Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Implementatiecoordinator AZD | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2019-0394
Startdatum:
01-05-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
27 Mar 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Openbaar Ministerie in Utrecht op zoek naar een senior  Implementatiecoordinator AZD voor 32 uur in de week.

Beschrijving Opdrachtgever
Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket (LP), het Functioneel Parket (FP), het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling
De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden vanuit de DVOM in Utrecht geleverd aan alle onderdelen van de OM organisatie. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het ICT domein hierin een cruciale rol.
Binnen de DVOM zijn er vier domeinen benoemd; HR, Financiën, ICT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. In het kader van eigenaarschap zijn domeineigenaren verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de processen van het domein. Om dit te kunnen waarmaken, beschikken ze over personele en materiële middelen met bijbehorende bevoegdheden. Vanuit het managementteam (MT) adviseren zij het bestuur over de strategie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding tussen de domeinen en het imago van de DVOM en het OM in het algemeen.
Nieuwe functionaliteit wordt op onderwerp veelal ontwikkeld in projectvorm, waarin medewerkers uit het Kennis en Klant segment van het domein IT op tijdelijk basis aan Projecten worden toegekend. Na opleveren van het project, wordt verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer gedragen door DVOM IT en externe leverancier(s).

Programma Alle Zaken Digitaal
Binnen de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM) loopt het programma Alle Zaken Digitaal (AZD). AZD heeft tot doel om strafzaken in 2019 digitaal te kunnen verwerken. In dit ambitieuze en vernieuwende programma staat de komende tijd veel te gebeuren. Veel energie wordt gestoken in het waarmaken van de ambitie, onder andere door enthousiaste medewerkers binnen het programma en de projecten die binnen het programma bestaan. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand die in de rol van Senior Implementatiecoördinator het Functioneel en Landelijk Parket medewerkers en managers ondersteunt, aanjaagt en faciliteert bij het invoeren van digitaal werken en daarnaast het LP/FP team binnen het implementatieteam leidt en helpt ontwikkelen.

Doelstellingen
Innovatie door digitalisering van werkprocessen spelen een grote rol bij het verbeteren van efficiëntie. Daarbij hoort een organisatiecultuur die deze nieuwe manier van werken ondersteunt.

Senior Implementatiecoördinator :
Het ondersteunen, aanjagen en faciliteren van managers en medewerkers bij het invoeren van digitaal werken is een essentiële taak van de Senior Implementatiecoördinator . Indien er afgeweken wordt van eerder vastgestelde afspraken dan is er de taak en verantwoordelijkheid om de locaties aan te spreken en te sturen op aanpak, kwaliteit en tijd. De Senior Implementatiecoördinator is op de hoogte van alle informatie over het project en is verantwoordelijk voor begeleiding van managers en medewerkers op projectmatig werken, herinrichting van processen, sturen in een digitale wereld en de verder noodzakelijke verandermanagement en teamsamenwerkingsactiviteiten. Daarnaast stuurt de Senior Implementatiecoördinator het LP / FP team van AZD aan en is hij / zij verantwoordelijk voor de implementatieaanpak voor het LP en FP.

De Senior Implementatiecoördinator is in staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij / zij het speelveld, het proces en de technologie die relevant zijn voor het project en staat daarmee garant voor de juiste begeleiding. Hij/ zij kan sturen op een strakke planning, maar ook ruimte geven binnen deze planning als de lokale situatie daar om vraagt. Hij / zij is in staat een landelijke ambitie voor de parketten (LP en FP) te helpen formuleren en de lokale uitvoering en samenwerking met de concentratierechtbanken vorm te geven. Tevens is de Senior Implementatiecoördinator in staat om draagvlak te laten ontstaan voor digitaal werken, managers en medewerkers te mobiliseren en kan hij / zij als coach voor teamleden, lokale projectleiders en opdrachtgevers fungeren.

Een Senior Implementatiecoördinator weet op een ondernemende en resultaatgerichte manier (complexe) implementaties te laten slagen. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. De Senior Implementatiecoördinator bij AZD is bij uitstek in staat om een brug te kunnen slaan tussen business en IT en tussen parketten en rechtbanken. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op ontwikkelingen en een hoge mate van organisatiesensitiviteit maakt het mogelijk een complexe implementatie te laten slagen binnen de belangen en cultuur van een vestiging.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De Senior Implementatiecoördinator ondersteunt de LP/FP locaties namens het landelijk project bij de invoering van digitaal werken in maatwerkzaken. Hij / zij is het aanspreekpunt voor de projectleiders / stuurgroep en de verantwoordelijke managers van de locaties. Hij / zij adviseert de locaties over de projectaanpak, monitort het implementatieproces en helpt bij het organiseren en structureren van de nieuwe werkwijzen. Daarnaast is de coördinator de spil tussen de locaties en het landelijk programma, als zodanig vertaalt hij /zij de landelijke implementatie-aanpak naar een lokale maatwerkaanpak en agendeert ze lokale behoeften op landelijk niveau. De implementatie van Alle Zaken Digitaal is een volwaardige en grootschalige digitaliseringsslag, waarbij niet uit het oog mag worden verloren waarom het Openbaar Ministerie digitaal wil werken. Zij vraagt van de coördinator dan ook brede vaardigheden aan de “zachte kant” van de verandering: coachen van medewerkers, bestuurders en managers, realiseren van draagvlak en opzetten van ketensamenwerking met de concentratierechtbanken. Op politiek en bestuurlijk vlak weet hij/zij binnen de projectmatige aanpak ruimte te creëren voor lokale versnelling of aanpassing als de implementatie daarom vraagt. Hij/zij komt in een groot gezamenlijk implementatieteam van Openbaar Ministerie en Rechtspraak en kan daar zijn/haar steentje bijdragen aan het ontwikkelen van een professioneel implementatieteam dat de locaties ondersteunt en aanjaagt. 

Functie eisen

Harde Eisen:

 • WO (richting vrij)
 • De aangeboden Kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s WO.
 • 7 jaar of meer ervaring in projectmatig werken en / of implementatieopdrachten
 • De aangeboden Kandidaat heeft de afgelopen 3 jaren minimaal 9 maanden werkervaring opgedaan in een grote programma/projectorganisatie van 100 teamleden of meer.
 • De aangeboden Kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaren minimaal 6 maanden gewerkt in een programma/project met een jaarlijks budget van minimaal 10 miljoen of meer.
 • Voorkeur kennis van het AZD-programma en de bijbehorende aanpak en systemen (GPS)
 • Ervaring met implementeren van nieuwe systemen en bijkomende aanpassing van werkwijzen binnen Justitie strafrechtketen
 • De aangeboden Kandidaat heeft de afgelopen 3 jaren minimaal 9 maanden werkervaring opgedaan binnen de Justitie strafrechtketen.
 • Uitgebreid eigen netwerk binnen Justitie strafrechtketen
 • Het managen van de verwachtingen bij de betrokken stakeholders
 • Ervaring in complexe omgevingen met veel afhankelijkheden en partijen
 • Omgevingssensitief: weet binnen structuur en kaders in het oog te houden voor belangen van alle betrokken partijen en voortgang en planvorming zo nodig daarop aan te passen
 • Een persoonlijke motivatie van de kandidaat waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).
 • Beschikbaar voor een gesprek op 10 en 11 april

  Wensen:

 • Kandidaat is beschikbaar vanaf 01/05/19
 • Geef aan of de kandidaat beschikt over een aantoonbaar aan te wenden netwerk binnen Justitie strafrechtketen (moet blijken uit CV).
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het managen van verwachtingen bij stakeholders op bestuurlijk en managementniveau (moet blijken uit vervulde rollen in CV).
 • Kandidaat kan gebruik maken van eigen of andermans bestaande netwerk en goed nieuwe relaties leggen en onderhouden (toelichten in motivatie)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met communicatie rond de implementatie van een grote digitaliserings-situatie of project met meer dan 3000 direct betrokkenen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met een coördinerende rol bij verschillende lokale implementaties binnen een overheidsomgeving.

  Competenties:

 • Projectmatig werken: sturen op resultaat met oog voor draagvlak
 • In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen op landelijk en lokaal niveau
 • Heeft senioriteit en durft ongevraagd advies te geven aan managers / bestuurders op inhoudelijk, projectmatig en veranderkundig gebied
 • In staat het eigen implementatieteam aan te sturen en te coachen;

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG (BOA-niveau) in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

 Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-03-21 08:04:57Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
Status : Gesloten

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht