Informatie-/Data Architect | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2020-0691
Startdatum:
04-01-2021
Verwachte einddatum:
30-06-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14 Dec 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  op zoek naar een Senior Informatie- / data-architect op basis van 32 uur per week. 

Als Senior informatie-/data-architect ben je werkzaam in het CIO-office en maak je onderdeel uit van de multidisciplinaire architectuurboard van de NVWA.

De hoofdtaken liggen enerzijds op het vlak van het ontwikkelen van de beleid- en architectuurkaders op het gebied van informatie en data en anderzijds op het in concrete casussen toepassen hiervan in CIM’s, LGM-en, referentiearchitecturen en startarchitecturen. Dit laten we bewust hand in hand gaan om te voorkomen dat architectuur een ‘papieren tijger’ wordt. Dit alles speelt zich af in een sterk vraag gestuurde inspectiedienst. Het snel eigen maken van de specifieke problematiek van de NVWA en het spreken van de taal van de business is een absolute randvoorwaarde voor het goed kunnen vervullen van deze functie.

De senior informatie-/data-architect moet daarbij moeiteloos kunnen schakelen met technische architecten en ontwikkelaars en borgt dat de databronnen conform de ontwikkelde aanpak ontsloten, geïntegreerd en gemodelleerd worden. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van semantisch data modelleren volgens de data vault methodiek. Daarnaast zal je met jou kennis en ervaring in voorkomende gevallen ook worden ingezet op het gebied van advisering, begeleiding en/of coaching ten behoeve van specifieke projecten en de ontwikkeling van architecten en ontwikkelaars van de NVWA. Tenslotte is kennis van de technologie een randvoorwaarde.

De NVWA werkt met verschillende SAS oplossingen waaronder het SAS Datamanagement platform (Data Integration, Data Quality, Data Governance) en daarnaast o.a. Enterprise Guide en Visual Analytics. Relationele databases en andere gegevens worden ontsloten en ter beschikking gesteld via datamarts en andere datasets. Hiertoe wordt een centrale én vraaggestuurde aanpak gehanteerd waarbij interne- en externe bronnen ontsloten en geregistreerd worden in het centrale datawarehouse. Zoals eerder aangegeven wordt daarbij steeds frequenter een beroep gedaan op externe bronnen met andere typen data.

Achtergrond opdracht:
De samenleving en daarmee ook het toezichtveld van de NVWA digitaliseert. Als toezichthouder maakt de NVWA steeds meer gebruik van de kansen die dit biedt. Dit betekent dat een sterke informatiepositie van de NVWA steeds belangrijker wordt. Hierbij worden steeds vaker externe informatiebronnen gebruikt. Dit alles speelt zich af in een zeer dynamische omgeving en in een politiek spanningsveld tussen wat er kan en mag. Dit stelt hoge eisen aan de realisatie van informatieproducten op het gebied van compliancy (oa AVG. WPG en IB), auditeerbaarheid en herleidbaarheid. De NVWA wil hier op professionele wijze invulling aan te geven door te werken onder architectuur, waarbij informatie en gegevens op concernniveau worden gemodelleerd in Conceptuele Informatie Modellen (CIM) en Logische Gegevens Modellen (LGM). Daarnaast is er veel aandacht voor het organiseren en toepassen van datamanagement en data-governance. Om de ambities op informatie- en datagebied waar te kunnen maken is de NVWA op zoek naar een senior informatie- / data-architect. 

EXTRA Toelichting :

1) Het begeleiden van de opstart van Businessanalyse en informatiearchitectuur tbv van de Werkplaats Strategie, hierbij gaan we met name de kennis en ervaringen die zijn opgedaan binnen Maakplaats PIP en daarvoor binnen het project IGW verzilveren. Hierbij willen we op een gestructureerde wijze komen vanaf Businessvraagarticulatie via herbruikbare Datacomponenten tot uitlegbare strategische Informatieproducten. Daarbij zullen we gebruik maken van semantisch modeleren en het opzetten van een mede op een Datavault gebaseerd Enterprise Datawarehouse (EDWH). Voor deze activiteiten gaan we gebruik maken van 2 verschillende aanpakken van conceptueel informatiemodelleren (binnen de businessanalysefase gaan we Business Object Modellen samenstellen die de grondslag zullen gaan vormen om de Informatieanalysefase te starten). Vervolgens zijn we dan in staat om hiervan modellen te maken die het mogelijk maakt het EDWH grotendeels te kunnen genereren zonder te programmeren. Daarnaast gebruiken wij het Concern Informatiemodel als conceptueel model om overzicht te houden op de samenhang van de verschillende businessobjecten.

2) De opstart van Informatieanalyse binnen de Werkplaats Strategie volgens de Agile Analytics-aanpak. Het uitvoeren van informatieanalyse en tegelijkertijd modeleren van het resultaat hiervan. In deze fase wordt aan de hand van Logische gegevensmodellen gewerkt.

3) Binnen het CGI bespreken we tal van aspecten rondom de Informatiearchitectuur van de NVWA. Onder meer de doorontwikkeling van inzichten die bij IGW zijn opgedaan. Onderdeel daarbij is nu nadrukkelijk niet vanuit de BI-bril, maar vanuit de Enterprise-Bril naar informatie te kijken. De systematiek om op basis van semantiek data-integratie te kunnen uitvoeren die binnen IGW was ontwikkeld en tot een BIDataintegratie referentiearchitectuur heeft geleid leek, na overleg met betrokkenen interessant voor het Bedrijvenregister. Dit deel van die referentiearchitectuur, is nu tot een separate component gemodelleerd en toepasbaar gemaakt tbv de Master Data functionaliteit tbv het Bedrijvenregister. Deze aanpak wordt nu binnen CGI besproken en zal worden voorgelegd aan de Architectuurboard.

Wij hebben hier iemand nodig die ons inhoudelijk en methodisch helpt deze activiteiten uit te voeren en beschikt over kennis en vaardigheden die momenteel nog onvoldoende aanwezig zijn binnen de NVWA. In de fase waarin de Werkplaats Strategie momenteel verkeert is de inzet van een professionele kracht onmisbaar, met name als het gaat over semantisch modelleren en de aanpak van met name Informatie-analyse in combinatie met datamodelleren. Sinds afgelopen zomer hebben we erg veel resultaat bereikt bij het neerzetten van de structuren om Werkplaats Strategie op te kunnen zetten, en we staan nu aan de vooravond om daadwerkelijk waarde te gaan creëren voor de collega’s van strategie. Het is essentieel om in deze fase iemand in te zetten die, mede om de voortgang van activiteiten, maar meer nog om de opstartende collega’s hierbij goed methodisch en praktisch te kunnen begeleiden om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan.

Organisatie:
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving’.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Aantoonbare ervaring in het werken met informatiemodellen op zowel conceptueel, logisch als technisch vlak, kennis van het Metamodel Informatie Modelleren;
  • Gedegen kennis van datamanagement, datamodelleren en data-integratie;
  • Ervaring met standaardisatie processen en complexe(re) datastructuren;
  • Goede kennis van Data Vault methodieken;
  • Senior Informatie-/Data Architect;
  • Goede begeleidingsvaardigheden;
  • Afgeronde HBO+ opleiding Bedrijfsinformatica, Informatiemanagement, Business IT & Management of vergelijkbare richtingen (5+).

Wensen:

  • Competenties: – Zeer goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); – Zelfstandig, makkelijk en flexibel in samenwerken; – Sterk analytisch vermogen; – Accuraat in de uitvoering van werkzaamheden; – Klant- en resultaatgericht; – Proactieve en initiatiefrijke houding; Out of the box denken;
  • In staat om doorvertaling te maken vanuit de business behoefte naar de techniek• in staat om kennis te delen en over te dragen;
  • Ervaring binnen een Rijksinspectiedienst.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-12-10 12:33:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden