Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Informatie Analist | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0778
Startdatum:
19-08-2019
Verwachte einddatum:
17-02-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
28
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
11 Jul 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Senior Informatie Analist voor 28 uur per week. 

Functieomschrijving:
Voor het Ingenieursbureau (IB) zijn wij op zoek naar een  enthousiaste en ondernemende Senior Informatie Analist voor 28 uur per week voor een half jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 
Als Informatie Analist help je het Ingenieursbureau hun doelstellingen te realiseren door het uitvoeren van analyse en ontwerpen. Je bent onder meer betrokken bij het inrichten en implementeren van nieuwe IT oplossingen, het reduceren van kosten en risico’s, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatiesystemen. Je achterhaalt de eisen en wensen van de klant en stelt op een gestructureerde wijze de specificaties op. Hierbij denk je mee over de grenzen van je eigen functie. Je communiceert met belanghebbenden en adviseert over de gevolgen van hun eisen en wensen. Je maakt hierbij gebruik van procesmodellen, use cases, user stories, gegevensmodellen en gebruikershandleidingen.
 
Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit. Informatievoorziening speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. 

Werkzaamheden:
We vragen jou om conform geformuleerde doelstellingen de volgende activiteiten op te pakken:

 • Je maakt  voorstellen voor vernieuwing en/of aanpassing van de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening;
 • Je doet  impactanalyse en stelt businesscases op voor de vernieuwing en ontwikkeling van informatievoorziening waarbij kosten en baten zijn afgewogen;
 • Je voert gesprekken met proceseigenaren over hun  behoeften en wensen;
 • Je bent trekker van meerdere multidisciplinaire teams die vernieuwing en/of aanpassingen uitwerken;
 • Je creëert het overzicht van het bestaande en nieuwe IB-datalandschap voor de trajecten waar je mee bezig bent;
 • Je zorgt voor een duurzame manier van ontsluiten van onze databronnen in samenwerking met IV, ICT, DataLab en stakeholders van het IB;
 • Optimaliseer en/of automatiseer bestaande en/of nieuwe processen zodat de data duurzaam kan worden hergebruikt;
 • Onderhoudt contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen;
 • Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant;
 • Draagt bij aan het behalen van de IV-accountdoelen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatiegestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt over een afgeronde HBO/ WO opleiding in een relevante richting ((technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring als data engineer of data scientist, met kennis van gegevensmanagement en Business Intelligence. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt ervaring met kort cyclisch werken en werken in agile teams. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt brede en actuele kennis van datamodellen, -typen, -analyse technieken en tooling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Kennis van informatie toepassingen die in het ruimtelijk domein binnen de gemeente worden gebruikt (Dit betreft data en applicaties voor de verwerking van grafische en non-grafische informatie. Ten behoeve van de realisatie van projecten, maar ook voor het genereren van stuurinformatie voor het IB als totaal). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare ervaring in een spilfunctie tussen primair proces en ICT. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring met workflow en/of andere regel gedreven software strekt tot aanbeveling. Bekendheid met Modelleertechnieken.

Competenties:

 • Proactief;
 • Analytisch;
 • Initiatief en vasthoudendheid;
 • Communicatief;
 • Zelfstandig;
 • Resultaatgericht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-07-03 11:16:35Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB

Conform de AVG-wetgeving verwijzen wij naar ons privacy statement.

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

Open inschrijving