Inkoper Externe Inhuur | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0208
Startdatum:
04-03-2019
Verwachte einddatum:
02-03-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36-40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21 Feb 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Inkoper Externe Verhuur voor 36-40 uur per week. 

De inkoper:

 • Stelt zelfstandig Europese aanbestedings- en contractstukken op;
 • Maakt een inkoopstrategie voor de aan de inkoper toegewezen inkooppakketten;
 • Adviseert, organisatie breed, over toekomstige inkoopprojecten;
 • Verzorgt de voorbereiding, coördinatie en begeleiding van inkooptrajecten en voert de regie op de inkooptrajecten;
 • Richt de inkoopprojectorganisatie in; het zogenaamd multidisciplinair team;
 • Besteedt diensten e/o leveringen Europees aan;
 • Je voert gesprekken met opdrachtgevers en budgethouders over de voortgang van uitgevoerde inkoop- en aanbestedingstrajecten;
 • Bewaakt en rapporteert voortgang, knelpunten en beslismomenten;
 • Toetst en verantwoordt de behaalde inkoopresultaten aan de afdelingsmanager;
 • Draagt zelfstandig zorg voor het opbouwen van het inkoopdossier en toetst deze op rechtmatigheid en compleetheid;
 • Begeleid de implementatie van (nieuwe) contracten door een gedegen overdracht aan de contractmanager.

Het uitvoeren van een Europese aanbesteding (specificeren, selecteren en contracteren) per levering e/o dienst met als resultaat een of meer getekende overeenkomsten.

De inkopers gaan ieder circa 3 tot 5 Europese (openbare) aanbestedingstrajecten uitvoeren. Deze aanbestedingstraject worden door de gemeente Amsterdam geclassificeerd in een eenvoudig, standaard of een complex inkooptraject (zie onderstaande tabel). 
 
Procedure                      Eenvoudig        Standaard          Complex
Europees Openbaar          
 138                    163                      188
Europees Niet Openbaar    176                    202                      226  
 
Mogelijke aanbestedingen zijn:
Meetdiensten van energieaansluitingen (complex), drukwerk inclusief repro (complex), facilitair beheer (standaard), verdeelkasten (eenvoudig), onderhoudscontracten E&W (complex), meubilair (eenvoudig), post (eenvoudig), schadeherstel voertuigen (eenvoudig), bedrijfskleding (standaard), onderhoudscontracten bouwkundig (complex), printstraat (standaard), koeriersdiensten (standaard). 

Naast de opgenomen uren per procedure, staan de maximale termijnen voor de planning van een Europese aanbesteding ook opgenomen conform onderstaande kengetallen. Waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het uitvoeren en realiseren van de gehele aanbesteding (specificeren, selecteren en contracteren) binnen deze gestelde planningstermijn, tenzij  feitelijk en aantoonbaar blijkt (met inachtneming van redelijkheid en billijkheid) dat gestelde termijn(en) overschreden worden door toedoen van gemeente Amsterdam. Opdrachtgever dient dit proactief en tijdig aan te geven.   

– Europees openbaar: 5 maanden
– Europees niet openbaar: 6 ½  maand

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):

Het Facilitair Bureau
Het Facilitair Bureau van de Gemeente Amsterdam heeft als doel alle vastgoed locaties van de Gemeente Amsterdam te faciliteren in ondersteunende facilitaire diensten & leveringen en technisch beheer & onderhoud aan gebouw en installaties. De functie van de locaties loopt uiteen van kantoorverzamelgebouwen, tot sportaccommodaties en ouder- & kind centra. De totale vastgoedportefeuille bestaat uit ca. 255 locaties. Iets meer dan de helft is in operationeel beheer van het Facilitair Bureau. Het overige deel zal naar verwachting op termijn volgen.
 
Het Facilitair Bureau zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een efficiënte, kennisrijke en professionele dienstverlener op het gebied van facilitair management, huisvesting, centrale inkoop, technisch (gebouwen) beheer en energie met een grote focus op het primaire proces van de gebruiker. Het Facilitair Bureau levert waar het de gebruiker echt om gaat.
 
Afdeling Inkoop- & Contractmanagement
De inkoop voor de gemeente Amsterdam is gecoördineerd, decentraal belegd bij 5 leadbuyers. Facilitair Bureau is leadbuyer voor het wagenpark, energie, ondersteunende diensten als schoonmaak, catering, beveiliging en ook voor technisch onderhoud & beheer aan gebouwen zoals schilderwerk en liftonderhoud.
De afdeling Inkoop & contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoop, de implementatie van overeenkomsten en de aansturing van de leveranciers. Daarbij draagt zij zorg voor de vertaling van de strategische organisatiedoelen naar tactische uitgangspunten en naar de praktijk in overeenkomst en uitvoering.
De afdeling inkoop is in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit 5 inkopers, 9 contractmanagers en een medewerker inkoop.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar vanaf medio maart voor 36-40 uur per week;
 • Je bent beschikbaar voor het intakegesprek wat zal plaatsen vinden in week 9 en week 10;
 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je bent in het bezit van minimaal een diploma NEVI 1 of gelijkwaardig;
 • Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met zelfstandig inkopen en met zelfstandig uitvoeren van Europese aanbestedingen in een overheidsomgeving;
 • Je hebt ervaring met het krijgen van inzicht in de markt van de productcategorie en het behoeftepatroon van de opdrachtgevers;
 • Je hebt minimaal 5 Europese aanbestedingstrajecten zelfstandig uitgevoerd;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met betrekking tot het zelfstandig Europees inkopen van facilitaire inkooppakketten;
 • Je hebt minimaal 11 zelfstandig uitgevoerde en afgeronde Europese aanbestedingen.

Wensen:

 • Je bent in het bezit van een diploma NEVI 2;
 • Je hebt ervaring met facilitaire inkooppakketten;
 • Je hebt minimaal 8 jaar ervaring met betrekking tot het zelfstandig Europees inkopen van facilitaire inkooppakketten;
 • Je hebt ervaring met diverse contractvormen, waaronder best value;
 • Je hebt ervaring met Negometrix;
 • Je hebt minimaal 30 zelfstandig uitgevoerde en afgeronde Europese aanbestedingen.

Competenties:

 • Pro-actief;
 • Resultaatgericht;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Omgevingsbewust.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 4 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-02-19 07:37:38

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden