Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Informatiearchitect Digitale Overheid | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2018-2877
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
01-04-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Jan 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor haar klant VNG op zoek naar een Informatiearchitect in Den Haag voor 40 uur in de week.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Architectuur en Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA – Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht
Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het gegevenslandschap, inpassing van GDI-voorzieningen in de gemeentelijke architectuur en gegevensmanagement. Daarnaast het actief uitdragen van deze architecturen met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Versterken van het team bij de verdere uitwerking en verdieping van de GEMMA architectuur, specifiek op het thema gegevensmanagement en de relatie met het stelsel van overheidsgegevens; 
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verdere verdieping van de architectuur Common Ground vanuit expertise op het gebied van toepassingen bij gemeenten; 
 • Leveren van een algemene bijdrage aan de architectuurvraagstukken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden en diverse vragen rondom de ontwikkeling en toepassing van basisinfrastructuur (zoals eID) vanuit gemeentelijk perspectief;
 • Als senior informatiearchitect verantwoordelijk voor het, samen met gemeenten (o.a. in werkgroepen) en leveranciers, opstellen van architectuurontwerpen met als doel deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn; 
 • Neemt zitting in diverse landelijke architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen.

Functie eisen

 • De kandidaat is uiterlijk 1-2-2019 beschikbaar voor de opdracht (KO)
 • Kandidaat is beschikbaar voor een gesprek op 22 januari, tussen 14.00-17.00 uur (KO)
 • De voorgestelde kandidaat heeft een WO werk- en denkniveau (KO)
 • De voorgestelde kandidaat heeft minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening (KO)
 • De voorgestelde kandidaat heeft zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen van referentie- en doelarchitecturen in een overheidscontext (KO)
 • De voorgestelde kandidaat heeft zeer ruime (opgedaan in de afgelopen 7 jaar, blijkend uit CV) ervaring met de ontwikkeling van gemeentelijke gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen (KO)
 • De voorgestelde kandidaat heeft diepgaande kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen
 • De voorgestelde kandidaat heeft ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid
 • De voorgestelde kandidaat heeft uitgebreide en brede kennis (blijkend uit CV) van het gemeentelijkeapplicatielandschap, de opgaven voor gemeenten en het opstellen van een daaraan ondersteunende innovatieve architectuur
 • De voorgestelde kandidaat heeft diepgaande kennis (blijkend uit CV) op het gebied van gemeentelijk gegevensmanagement
 • De voorgestelde kandidaat heeft actuele (opgedaan en toegepast in het afgelopen jaar) kennis van het landelijke eID stelsel en de ontwikkelingen hierin
 • De voorgestelde kandidaat heeft diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners
 • De voorgestelde kandidaat heeft kennis van het gebruik van persoonsgegevens binnen gemeenten en haar ketenpartners
 • De voorgestelde kandidaat kennis van het uitwerken van vraagstukken rondom digitale identiteit
 • De voorgestelde kandidaat beschikt over een visie op de ontwikkeling van de gemeentelijke Common Ground en diepgaande kennis van de architectuurvisie op het gegevenslandschap
 • De voorgestelde kandidaat heeft kennis van recente ontwikkelingen rondom de Enterprise architectuur Digitale Overheid (GO) en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen
 • De voorgestelde kandidaat heeft brede kennis van de overheidsvisie op gegevensknooppunten en het gegevenslandschap van de digitale overheid
 • De voorgestelde kandidaat heeft specialistische diepgaande kennis van het modelleren in ArchiMate (versie 3.x) en BPMN (versie 2.x)
 • De voorgestelde kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio
 • De voorgestelde kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met de inzet van een Semantic MediaWiki
 • Heeft u een actueel CV dat blijk geeft van de door u gegeven antwoorden op bovenstaande uitvraag bijgevoegd

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s 

Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal VNG Realisatie op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen (afgerond op hele euro’s).

Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek

VNG gaat uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-19 11:37:00Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB

Conform de AVG-wetgeving verwijzen wij naar ons privacy statement.

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

Open inschrijving