Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Informatiebeveiligings- en Privacy Officer | Amsterdam

Standplaats:
Amsterdam
Aanvraagnummer:
1728
Startdatum:
07-02-2018
Verwachte einddatum:
31-12-2018
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-01-2018 16:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

De Enterprise Architect in de rol van InformatieBeveiliging en Privacy Officer ondersteunt de organisatie bij het opstellen van nieuw IB&P beleid en het implementeren van technische IB&P maatregelen. Hiervoor moet de samenwerking worden opgezocht met de ICT- en IBP specialisten van de divisies en de collega’s van ICT. Het betreft hier de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Gegevensbescherming.

Doet voorstellen voor en implementeert organisatorische en technische privacybeschermende maatregelen voor de ICT bij de bedrijfsonderdelen. Adviseert en ondersteunt de ICT- en IBP specialisten van de divisies en de ICT collega’s om privacy by design en by default in de applicaties en processen in te bouwen. Wordt door vakgenoten beschouwd als de deskundige op het gebied van IB&P. Is een verbinder en wordt door de ICT specialisten en de security- en privacy officers gezien als een samenwerkingspartner.

Ondersteunt de business (ICT specialisten en IB&P deskundigen) bij het implementeren van de AVG en de Uitvoeringswet Gegevensbescherming:

 • Bewaakt actief dat het IB&P ICT beleid en specifiek de AVG wordt uitgevoerd;
 • Ontwikkelt relevant instructie- en opleidingsmateriaal;
 • Organiseert samen met het team trainingen, informatie- en risicosessies;
 • Volgt het UWV brede risicomanagement beleid ten aanzien van IB&P en de uitrol van de AVG.
 • Formuleert waar nodig verbetervoorstellen voor de implementatie van de technische IB&P maatregelen en legt deze voor aan opdrachtgever;
 • Monitoort de voortgang van de AVG-maatregelen.

Draagt bij aan

 • De ontwikkeling en het onderhoudt van het ICT-beleid en richtlijnen voor de te implementeren technische IB&P maatregelen, waaronder de implementatie AVG;
 • Risicoanalyses gericht op de technische IB&P maatregelen
 • Kennisuitwisseling en –opbouw over bij de specialisten en IB&P medewerkers bij de bedrijfsonderdelen over de technische IB&P maatregelen;
 • De kennis van de ICT- en IB&P specialisten bij ICT en de divisies over de technische IB&P maatregelen.

Kerntaken

 • Implementeert de AVG en ondersteunt de divisies bij de realisatie van de AVG;
 • Voorziet in een gedocumenteerde kennisverzameling voor de IB&P beleidsdocumenten;
 • Presenteert privacyborgende- en beveiligingsmaatregelen aan de ICT- en IB&P specialisten bij ICT en de divisies
 • Ondersteunt bij de voorbereiding en realisatie van de technische IB&P maatregelen
 • Stelt actief verbetervoorstellen op voor het IB&P ICT beleid en de implementatie ervan;

Functie eisen

 • Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u als Enterprise Architect in de rol van InformatieBeveiliging en Privacy Officer kan schakelen/communiceren met vele partijen: intern en extern(software leveranciers, hostingpartijen, juristen, etc.). Dit betekent in de praktijk dat hij/zij projectmatig moet kunnen werken, vele afspraken moet maken, beleid- en beslisdocumenten opstellen, schriftelijk rapporteren, presentaties organiseren en verzorgen, rekening houdend met verschillende belanghebbenden en de verantwoordings- en besliscultuur van een met UWV vergelijkbare overheidsorganisatie moet kennen etc. Wij vragen u expliciet dit mee te nemen en aan te tonen in uw aanbieding en alleen aan te bieden wanneer u zich herkent in het gevraagde.
 • U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
  – Naam opdrachtgever
  – Periode opdracht
  – Omschrijving opdracht
  – Uw bijdrage aan de opdracht
  – Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden;
  – Uw vermogen om te motiveren en innovatief te handelen;
  – Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
  – Eindresultaat van de opdracht;
  – Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Opleiding en ervaring:

 • Certified Information Privacy Management (CIPM) Certificaat
 • Certified Information Privacy Practitioner/EU (CIPP/E) Certificaat.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de invoering van privacy wet- en regelgeving (WBP) in relatie tot ICT-security in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een complexe (semi) overheidsorganisaties met meer dan 5000 werknemers in de afgelopen 7 jaar.
 • Een afgerond opleiding met academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van informatica of Technische Informatica of ICT en recht.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met relevante normenkaders zoals de BIR, ISO en Digi-D in de afgelopen 5 jaar.

Wij verzoeken u in het CV een referentie aan te leveren. Zie voor de inhoud van deze
referentie de toelichting in het functieprofiel.
Voor deze specifieke opdracht is het van belang dat u als Enterprise Architect in de rol van InformatieBeveiliging en Privacy Officer aantoonbaar beschikt over brede en tevens diepgaande materiekennis en/ of ervaring met implementatie van privacywetgeving in relatie tot ICT-security, beleid en beslisdocumenten moet kunnen opstellen en de verantwoordingen besliscultuur van een met UWV vergelijkbare overheidsorganisatie moet kennen en effectief kunnen inzetten.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-01-22 11:26:39Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht