Informatieanalist | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2020-0004
Startdatum:
01-02-2020
Verwachte einddatum:
30-06-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
8 Jan 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van VWS op zoek naar een Informatieanalist voor 32 uur per week. 

Opdrachtgever:
Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) bestaat sinds 1 november 2016 als samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het IKZ een rechtspersoon met een wettelijke taak wordt. Door de nieuwe status als rechtspersoon met een wettelijke taak betekent dit ook dat het IKZ als een nieuwe organisatie moet worden gezien die onder de ministeriële verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) valt. Hierdoor krijgen verschillende convenantpartners (BD, CIZ, FIOD, IGJ, ISZW, NZa, OM, SVB, VNG en ZN) een wettelijke grondslag om (bijzondere) persoonsgegevens aan het IKZ te leveren en (bijzondere) persoonsgegevens van het IKZ te ontvangen. De nieuwe stichting heeft als naam ‘Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude’ (Stg. IKZ).

De ICT die de Stg. IKZ bij haar taken zal ondersteunen zal uit twee hoofdcomponenten bestaan: een Zaakinformatiesysteem (ZIS) en een omgeving voor onderzoek en analyse.
Het ZIS ondersteunt de casuïstiek waarbij fraudesignalen van (convenant)partners worden verrijkt met openbare gegevens en gegevens van de (convenant)partners van de Stg. IKZ tot standaardinformatieproducten. Deze producten worden vervolgens verstrekt aan de relevante (convenant)partners voor verdere afhandeling. De gegevens uit het ZIS worden opgeslagen in een datawarehouse. Ter ondersteuning van de taak Onderzoek en analyse worden de gegevens uit het datawarehouse opgeslagen in een datamart waar additionele gegevens toegevoegd kunnen worden, voor het met behulp van BI tools ontdekken van trends en fenomenen.

Gezien de nog bewegende trajecten rond wetgeving en oprichting van de Stg. IKZ, alsmede de noodzaak tot projectbeheersing is besloten tot een gefaseerde aanpak en oplevering van de ICT. Hiertoe zijn 4 plateaus gedefinieerd die in de loop van de tijd worden bereikt. Per plateau vindt besluitvorming plaats over verdere doorontwikkeling naar een volgend plateau. Elk plateau wordt op een agile wijze gerealiseerd en beheerd (DevOps).

Gekozen is om bij de ontwikkeling initieel de focus op het ZIS te leggen, onder meer vanwege de afhankelijkheid van Onderzoek en analyse ten opzichte van het ZIS. Bij plateau 1 ligt de nadruk op een minimal viable product voor het ZIS. Dit MVP bestaat uit een portaal waar de partners hun signalen aanleveren, procesinformatie krijgen, verzoeken krijgen om gegevens te verrijken, deze gegevens aan te bieden en tenslotte de informatieproducten van de Stg. IKZ ontvangen. Al deze gegevens worden via een portaal uitgewisseld, waarbij strenge eisen worden gesteld aan de toegang tot dit portaal en de beveiliging van de betreffende gegevens.
In volgende plateaus wordt het ZIS doorontwikkeld en verder geautomatiseerd. In plateau 2 zal de focus liggen op het automatiseren van het proces van verrijking van signalen. Bij deze automatisering zal de nadruk liggen op indicatoren, afwegingscriteria en het expliciet maken van door analisten gemaakte keuzes. Het gaat hier dan sterk om ‘regelgestuurd’ werken. Daarnaast is er aandacht voor het verder invullen van de Producten en Dienstencatalogus (PDC). In plateau 3 van het ZIS ligt de focus op het automatiseren van de gegevensuitwisseling tussen de partners en de Stg. IKZ. Voor Onderzoek en Analyse wordt een vergelijkbaar groeipad gevolgd dat loopt tot en met plateau 4.

Om eind 2020 een basale ICT-voorziening gereed te hebben is het nodig dat de te ondersteunen processen en te realiseren producten snel helder zijn, de gegevensuitwisseling in kaart is gebracht en gedefinieerd en er een project startarchitectuur (PSA) is voor het te realiseren ZIS en de contouren van de oplossing voor Onderzoek en Analyse . Dit geheel moet ‘toekomstproof’ zijn wat betekent dat het ZIS flexibel, uitbreidbaar en aanpasbaar is en de architectuur de plateauplanning optimaal ondersteunt. Mede op basis van deze informatie wordt een Programma van Eisen (PvE) worden vastgesteld voor het ZIS om een marktconsultatie uit te voeren en kan de realisatie en beheer in 2020 worden aanbesteed. Hiertoe zijn inmiddels de eerste stappen gemaakt.

Functieomschrijving:
De Informatieanalist is verantwoordelijk voor het uitwerken en aanvullen van de beschreven business processen, het in kaart brengen en specificeren van de gegevensuitwisseling, het leveren van bijdragen aan de business en informatie architectuur als onderdeel van de Project Start Architectuur en het opstellen van de eisen en wensen ten behoeve van een Programma van Eisen voor de aanbesteding van de realisatie en beheer van de ICT van het IKZ.

De Informatieanalist werkt nauw samen met de Solution architect en de Product owner, overlegt met de convenant partners en rapporteert aan de projectleider ICT.

Deliverables van de functie:

 • Goedgekeurd procesplaat van het werkproces casuïstiek;
 • Goedgekeurd procesplaat van het werkproces onderzoek en analyse;
 • Afgestemd model gegevensuitwisseling binnen de werkprocessen en tussen instanties (en partners);
 • Indien nodig werkbaar matchingstabellen ten behoeve van gegevensuitwisseling met instanties (en partners).

Hoofdtaken zijn:

 • Het in kaart brengen en specificeren van de gegevensuitwisseling op logisch niveau;
 • Het definiëren en vaststellen van bij de bij gegevensuitwisseling te hanteren communicatiekanalen
  het leveren van de inhoudelijke componenten van de Gegevens Leverings Overeenkomsten (GLO) met de convenantpartners;
 • Het beheren en verder opstellen van de functionele eisen voor de ICT oplossing (ZIS) voor het werkproces Casuïstiek;
 • Het opstellen van eisen en wensen voor een ICT oplossing voor het werkproces Onderzoek en Analyse;
 • Het opstellen van user stories voor de doorontwikkeling van de ICT oplossingen;
 • Het uitwerken van de reeds opgestelde beschrijving van de business processen en deze mappen op de verschillende plateaus;
 • Het leveren van bijdragen voor het definiëren van producten van de Stg. IKZ;
 • Het leveren van bijdragen aan de business en informatie architectuur, als onderdeel van de Project Start Architectuur;
 • Het leveren van bijdragen voor een programma van eisen en wensen voor de ICT oplossingen;
 • Het mede beoordelen van door ICT leveranciers gepresenteerde / ingediende oplossingen;
 • Samenwerken met de Product owner in de refinement sessies;
 • Meedenken met de Ontwikkelaars tijdens de bouw van de ICT oplossing.

Functie eisen en wensen

Kennis en vaardigheden:

 • Opleiding minimaal op HBO niveau of gelijkwaardig;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare ervaring als Informatieanalist;
 • Ruime ervaring met het opstellen van gegevensmodellen;
 • Ruime kennis van en ervaring met gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en met private organisaties en daarbij gehanteerde standaarden en oplossingen;
 • Brede kennis en ervaring met verschillende methoden en technieken voor informatieanalyse;
 • Ruime ervaring als Informatieanalist met digitalisering van primaire processen binnen de rijksoverheid;
 • Kennis van en ervaring met meerdere oplossingen voor zaakgericht werken en toepassing hiervan binnen de (rijks)overheid;
 • Kennis van webservices, API’s, portaaltechnologie en datawarehouse technologie is een pré/belangrijk;
 • Ruime ervaring met het opstellen van eisen en wensen als onderdeel van een aanbestedingstraject;
 • Ruime kennis en ervaring met Agile werkwijzen, waaronder het opstellen van user stories;
 • Relevante kennis en ervaring met informatiebeveiliging en regelgeving rondom het opzetten van zaaksysteem oplossingen binnen de overheid en gegevensuitwisseling;
 • Ruime ervaring met werken in een complex project binnen een politieke omgeving.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-01-06 12:40:39

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden