Informatie- en Businessanalyst (2 FTE) | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0466
Startdatum:
05-10-2020
Verwachte einddatum:
31-12-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22 Sep 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor SSC-ICT op zoek naar 2 Informatie- en Businessanalyst op basis van 32 uur per week. 

Voorkeur gaat uit naar kandidaten die elkaar kennen en inhoudelijk ondersteund worden door een achterliggende organisatie.

Het in opdracht van de projectmanager ‘Vervanging DigiInkoop SSC-ICT’:

 • Organiseren en uitvoeren van workshops en interviews en met de huidige en toekomstige gebruikers de gewenste processen ten behoeve van toekomstig ERP-systeem in detail doornemen, doorgronden/verdiepen en na afloop beschrijven. Het betreft minimaal de processen: Inkoop, Contractmanagement en Logistiek (supply chain), vaak in relatie met het Finance & Control proces;
 • Uitvoeren en verlenen van ondersteuning aan de opstelling van de procesbeschrijvingen en het opstellen van het programma van eisen (PvE) nav de vanuit de workshops opgehaalde wensen en eisen van de toekomstige gebruikers van hetr nieuwe systeem;
 • Uitvoeren van, en verlenen van ondersteuning bij, een fit-gap analyse voor een mogelijk geschikte applicatie, Exact, en het opgestelde PvE. 

SSC-ICT gebruikt ter ondersteuning van haar inkoop-, bestel- en betalingsproces twee applicaties, te weten DigiInkoop (inkoop) en Exact (finance & control). De huidige overeenkomst voor het gebruik van DigiInkoop eindigt uiterlijk medio juli 2023 en dient door SSC-ICT vervangen en geïmplementeerd te zijn per 1 januari 2023.

Bij het gebruik van Exact maakt SSC-ICT gebruik van de dienstverlening van BZK/UBR, waar ook deze applicatie draait. UBR ontwikkelt op basis van Exact Globe en Exact Synergy nieuwe dienstverlening waarbij zij aan haar huidige (en toekomstige) klanten ook een Bestellen tot Betalen (PtP) proces en een contractmanagementfunctionaliteit aanbiedt.

Voor SSC-ICT is DigiInkoop van groot belang; SSC-ICT gebruikt DigiInkoop als ondersteunende applicatie voor haar inkoop en contractmanagementprocessen. Bij SSC-ICT gaat bijna 100% van de uitgaven via DigiInkoop. Met het gebruik is inmiddels een waarde van 1 miljard aan verplichtingen en informatie vastgelegd. Daarnaast wil SSC-ICT haar logistieke proces van inkoop, voorraad en uitlevering ook met de nieuwe applicatie laten ondersteunen.

Het project hanteert hierbij de volgende, voorlopige planning:

 • Opstellen van een programma van eisen (PvE) en beschrijven processen voor gewenste toekomstige situatie (okt 2020 – jan 2021);
 • Opstellen (PIOFACH) PvA en vaststellen (juni 2020 – febr 2021).

Uitgangspunten aanbesteding en inrichting:

 • Aanbesteding en keuze voor leverancier (maart 2021 – sept 2021);
 • Proof of Delivery (sept 2021 – nov 2021);
 • Implementatie en migratie van de applicatie (dec 2021 – dec 2022);
 • De vervangende applicatie is geïmplementeerd, (1 Januari 2023).

Organisatie:
Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden ITdiensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EUvoorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Hbo/wo; ruime kennis van en ervaring met uitvoeren van business- en informatieanalyse;
 • Ruim 2 jaar kennis van en ervaring met uitvoeren van procesevaluatie, procesdefiniëring en procesvastlegging van werkprocessen bij ERP-systemen;
 • Ruim 2 jaar kennis van en ervaring met het opstellen en schrijven van PvE’s (Programma van Eisen) en het organiseren en uitvoeren van de daarvoor benodigde workshops/interviews met gebruikers;
 • Ruim 2 jaar kennis van en ervaring met het beschrijven van (werk)processen en het hiervoor ophalen van informatie bij gebruikers;
 • Ruim 2 jaar kennis van en ervaring met ERP, Inkoopprocessen/-werkwijze, supplychain.

Wensen:

 • Competenties: Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); Analytisch vermogen; Luistervaardigheid; Overtuigingskracht; Verbindend; Plannen en organiseren;
 • Je hebt kennis en ervaring met organiseren van procesanalyses en het vastleggen van uitkomsten. En met organiseren van workshops en vastlegging van de uitkomsten;
 • Je hebt kennis en ervaring met procesveranderingen en applicaties vanuit ERP-systemen. En met voorbereiden en inrichten van ERP-systemen in een logistieke organisatie;
 • Je hebt kennis en ervaring met opstellen van PvE’s. Je hebt kennis van de Exact productrange;
 • Je hebt kennis van uitvoeren van fit-gap analyses in relatie tot ERP-processen en applicaties. Je hebt ruim 2 jaar ervaring met complexe Inkoop en vaak ICT-gerelateerde verandertrajecten;
 • Je kunt op alle niveaus opereren, van het bestuurlijke niveau tot de dagelijkse operatie;
 • Je beschikt over een kennis – en ervaringsnetwerk op het gebied van implementatie ERP dat je ondersteunt bij de uitvoer van de opdracht;
 • Je hebt een helikopterview op de ontwikkelingen binnen de processen van Inkoop, Contractmanagement en ICT-domein, specifiek ERP.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 30 september 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-09-17 08:53:23

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden