Informatie Analist / Business Analist | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0240
Startdatum:
25-05-2020
Verwachte einddatum:
25-05-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
29 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functieomschrijving

Quest4 is voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Justis) op zoek naar een Informatie Analist / Business Analist voor 36 uur in de week in Den Haag.

Beschrijving Opdrachtgever
De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. 

Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 280 mensen.

Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 25 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Dienst Justis zoekt op dit moment een Informatie Analist die, gezien de aard van de werkzaamheden, kan schakelen tussen (abstracte) theoretische modellen en het vertalen daarvan naar beschreven automatisering oplossingen.

Aanleiding
Met het zicht op de ontwikkelingen binnen Justis en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving is er behoefte aan uitbreiding van informatie analyse capaciteit. Je wordt ingezet op meerdere verschillende projecten vanuit het portfolio.

Doel
Als gecertificeerd informatie analist stel je analyse documenten op samen met de business. Deze documenten vormen de basis voor de uiteindelijke oplossing die door een strategische partner wordt ontwikkeld.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Verantwoordelijkheden Informatie Analist (IA) of Business Analist (BA)
Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologische, bedrijfsvoering) en vertaalt deze naar een Analyse document eventueel met een Business Case onderbouwing. Op basis van deze door jou opgestelde documenten kan de strategische softwareontwikkelingspartner de software ontwikkelen en opleveren. Je helpt mee in het bepalen van oplossingsrichtingen. Je stuurt de leverancier mede rechtstreeks aan en bent ook op de vloer van de leverancier om de lijnen kort te houden. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk in Den Haag Turfmarkt en gedeeltelijk in Gouda. Kennis en ervaring met Agile SCRUM en BABOK is een pré. Ook ervaring met Digitale processen is een pré.

Binnen Justis is de informatievoorziening sterk in ontwikkeling. Na het digitaal aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt het de komende tijd zaak om digitaal aanvragen voor andere producten van Justis mogelijk te gaan maken. Ook het digitaal afgeven van producten aan burgers en bedrijven is gestart. Het applicatielandschap van Justis bestaat deels uit legacy, die de komende jaren aan vervanging toe is. Op basis van de Visie voor Justis een I-strategie opgesteld.

De Informatie Analist werkt voor meerdere verschillende projecten die bijna allemaal een Digitale component hebben.

De Informatie Analist rapporteert rechtstreeks aan de Operationeel Manager IV Ontwikkeling en werkt nauw samen met de Businessarchitect, Informatiearchitect, Projectleiders, Procesontwerpers en collega Informatieanalisten en Data Scientists. Ook met andere onderdelen van Justis wordt afhankelijk van het onderwerp, nauw samengewerkt.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in
 • Beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor een periode van 24 maanden na aanvang.
 • Afgeronde opleiding Universitaire Opleiding in Bedrijfseconomie, Technische Bestuurskunde, Bedrijfskunde of Toegepaste Informatica (allen WO)
 • Overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Informatie Analyse of Business Analyse. Dit blijkt uit de uitgevoerde opdrachten in het CV. De aangeboden kandidaat dient de Informatie Analyse/Business Analyse ervaring in de afgelopen 6 jaar te hebben opgedaan.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met methoden en technieken en hulpmiddelen binnen Informatie Analyse zoals bijv. BABOK (BABOK certificaat)
 • Referenties zijn opvraagbaar.
 • Een persoonlijke motivatie van de kandidaat waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven)
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het gebruik en/of heeft gewerkt in een omgeving met Oracle en/of Microsoft gedurende de afgelopen 6 jaar. Dit blijkt uit de projecten op de CV
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het analyseren en ontwerpen van Digitale Processen in lowcode en/of no-code toepassingen in de afgelopen 6 jaar zoals uit de projecten op de CV blijkt.
 • Minimaal 1 jaar in bezit van het certificaat inzake informatie Analyse, bvb BABOK

Wensen:

 • Relevante ervaring heeft met Digitale Processen (geef aan hoeveel jaar)
 • Bij minimaal 3 opdrachten de rol van informatie analist uitgevoerd (geef aan hoeveel opdrachten)
 • Bij meerdere opdrachten in een regie-organisatie gewerkt.(geef aan hoeveel opdrachten)
 • Bij meerdere opdrachten met digitale aanvraag processen gewerkt. (geef aan hoeveel opdrachten)
 • Kandidaat is BABOK gecertificeerd

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-22 11:56:06

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden