Informatiearchitect Samen Organiseren Gemeenten | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0024
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
31-03-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21 Jan 2019 12:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor VNG op zoek naar een Senior Informatiearchitect Samen Organiseren Gemeenten voor 24 uur in de week.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Architectuur en Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA – Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht
Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het gegevenslandschap, architectuurproducten voor samen organiseren en inpassing van GDI-voorzieningen in de gemeentelijke architectuur. Daarnaast het actief uitdragen van deze architecturen met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Versterken van het team bij de verdere uitwerking en verdieping van diverse architectuurproducten rondom samen organiseren en het gegevenslandschap;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verdere verdieping van de architectuur Common Ground vanuit expertise op het gebied van toepassingen bij gemeenten;
 • Leveren van een algemene bijdrage aan de architectuurvraagstukken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden en diverse vragen rondom de ontwikkeling en toepassing van basisinfrastructuur (zoals berichtenbox) vanuit gemeentelijk perspectief; 
 • Als senior informatiearchitect verantwoordelijk voor het, samen met gemeenten (o.a. in werkgroepen) en leveranciers, opstellen van architectuurontwerpen met als doel deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn; 
 • Neemt zitting in diverse landelijke architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen. 

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening;

 • Uitgebreide kennis van en zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen van referentie- en doelarchitecturen in een overheidscontext;

 • Diepgaande kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;

 • Zeer ruime (tenminste 5 jaar opgedaan in de afgelopen 7 jaar, blijkend uit CV) ervaring met de ontwikkeling van gemeentelijke (applicatie-)architectuur en de ontwikkeling van het gemeentelijk ICT-landschap;

 • Ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;

 • Uitgebreide en brede kennis (blijkend uit CV) van het gemeentelijke applicatielandschap, de opgaven voor gemeenten en het opstellen van een daaraan ondersteunende innovatieve architectuur;

 • Diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;

 • Kennis van het gebruik van persoonsgegevens binnen gemeenten en haar ketenpartners;

 • Kennis van het uitwerken van vraagstukken rondom digitale identiteit;

 • Beschikt over een visie op de ontwikkeling van de gemeentelijke Common Ground en diepgaande kennis van de architectuurvisie op het gegevenslandschap;

 • Kennis van recente ontwikkelingen rondom de Enterprise architectuur Digitale Overheid (GO) en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen zoals de berichtenbox;

 • Diepgaande ervaring met het modelleren in ArchiMate (versie 3.x) en BPMN (versie 2.x);

 • Ervaring met modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio;

 • Ervaring met de inzet van een Semantic MediaWiki. 

  Houdingsaspecten

 • Is een volwassen gesprekspartner voor zowel gemeenten, leveranciers als VNG Realisatie

 • Kan zelfstandig acteren in krachtenveld van gemeenten, leveranciers en ketenpartners en daarin het belang van gemeenten en VNG vertegenwoordigen en om draagvlak te verkrijgen voor gemaakte architectuurkeuzes

 • Teamspeler. Kan goed samenwerken met werkgroepen van gemeenten en deze organiseren

 • Open en toegankelijk

 • Initiatiefrijk en enthousiasmerend

 • Daadkrachtig en doortasten

 • Pragmatisch en oplossingsgericht

 • Communicatief en kan goed presenteren

 • Stressbestendig

 • Flexibel 

 • Beschikbaar op 29 januari voor een intake
 • Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal VNG Realisatie op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen (afgerond op hele euro’s). Kandidaat gaat daar op voorhand mee akkoord en neemt dit mee in het nu afgegeven tarief. 
 • Heeft geen bezwaar tegen het meenemen en gebruiken van eigen telefoon en laptop

Aanvullende informatie

VNG gaat uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal VNG Realisatie op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen (afgerond op hele euro’s). Kandidaat gaat daar op voorhand mee akkoord en neemt dit mee in het nu afgegeven tarief. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-08 14:28:42

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden