandidaat binnen twee weken beschikbaar zijn voor gemiddeld 10 tot 20u/week voor de duur van de werkzaamheden. Dit is naar verwachting een aaneengesloten periode (max. 360 uur in totaal).

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-05-20 11:18:19

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden